0
Hopp til hovedinnhold

Oppdatert: Ikke korona-smitte ved UiA - test-svar negativt

Oppdatert 11. september: Studenten som ble testet for mulig korona covid-19-smitte testet negativt også ved annen gangs prøve. Kommuneoverlegen har derfor opphevet karantenen for de som ble ilagt det, og UiA er tilbake til "normal" korona-situasjon. All undervisning gjenopptas som normalt fra mandag .

ccc

En student på Campus Kristiansand blir testet for mulig Korona Covid-19-smitte. Medstudentene er satt i foreløpig karantene til prøvesvar foreligger. De som er satt i karantene er varslet av UiA, men vi ber alle studenter og ansatte om å være ekstra påpasselige og holde seg hjemme om de kjenner den minste antydning til sykdom som kan knyttes til Covid-19. Sjekk med smitteveilederen. Lenke på UiA.no.

Oppdatering 2 - 10. september: Karantenetiltakene og alternative tiltak mht undervisning og oppmøte fortsetter uendret. Kommunehelsetjenesten opplyser onsdag kveld: "Vi har fått testsvaret som var negativt. Vi velger å teste på nytt da den kliniske mistanken om Covid 19 er sterk. Deres tiltak må da opprettholdes mens vi venter på svar på test nr 2. Karantenene fortsetter."

Oppdatering 10. september 14:15: Svar på den andre testen av den mulig covid-19-smittede studenten blir klar fredag. Tiltakene for å hindre eventuell smittespredning fortsetter derfor uendret. UiA minner også om de tre hovedgrepene for å hindre smittespredning og stengte lokaler: 1. Personer med antydninger til symptomer som kan være Covid-19 skal ikke være på campus. 2. Vask eller sprit hendene ofte. 3. Pass på at smittevernmeteren fremdeles er 100 centimeter. Følg UiAs veileder om smittevern.

UiA har fått informasjon om at en student kan være smittet av korona covid-19. Det er satt i gang tiltak for å begrense eventuell smitte.

Det er kommunehelsetjenesten i Kristiansand som har ansvar for smittesporing. UiA hjelper med dette, i første omgang blir om lag 40 studenter og ansatte ved Fakultet for kunstfag oppringt av UiA, med beskjed om at de skal holde seg hjemme inntil det er avklart om studenten får påvist korona covid-19 eller ikke.

Studentens bor sammen med en person som har fått påvist korona covid-19. Det er derfor viktig at alle studenter og ansatte følger smittevernrådene nøye, og holder seg hjemme om de kjenner selv de minste symptomer – selv om de ikke har tilknytning til Fakultet for kunstfag.

– Vi er så godt forberedt som vi kan være på denne situasjonen, og har inntrykk av at studentene og de ansatte er flinke med håndspriting og stort sett følger smittevernreglene, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Undervisning

Karantenen gjelder inntil nærmere beskjed blir gitt, sannsynligvis i løpet av onsdag når prøvesvar foreligger. Studentene som nå går i karantene får beskjed i læringsplattformen Canvas om de får digital undervisning. Ytterligere informasjon om hvordan undervisningssituasjonen blir framover blir også gitt i Canvas.

Smitteveilederen gir opplysninger om hva det innebærer å gå i karantene og hvilke symptomer man skal være oppmerksom på.

Ekstra renhold

Det er satt i verk ekstra renhold i de rommene der studenten har hatt undervisning samt i åpne soner i fakultetets bygg.

De som blir bedt om å gå i karantene har hatt undervisning sammen med studenten som har mulig covid-19-smitte. Studenten gir også opplysninger om andre steder han har vært på campus og andre studenter han eventuelt har vært i kontakt med. Dette følges opp. Kommunehelsetjenesten er i dialog med studenten om hele hans bevegelsesmønster siden torsdag i forrige uke, for å være på den sikre siden.

Ytterligere tiltak blir vurdert når mer informasjon foreligger.

Se også artikler i Agderposten og Fædrelandsvennen.