0
Hopp til hovedinnhold

Oppdaterte korona-retningslinjer ved UiA

Frem til og med 22. januar blir all undervisning gjennomført digitalt og ansatte skal som hovedregel arbeide hjemmefra. Campusene holdes åpne, og praksis følger oppsatt plan så langt det er mulig.

Korona-virus

OPPDATERT 14. januar: Restriksjonene som UiA iverksatte fram til mandag 18. januar er utvidet til og med fredag 22. januar.

OPPDATERT KVELDEN 3. JANUAR ETTER NYE RETNINGSLINJER FRA REGJERINGEN OM ARBEID HJEMMEFRA

Årsaken til at det nå strammes inn er det økte smittetrykket i Norge, heter det i pressemeldingen fra Regjeringen. Se også Spørsmål og svar om koronavirus og studenter i Norge hos Kunnskapsdepartementet.

– Det betyr at de som ønsker og har anledning kan bli igjen der de har vært gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).  

UiA har søndag 3. januar hatt møte i strategisk kriseledelse for å konkretisere hva de nye føringene betyr for universitetet. 

Ingen fysisk undervisning – fortsetter med praksis 

All undervisning gjøres digital, og det blir dermed ingen fysisk undervisning før 25. januar, verken på campus eller i eksterne lokaler. Undervisning som kan gjennomføres digitalt utsettes ikke. Studenter som får særskilt undervisning (f.eks lab) får beskjed om dette i Canvas. Informasjon om eventuelle endringer i hvert emne blir gitt i Canvas. 

I emner hvor undervisning ikke lar seg gjennomføre digitalt vil det i løpet av noen dager bli gitt nærmere beskjed fra emneansvarlig/faglærer om gjennomføringen. Studenter må holde seg oppdatert i Canvas. 

Praksisperioder skal så langt det er mulig gjennomføres som planlagt i denne perioden. 

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

Campusene er åpne 

Fellesområder, universitetsbiblioteket, lesesaler og lignende holdes åpne for studenter. Dette inkluderer Global Lounge. Studenter kan dermed treffes på campus, men må være nøye med å overholde smittevernreglene. 

I oppstarten av semesteret vil UiA ha synlige trivselsvakter til stede på campus.

Internasjonale studenter 

UiA venter en del internasjonale studenter ved semesterstart. Disse følger eget opplegg og følges opp av Internasjonalt kontor.

Ansatte jobber hjemmefra 

Fra og med 4. januar til og med 22. januar er hovedregelen UiA-ansatte jobber hjemmefra. Det vil si at alle som kan jobbe hjemmefra, skal gjøre det.

Dersom ansatte har spørsmål om sin arbeidssituasjon skal disse rettes til fakultetsdirektør, avdelingsdirektør eller den lederen som har håndtert disse spørsmålene tidligere i den aktuelle enheten (for eksempel instituttleder). Fakultetsdirektører og avdelingsdirektører har delegert myndighet til å gi ansatte anledning til å arbeide på campus dersom det synes nødvendig.

Vi gjentar at våre campuser er åpne.

Oppfølging av studenter 

Statsråd Asheim har vært tydelig på at hvert universitet må følge opp studentene i denne krevende perioden. Ved UiA er en hurtigarbeidende gruppe i gang med tiltak. Mer informasjon kommer.  

Linjeforeninger som ønsker å arrangere faglige eller sosiale arrangementer må følge de gjeldende retningslinjene for arrangementer, som finnes på FHIs nettsider.

Generelt smittevern 

For å redusere smitterisikoen på campus ved semesterstart, når mange har hatt nærkontakt med folk fra andre regioner, er det viktig at alle holder seg til de generelle smittevernreglene: 

  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller kjenner symptomer på luftveisinfeksjon
  • Vask hendene eller sprit dem ofte 
  • Sosial distanse er viktig - ikke skrump smittevern-meteren, men la den heller vokse til to meter 
  • Begrens nærkontaktene så godt du kan, og ha oversikt over de du har hatt kontakt med i mer enn 15 minutter på mindre enn to meters hold