0
Hopp til hovedinnhold

Oppretter nye masterstudier

Universitetsstyret vedtok i dag å etablere tre nye masterstudier ved Universitetet i Agder. Masterprogram i Barnehagekunnskap, Spesialpedagogikk og Kystsoneøkologi skal opprettes med planlagt studiestart høsten 2018.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studenter i Brussel. (Illustrasjonsbilde)

Studenter i Brussel. (Illustrasjonsbilde)

Universitetsstyret hadde søknadene til første gangs behandling i møte 10. mai, og gav da klarsignal om at det skulle arbeides videre med søknadene. I tråd med rutinene ved Universitetet i Agder har forslagene til nye studier vært til faglig vurdering hos ekstern sakkyndig komité.

Krav for opprettelse

Når nye studier blir etablert, så er det avgjørende at tilfredsstiller hovedkriteriene om at studiene skal være av strategisk betydning, det må være etterspørsel, og studiet må ha faglig og økonomisk bærekraft. Gjennomgangen viser at alle de tre masterstudiene tilfredsstiller kriteriene. Det er samtidig behov for en dokumentasjon når fagmiljøet blant de fast ansatte ved programmet i Kystsoneøkologi er tilstrekkelig styrket, noe som snart skal være på plass.

I universitetets strategiske satsingsområde «Globalt mindset» arbeides det aktivt med å styrke internasjonaliseringen i UiAs studieprogrammer. Det stilles nå klarere krav til internasjonalisering i studiene og til tydeliggjøring av dette i studieplanene. Det arbeides også bredt for å styrke studenttilveksten, spesielt innenfor masterstudiene.

Robuste programmer

Generelt i debatten omkring kvalitet i høyere utdanning er vektlegging av robusthet. Dette gjelder i forhold til studentrekruttering og størrelsen på studie-/læringsmiljøet, gjennomstrømming i programmene og fagmiljøet som er ansvarlig for det enkelte studietilbudet. Det er derfor viktig å ha fokus på dette når studieprogrammene vurderes.

Det er Avdeling for lærerutdanning som er faglig ansvarlig for masterprogrammet i Barnehagekunnskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk er faglig ansvarlig for programmet i Spesialpedagogikk, mens Fakultet for teknologi og realfag har ansvaret for masterprogrammet i Kystsoneøkologi.