Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ola Borten Moe åpnet studieåret ved UiA

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe åpnet studieåret 2022 - 2023 ved Universitetet i Agder. Statsråden trakk de lange linjene i universitetshistorien fra de første universitetene i Europa til dagens moderne breddeuniversiteter, representert ved UiA.

-

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe åpnet studieåret ved UiA. Her fra Campus Kristiansand. (Foto: Magnus Nødland Skogedal)

Tusenvis av studenter - helt ferske og de som er i gang med studieløp - møtte fram til studiestartåpningen. Programmet er tettpakket den første tiden - både studiemessig og sosialt. Det er mange nye ting å forholde seg til av nødvendige dataprogrammer og andre studietekniske ting - og selvsagt å bli kjent med medstudenter. Her er mange i samme båt - de kommer til universitetet med få eller ingen kjente. Fadderprogrammet er et viktig element i å bli kjent.

Les mer om studiestart

Se en kjapp stemningsskildring fra studiestarten:

Det var god stemning mellom rektor Sunniva Whittaker og statsråd Ola Borten Moe ved studiestart på Campus Grimstad. I forgrunnen viserektor for forskning Hans Kjetil Lysgård. (Foto: Arne Martin Larsen)

Det var god stemning mellom rektor Sunniva Whittaker og statsråd Ola Borten Moe ved studiestart på Campus Grimstad. I forgrunnen viserektor for  forskning Hans Kjetil Lysgård. (Foto: Arne Martin Larsen)

 

Statsråd Ola Borten Moes tale:

(Du får teksting på norsk ved å trykke på CC til høyre under videobildet, og trykke på Norwegian)

Studiestart Campus Kristiansand (Foto: Magnus Nødland Skogedal)

Studiestart Campus Kristiansand (Foto: Magnus Nødland Skogedal)

Rektor Sunniva Whittakers tale ved studiestart

Rektor Sunniva Whittaker ønsket studentene velkommen etter korona-årene, og la spesielt vekt på at studentene får en ny hverdag med frihet under ansvar - noe som krever selvdisiplin. Men studentene må ikke bare være strenge med seg selv, de må være snille med seg selv også, og gjøre studentreisen både faglig og sosialt til en berikelse. Husk at du ikke gjør reisen alene. "I dag er de ukjente ansikter- snart er noen av dem kanskje blant dine nærmeste venner, avslutter rektor Sunniva Whittaker sin tale.

Bli kjent med Sunniva Whittaker: I rektors hage

https://video.uia.no/media/t/0_bu7yttlo

Rektors tale ved studiestart 2022

(Talen sammenholdes med muntlig framføring - video kommer)

Ærede statsråd, kjære kolleger og først og fremst kjære nye studenter

Velkommen til studiestart og velkommen til Universitetet i Agder! Denne dagen markerer overgang fra ferie til hverdag (for min del fra late dager i hagen med familie og venner til hektiske og spennende dager på jobb). For de fleste av dere markerer imidlertid denne dagen ikke bare slutten på ferien, men også en overgang fra å være skoleelev til å bli student. Denne overgangen er både spennende og befriende, men kan også være utfordrende og kanskje litt skumle. Nye rutiner skal etableres, en ny type hverdag skal meisles ut. Som student du får en hverdag preget av stor frihet. Det er nok spesielt kjærkomment etter korona-årene som har vært preget av begrensninger.  Som student  har du kunnet velge fritt hva du vil studere, og du vil kunne legge opp dagene i stor grad etter eget forgodtbefinnende. Her er det ingen skoleklokke som ringer inn og mye av undervisningstilbudet er frivillig.

Med en slik frihet følger et stort ansvar – først og fremst overfor deg selv. Å skape en ny hverdag, å etablere gode rutiner som dekker både dine kortsiktige og langsiktige behov og ønsker, skjer ikke av seg selv. Det krever selvdisiplin. Du må finne en god balanse mellom å være streng og snill mot deg selv.  Det i seg selv er en spennende reise hvor du blir godt kjent med dine styrker og svakheter. Men selv om det er du som er i førersete og sitter med nøkkelen til hvordan du kan få en god faglig og sosial studietid, skal du vite at du ikke er alene på denne reisen.

