Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Oppretter Norges første havvindutdanning

Å Energi, Skeiegruppen og Universitetet i Agder rigger regionen for et nytt industrieventyr. Nå går de sammen om landets første spesialiserte utdanning innen havvind.

Bilde av Steffen Syvertsen, Sunniva Whittaker og Bjarne Skeie i mekatronikklabben.
Å Energi, Skeiegruppen og Universitetet i Agder satser sammen om ny utdanning innen havvind. Fra venstre: Steffen Syvertsen, Sunniva Whittaker og Bjarne Skeie.

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble de første utlyste områdene for fornybar energiproduksjon til havs, og nylig foreslo Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 20 nye områder. Havvind forventes derfor å bli en stor og viktig industri som vil skape titusenvis av nye, grønne jobber i Norge. 

– For å realisere Norges neste industrieventyr har vi behov for spisskompetanse på havvind. I dag finnes det ikke et fullverdig studietilbud, og derfor går vi i Å Energi sammen med Skeiegruppen og Universitetet i Agder for å opprette landets første spesialiserte havvindutdanning. Havvind vil i tillegg til å skape arbeidsplasser, endre energisystemet i tiårene som kommer. Derfor ønsker vi å tilrettelegge for utdanning, forskning og innovasjon på havvind, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Partene går i første omgang inn med tilsammen mellom 25-30 millioner kroner for å realisere havvindutdanningen.

Ny industri krever ny kompetanse

Havvindutdanningen vil blant annet bestå av masterprogrammer innenfor offshore-energi og havvindspesialisering. Om alt går som planlagt vil utdanningen starte opp høsten 2024. 

– Utdanningstilbudet vil bidra til at Agder tar en ledende nasjonal posisjon på havvind. Universitet i Agder har en naturlig rolle for at det bygges sterke kompetansemiljøet i regionen. Det legger grunnlaget for nye arbeidsplasser og grønn verdiskaping både lokalt og nasjonalt, utdyper Sunniva Whittaker, rektor ved Universitet i Agder.

Avtalen innebærer også etter- og videreutdanningskurs, forskning og utviklings-prosjekter samt doktorgradsstipendiater. I tillegg kommer utvikling av fagrapporter for politikkutvikling og etablering av møteplasser for kunnskapsutvikling og -utveksling med andre utdanningsinstitusjoner og selskaper. Formålet er å øke kompetansen på fornybar energi generelt og havvind spesielt. 

Stor læringsarena 

– Vi ønsker at studentene våre bruker hele Agder som læringsarena. Med næringslivet på laget kan vi samskape fremtidens kunnskap innenfor havvind. Vi går inn i dette tverrfaglig, og vil se på både teknologiløsninger og konsekvenser for samfunnet. At studentene opplever at det de studerer har relevans og nytte i arbeidslivet er en viktig motivasjonsfaktor, sier Whittaker.

Samarbeidet og utdanningen er i tråd med regjeringens prinsipper for utvikling av norsk havvindnæring og kompetansebehovet som beskrevet i stortingsmelding 14, Utsyn over kompetansebehovet i Norge.  Der forventer regjeringen at «universiteter og høyskoler samarbeider med næringslivet og prioriterer utdanninger som er i samsvar med behov innenfor nye grønne næringer».

Bygger på erfaring innen offshore

Partnerskapet bygger på bred, tverrfaglig kompetanse. UiA har sterke utdannings- og forskningsmiljøer som er relevante for havvind, Å Energi er blant landets største fornybarkonsern og Skeiegruppen er et investeringsselskap med røtter i offshore industriutvikling.

– Skal vi lykkes med en storstilt havvindproduksjon, er det avgjørende at vi bygger på erfaringene, kompetansen og teknologien fra olje- og gassektoren. Vi bygger en ny utdanning innen havvind sammen med UiA og Å Energi fordi de sitter på den riktige kompetansen fra akademia, fornybar energi og kraftmarkedet. Vi har allerede spisskompetanse innen offshore-operasjoner, og sammen er vi klare for Norges neste industrieventyr, forklarer Bjarne Skeie i Skeiegruppen.

Skeiegruppens bidrag til UiA gjøres gjennom datterselskapet Lumber AS hvor familien Eidjord er medeier og viktig bidragsyter.

– Historien viser hvor viktig samarbeid, selv med konkurrenter, og klyngetekning er, for å bygge en verdensledende havvind industri, sier Skeie.