0
Hopp til hovedinnhold

Oppgaver: Dette kreves for å få utsatt innleveringsfrist

Studenter som har blitt vesentlig hindret i arbeidet med sine bachelor- og masteroppgaver på grunn av koronasituasjonen kan søke om inntil to uker utsatt frist, men det har også sine konsekvenser.

Masteroppgaver

UiAs campuser har vært åpne siden sommeren 2020, og det aller meste av undervisning har latt seg gjennomføre digitalt eller fysisk.  

– Likevel kan det være studenter som har fått dårligere forutsetninger for å fullføre sine bachelor- og masteroppgaver innen fristen på grunn av koronasituasjon, sier viserektor for utdanning Morten Brekke. 

UiA har en midlertidig forskrift som åpner for å gi to ukers utsatt frist på grunn av koronarelaterte forhold 

Bør være nødvendig for å få levert 

Studenter som søker om dette, må kunne dokumentere eller begrunne hvorfor de har blitt forsinket. Egne barn som ikke har kunnet være i barnehage eller på skole i lengre tid, langvarig sykdom eller betydelige vanskeligheter med tilgang til veileder eller studentgruppe kan være gode grunner. 

Oppgaven må sensurers senere og sensurfrist kan ende midt i sommerferien, som igjen vil kunne utsette sensuren ytterligere til etter sommeren. Spesielt i emner med justerende muntlig vil det typisk bety at den justerende muntlige prøven må avholdes i august. Studenter med utsatt frist må derfor være forberedt på at vitnemålet vil bli forsinket til etter sommeren.  

Om man skal søke utsatt frist bør det derfor være helt nødvendig for å få levert oppgaven. 

Studenter som har behov for utsettelse og kan dokumentere eller begrunne dette med koronarelaterte forhold kan søke om dette her (skjema). 

Det må søkes før innleveringsfristen. Dersom det skal søkes mindre enn tre dager før fristen, så bes studenten om å kontakte Eksamenskontoret ved UiA.