Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Oppgavesamarbeid gjør studenter mer bevisste på karrieremuligheter

Studenter i IT- og informasjonssystemer knytter bånd til arbeidslivet gjennom oppgavesamarbeid. Etter å ha blitt kjent med bedriftene i høst, har de nå funnet en samarbeidpartner for vårens bacheloroppgave.

Studenter treffer bedrifter på stands.
Over 20 bedrifter presenterte seg for bachelorstudenter ved IT- og informasjonssystemer på høstens "kick-off" for oppgaveskriving, Refresh-IT.

I november hvert år møter tredjeåresstudenter på Bachelor i IT- og informasjonssystemer ulike bedrifter på arrangementet «Refresh-IT» på Caledonien Hotell i Kristiansand. Her presenterer bedriftene seg med temaforslag til studentenes bacheloroppgaver, og studentene får introdusert seg for bedriftene.

Mariam Morjan er blant studentene som skal skrive bacheloroppgave i vår. Hun sier de ikke har møtt bedrifter på denne måten før.

– På Refresh-IT får vi møte mange ulike representanter og snakke med dem om konkrete eksempler på oppgaver, og vi kan spørre om det vi lurer på – hvordan de jobber, hva slags folk de ser etter. Det er en fin måte å bli kjent med bedriftene på, sier Morjan.

Bachelorstudent Mariam Morjan skal samarbeide med Kristiansand kommune og skrive oppgave om e-helsetjenester i kommunen.

Nå skal hun og gruppen hennes skrive oppgave for Kristiansand kommune om brukeradopsjon av e-helsetjenester.

– Vi skal se på dagens digitale løsning, og finne frem til en forbedret løsning med færre hindringer for brukerne. Vi er i tett kommunikasjon med våre veiledere i Kristiansand kommune, og skal sitte hos dem og jobbe én dag i uken gjennom semesteret. 

Bred kompetanse

Studentene er ettertraktet vare i arbeidsmarkedet, og bedriftene gjør derfor sitt beste for å vise hvilke muligheter de kan by på. Morjan mener studieprogrammet gir henne en god faglig kompetanse.

– IT-studiet er ganske bredt her i Kristiansand, vi har mye generell IT og føler vi går gjennom «alt», og så spesialiserer man seg innenfor et tema, som for eksempel koding, design, tjenestedesign eller dataanalyse. Vi kan derfor gå inn i mange ulike områder som nyutdannede.

Hun liker at det legges så stor vekt på brukerne av systemene, mer enn selve systemet.

– Det er et viktig perspektiv i utdanningen at man må intervjue brukeren og finne ut mest mulig om behovet, for å kunne utvikle et godt produkt eller løsning. Det er viktig å ikke holde på egne meninger, men kunne omstille arbeidet sitt hele tiden for å treffe riktig, sier hun. 

Refresh-IT ble døråpner til jobbintervju

Mange av de ansatte som deltar på høstens Refresh-IT, var nylig studenter selv. En av disse er Ammar Khaled Haddad, som avsluttet bachelorgraden sommeren 2022. Nå jobber han som IT-konsulent i SIKRI, hvor han søkte om deltidsjobb før han var ferdig med studiene.

– Mange av stillingene jeg søkte krevde arbeidserfaring, men jeg søkte på dem likevel og viste at jeg hadde mye kompetanse. Jeg fikk flere avslag, men SIKRI kalte meg inn til intervju nettopp fordi de husket meg fra Refresh-IT. Det endte med at jeg fikk en deltidsstilling tilpasset siste del av studieløpet mitt, før jeg kunne starte for fullt.

Ammar Khaled Haddad var selv ferdig utdannet våren 2022, og jobber nå i SIKRI.

Lærte mye om arbeidslivet gjennom oppgaven

Haddad skrev oppgave for legevakttjenesten i Kristiansand kommune. Studentgruppen hans utviklet en digital tjeneste, hvor henvendelser om mindre akutte tilfeller kan sorteres ut fra alvorlighetsgrad.

– Det var veldig gøy å lage noe som angår alle, og jeg likte veldig godt at vi fikk komme så tett på brukerne og intervjue ansatte som sykepleiere og leger. Denne prosessen ga en god opplevelse av hvordan ting er i arbeidslivet, og det ga meg gode referanser som virkelig hadde sett hva vi kunne lage og hvordan vi jobbet.

Han har aldri vært bekymret for ikke å få jobb, og trekker frem praksisperioden og bacheloroppgavearbeidet som det beste i hele studieløpet. Nå er det fint å kunne representere sin egen arbeidsplass overfor studentene som ligger like bak han i løypa.

– Siden jeg også har vært hjelpelærer for disse studentene mens jeg var student, vet jeg hvem studentene er. Jeg tror det er bra for studentene å treffe noen de kjenner litt og se at jeg nå er i denne jobben, sier han.

Må synliggjøre bedrifter og karrieremuligheter

I følge Haddad er mange bedrifter helt ukjente for studentene, og de blir ofte overrasket over å se at flere store virksomheter har lokalkontorer i Kristiansand. Ingvild Tisland, konsulent i ATEA, bekrefter at det er behov for å synliggjøre mulighetene som finnes hos både små og store virksomheter. 

ATEA er en av bedriftene som er ute etter nyutdannede, og som tilbyr et eget løp for dem som kommer rett fra studiene. Til høyre Ingvild Tisland, tidligere student og nå ansatt i ATEA.

Hun startet i jobben i august, etter å ha levert masteroppgave i informasjonssystemer i juni. ATEA har et eget program rettet mot nyutdannede, og hun fikk jobbtilbudet allerede høsten før siste semester.

– I likhet med mange andre på studiet, begynte jeg å kikke og søke i fjor høst, og kom over ATEA. De hadde vært innom på bedriftspresentasjon tidligere og virket som en interessant bedrift som i tillegg hadde et eget «graduateløp». Det vil si at en følger en seniorkonsulent og får ulike kurs de første 10 månedene, og får så gradvis mer ansvar. Dette gir en veldig god start på arbeidslivet. For meg var Refresh-IT en viktig arena for å oppdage at det er mulig å få interessante jobber også i Kristiansand, sier hun.

Beholder kompetanse i regionen

Det er hele 89 studenter, fordelt på 20 prosjekter, som skal skrive oppgave tilknyttet en virksomhet, og 16 bedrifter er direkte involvert i samarbeidet. I tillegg blir flere andre bedrifter også involvert i prosjektene. Studentene får faglig veiledning både fra bedriften og UiA, og oppgavene blir presentert i slutten av vårsemesteret gjennom arrangementet EXPO.

Koordinator og førstelektor Hallgeir Nilsen sier det har utviklet seg en god samarbeidspraksis mellom bedrifter i regionen og studenter ved IT og informasjonssystemer.

– Studentene får verdifull erfaring, bygger nettverk og relasjoner og utvikler relevant kompetanse. Mange bedrifter har vært med i mange år, noe vi tar som et godt tegn. Når bedriftene gir ansvar og har tillit til studentene, så bruker studentene muligheten de får. Det gode samarbeidet er viktig for våre studenter, for UiA, og også for bedriftene i regionen. Til syvende og sist er dette samarbeidet med på å både utvikle kompetanse, og beholde kompetanse i regionen, sier Nilsen.