Her på Universitetet i Agder ser vi nemlig på hver enkelt student som et viktig medlem av et kunnskapsfellesskap bestående av studenter, ansatte og UiAs mange partnere i både offentlig og privatsektor. Et fellesskap som for deg som student innebærer aktiv deltakelse i undervisningen, i diskusjoner, samarbeid med medstudenter, etter hvert også kanskje engasjement som mentor for neste års nye studenter eller deltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekter sammen med våre fagmiljø. Grip de mulighetene du får som medlem av dette fellesskapet.  

Du begynner studietilværelsen i en tid hvor utvikling av ny kunnskap er viktigere enn noensinne. Vi er i en rivende teknologisk utvikling, store samfunnsutfordringer står i kø. Internasjonale konflikter føles tettere på enn noensinne. Vi har en krig i vårt nærområde, mange land har opplevd rekordtemperaturer som går utover både helse og matavlinger. Verdens problemene kan virke overveldende og det er lett å kjenne på en følelse av håpløshet og en uro for hva fremtiden vil bringe. Som ny student kan det være vanskelig å se hvordan akkurat du skal kunne bidra til å skape en bedre fremtid.

Det er gjennom kunnskap og engasjement vi kan finne løsninger. Hver og en av dere, uansett hva du studerer, har muligheten til å gjøre verden litt bedre gjennom den kunnskapen og de ferdighetene du tilegner deg gjennom studiene og måten du velger å anvende dem.

 Å studere på et universitet er ikke bare en forberedelse på arbeidslivet- det er også en dannelsesreise – du skal vokse som person, bli utfordret på dine oppfatninger, lære deg å omgås mennesker som har andre erfaringer og andre meninger enn du selv har. Å tåle uenighet, være villig til å se at en sak har flere sider, være åpen for at man kanskje må endre mening er en viktig del av den akademiske kulturen og noe av det viktigste dere skal ta med dere videre i livet. For mange av dere vil denne dannelsesreisen innebære opphold i andre land – bruk de mulighetene dere får på UiA til å skaffe dere internasjonal erfaring!

I dag er altså første dag i et nytt kapittel i livet. I løpet av dagen vil du bli kjent med både faglærerne som skal hjelpe deg på din faglige reise, og dem du skal studere med i år og kanskje flere år fremover. I dag er de ukjente ansikter- snart er noen av dem kanskje blant dine nærmeste venner. 

Mitt råd til deg i dag er: forvalt den friheten du har som student godt, ta ansvar og grip alle de fantastiske mulighetene du får her på UiA til å utvikle deg som menneske og til å skaffe deg kunnskaper og ferdigheter som vil komme deg og samfunnet til gode.

Lykke til som student på Universitetet i Agder!

STA-leder William Thanoothong Svendsen, statsråd Ola Borten Moe og rektor Sunniva Whittaker ved studiestart på Campus  Grimstad. (Foto: Arne Martin Larsen)

STA-leder William Thanoothong Svendsen, statsråd Ola Borten Moe og rektor Sunniva Whittaker ved studiestart på Campus  Grimstad. (Foto: Arne Martin Larsen)

STA-leder William Thanoothong Svendsens tale ved studiestart

 

Leder i Studentorganisasjonen i Agder, William Thanoothong Svendsen, oppfordret studentene til å ta tilbake campusene etter pandemien, og fylle dem med liv.  "Ta del i Fadderuka, skap nye relasjoner og få vennskap som varer livet. Gjør dere kjent med studentaktiviteten på UiA eller engasjer dere i en linjeforening og bygge et nettverk. For et nettverk er nærmest like viktig for fremtiden som utdanningen du tar nå", sa STA-lederen.

 

STA-leders tale ved studiestart 2022

(Talen sammenholdes med muntlig framføring - video kommer)

Kjære studenter, velkommen til studiestart. Vi er i starten av et nytt og spennende år her på UiA, og et nytt kapittel i livene deres. Et kapittel som forhåpentligvis ikke blir rammet av en pandemi, og hvor vi endelig har muligheten til å returnere til en normal studiehverdag på campusene. Det er nettopp dere studenter som gjør dette mulig. Vi skal sammen ta tilbake campus og fylle det med liv.

