0
Hopp til hovedinnhold

Online studentombud

Koronakrisen har snudd opp ned på den daglige driften ved Universitetet i Agder. Studentombud Eirik Mo har som jobb å passe på at dine rettigheter som student ved UiA blir ivaretatt. Har du spørsmål så ta kontakt: studentombud@uia.no

Eirik Mo, foto
Studenombudet på UiA, Eirik Mo.

Se videohilsen fra studentombudet:

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene råd og hjelp til studentene i deres studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt.

Studentombudet kan

  • undersøke om UiA holder seg innenfor regelverket i behandling av dine saker og at dine rettigheter blir ivaretatt
  • være en nøytral, uavhengig instans mellom deg som student og UiA i en eventuell konflikt
  • være behjelpelig i klageprosesser
  • hjelpe deg å forstå dine egne rettigheter og plikter

Se også studentombudets nettside.