0
Hopp til hovedinnhold

Omland spør statsråden om UiA-finansiering

Odd Omland (A) er opptatt av hvorfor skjevdelingen - som fører til at de nye universitetene får dårligere økonomiske vilkår enn de gamle - ikke er nevnt i mandatet til det ny-oppnevnte finansieringsutvalget.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansieringen av de nye universitetene er ikke like god som for de gamle.
Odd Omland (Foto: Stortinget / Terje Heiestad)

Stortingsrepresentant Odd Omland, Arbeiderpartinet- Vest-Agder (Foto: Stortinget / Terje Heiestad)

Oppnevningen av Duckert-utvalget under Arendals-uka i fjor skapte debatt: Se UiA-Aktuelt - og resultatet ble at UiAs universitetsdirektør Tor A. Aagedal ble hentet inn i utvalget.

Solberg-regjeringen la imidlertid ned Duckert-utvalget etter at de hadde rukket å holde ett møte.

Nytt utvalg med ny sammensetning og nytt mandat ble utpekt rett før påske i år. Dette ble også kritisert for sammensetning og mandat - men er ikke endret. Kritikken gikk på uklart mandat og at de nye universitetene ikke er representert. Svaret fra politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet (og lokal Høyre-stortingsrepresentant Norunn Benestad Tveiten) var at dette ikke er et representativt utvalg, men et internasjonalt ekspertutvalg (to av medlemmene er utenlandske).

Dette er et riss av bakgrunnen for at stortingsrepresentant Odd Omland (Arbeiderpartiet, Vest-Agder) spør kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om mandatet til utvalget som er satt ned for å se på finansieringen av universitets- og høyskolesektoren.

Her er Odd Omlands skriftlige spørsmål til Kunnskapsministeren, stilet til Stortingets president, naturligvis:

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til Kunnskapsministeren:

Regjeringen har nedsatt et finansieringsutvalg som erstatter Duckertutvalget, som bl a skulle se på hvordan man kan sikre likeverdig finansiering av universitetene.

Mener statsråden at utfordringene knyttet til skjevfordelingen av ressurser til de nye universitetene dekkes godt nok i mandatet til det nye finansieringsutvalget?

Begrunnelse:

For å bidra til en mest mulig rettferdig/likeverdig finansiering av alle landets universiteter skulle Duckertutvalget blant annet se på hvordan skjevfordelingen i finansieringen mellom de "nye" og de gamle universitetene kunne utjevnes.

Også de nye universitetene var representert i utvalget.

Jeg registrerer med undring at regjeringen har besluttet å legge ned dette utvalget, og at Statsråden den 10.4.14. i stedet nedsatte en ekspertgruppe i form av et finansieringsutvalg.

Mange lurer på hvorfor ikke dagens skjevfordeling er nevnt i begrunnelsen, og heller ikke i mandatet til det nye utvalget. Det burde være vel kjent for Statsråden at det i årevis gjennom uttalelser, forskjellige partiers landsmøtevedtak, spørsmål i Stortinget, politiske samtaler og budsjettmerknader (også fra dagens regjeringspartier) har vært jobbet iherdig for å få en likeverdig finansiering for alle universitetene.

Odd Omland