Mange av dere har flyttet hit til Sørlandet. For mange av dere er dette første gangen dere flytter fra mamma og pappa, for andre er dette noe som man har gjort før. Jeg vil derfor oppfordre dere til å ta del i Fadderuka, skap nye relasjoner og få vennskap som varer livet. Gjør dere kjent med studentaktiviteten på UiA eller engasjer dere i en linjeforening og bygge et nettverk. For et nettverk er nærmest like viktig for fremtiden som utdanningen du tar nå.

Det dere vil merke fort er hvor mye tid dere kommer til å bruke på campus, og jeg anbefaler på det sterkeste å bli godt kjent med campusen og bruke den for alt det er verdt. Det er, som tidligere nevnt, utrolig viktig at vi nå gjør det vi kan for å ta campus tilbake. Pandemien satte sine dype spor i samfunnet vårt og de som fikk det dårligst var kanskje oss studenter. Rapporten fra koronakommisjonen er tydelig; studentene er de store taperne av pandemien. Dette visste vi i april 2020, men regjeringen var ikke villige til å høre på oss før nå - nå som skaden allerede er skjedd. Dette er ikke godt nok. Vi skal og vil bli hørt. Vi er kommet for å bli.

Stortinget og Regjeringen har kanskje glemt dere, men det har ikke vi i Studentorganisasjonen i Agder, og vi vil alltid være her for dere! Vår jobb vil alltid være å sette deres behov på dagsordenen. I kommunen og her på UiA.

For det er nettopp dere som er fremtiden for Norge og ikke fossilene på Stortinget. Gjennom utdanningene dere tar, vil dere bidra med utvikling i hele Norge og ikke minst, utvikle dere selv.

Last but not least, our international students. I want to welcome all of you to the University of Agder and Norway, it's fantastic seeing more international students here at our campus. I will also highly advise you all to get involved in a student activity and life on campus. I know us Norwegians can be a bit difficult to befriend, but i promise you it's worth the hassel. In the end, i wish you all the best and hope you have an amazing time here at the University of Agder.

Takk for meg.

Ordførerne i Kristiansand og Grimstad viser studentene universitetsbyene:

Ordfører Beate Skretting, Grimstad:

Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand:

Flere bilder fra studiestart:

Internasjonale - og andre - studenter sjekket tilbudet i Global Lounge. (Foto: Maria van Schoor)

Internasjonale - og andre - studenter sjekket tilbudet i Global Lounge. (Foto: Maria van Schoor)

UiA ønsker mange nye studenter velkommen til studier. (Foto: Maria van Schoor)

UiA ønsker mange nye studenter velkommen til studier. (Foto: Maria van Schoor)

Tonje Nielsen Rørly (til venstre) og Janne Fladstad fra Internasjonalt kontor markedsfører utveksling til andre land overfor studentene fra første dag. (Foto: Maria van Schoor)

Tonje Nielsen Rørly (til venstre) og Janne Fladstad fra Internasjonalt kontor markedsfører utveksling til andre land overfor studentene fra første dag. (Foto: Maria van Schoor)

UiA-ansatte sto ekstra tettpakket på gangbroa ved studiestart i år, studentene holdt seg på plenen. (Foto: Maria van Schoor)

UiA-ansatte sto ekstra tettpakket på gangbroa ved studiestart i år, studentene holdt seg på plenen. (Foto: Maria van Schoor)

Mange finner nye, gode venner i faddergruppene ved studiestart. Her forbereder en gruppe seg til å oppdage mer av campus - og kanskje også hva Kristiansand har å by på litt senere på kvelden. (Foto: Maria van Schoor)

Mange finner nye, gode venner i faddergruppene ved studiestart. Her forbereder en gruppe seg til å oppdage mer av campus - og kanskje også hva Kristiansand har å by på litt senere på kvelden. (Foto: Maria van Schoor)

Se også innslag på UiAs facebook- og Instagram: