0
Hopp til hovedinnhold

Offisiell åpning av buss-stoppet ved Spicheren

Marsipankaken sto tørt i ett av de nye venteskurene, mens talere, anleggsarbeidere, publikum og Blæsen måtte trekke ut i regn og blåst for å få åpnet det nye, flotte bussanlegget ved Spicheren.

Klipte snora - STA-leder Benedicte Nordlie og fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman (H) koordinerte saksene sine, mens varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF) og byggeleder på prosjektet Trond Nøkleberg holdt i snora. Mannen med høyttaler er kommunikasjonsrådgiver Jo Vegard Aardal i Statens vegvesen, videre følger avdelingsdirektør i Statens vegvesen Dagfinn Fløystad og bak står underdirektør Eli Skaranger, som holder i universitetsbysatsingene fra UiAs side.

Klipte snora - STA-leder Benedicte Nordlie og fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman (H) koordinerte saksene sine, mens varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF) og byggeleder på prosjektet Trond Nøkleberg holdt i snora. Mannen med høyttaler er kommunikasjonsrådgiver Jo Vegard Aardal i Statens vegvesen, videre følger avdelingsdirektør i Statens vegvesen Dagfinn Fløystad og bak står underdirektør Eli Skaranger, som holder i universitetsbysatsingene fra UiAs side.

28 millioner kroner har det kostet å få alt på plass - inkludert sykkelvei med gul stripe fra Gimlehallen oppover mot Gimlekollen, og innover på Campus Kristiansand.

Vel anvendte penger, skal i tro talerne: Fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman (H), varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF), direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken, studentleder ved UiA Benedicte Nordlie (STA), avdelingsdirektør i Statens vegvesen Dagfinn Fløystad, representaner for Repstad anlegg og flere som gjorde jobben for Statens vegvesen. Samtlige snakket om miljøgevinster og bedret trafikksikkerhet med separate ferdselskanaler for gående, syklende og kjørende.

- Dette gjør det lettere å komme til og fra UiA, både fra Kvadraturen og distriktet, konstaterte STA-leder Benedicte Nordlie. - Nå mangler det bare at busskort og -billetter blir billigere.

- Her er vi like ved universitetet, som gjør dette til en av Kristiansands mest brukte bussholdeplasser dekket av mange av de lokale og regionale linjene. Studenter er ofte helt avhengig av et godt busstilbud i hverdagen, og da er det fint at vi nå kan tilby et finere og mer behagelig anlegg å vente på. Først og fremst er holdeplassen utvidet med bedre kapasitet og er universelt utformet slik at kollektivtransporten er tilgjengelig for alle – uavhengig av funksjonsnedsettelser. Selve bussbuene er utvidet slik at flere får plass under taket i ly av regn, snø og vind. I tillegg er gang- og sykkelstien forbedret betraktelig med tydelig markerte felt som øker fremkommeligheten, sa fylkesordfører Terje Damman blant annet. Les hele talen på Vest-Agder fylkeskommunes nettsider:

Hva er mer naturlig på Agders travleste bussholdeplass enn at bussene går og passasjerene løper, selv om det er åpning med marsipankake i venteskuret...

Hva er mer naturlig på Agders travleste bussholdeplass enn at bussene går og passasjerene løper, selv om det er åpning med marsipankake i venteskuret...

Varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen så for seg hvilket kaos det ville bli om alle studenter og ansatte på UiA skulle kjørt, i tillegg til elever og lærere ved KKG, Oddernes og Lovisenlund skoler.

- I bunn og grunn er dette anlegget for folk i alle aldre som går forbi, mente han - og håpet flere vil sette bilen i garasjen framover.

Siste år hadde Kristiansand sentrum en nedgang på én prosent i biltrafikken i byen - fortsatt nedgang må til om byen skal få belønningsmidler fra Staten. det er slike midler som har bekostet det nye bussanlegget, sa varaordføreren blant annet.

Direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken var naturligvis fornøyd med det nye anlegget, som ivaretar både kollektivreisende og buss-sjåførene, som har fått egen ventebu med fasiliteter litt lenger borte ved fjernvarmeanlegget.  - En kvart million passasjerer brukte dette kollektivpunktet sist år. Nå er det bedre plass til flere, inviterte hun.

Direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken var naturligvis fornøyd med det nye anlegget, som ivaretar både kollektivreisende og buss-sjåførene, som har fått egen ventebu med fasiliteter litt lenger borte ved fjernvarmeanlegget. - En kvart million passasjerer brukte dette kollektivpunktet sist år. Nå er det bedre plass til flere, inviterte hun.

Siden april har det store buss-stoppet ved Spicheren blitt fornyet. Det har vært gravd og bygd til den store gullmedalje, og de siste ukene har det virkelig grodd fram et flott anlegg, som mange alt har tatt i bruk. Prislappen på anlegget er 28 millioner kroner. Noe av årsaken til prisen er at det er gjort mye tildels langt nede i grunnen - ledningsnett av forskjellig type, blant annet fjernvarme, er nå sikkert lagt i fine kanaler som gjør vedlikehold til en lek i fremtiden.

De siste dagene før åpningen kom det også opp ventebuer, som svært mange har stilt spørsmål om. Å stå ubeskyttet i sørlandsk høst- og vintervær er ikke alltid en glede. Men nå ser det ut til å være fryd og gammen på det punktet også.

Blæsen - Spadser & Blæse-Ensembelet - sørget for god stemning i regn og blåst.

Blæsen - Spadser & Blæse-Ensembelet - sørget for god stemning i regn og blåst.

Også syklene får en behagelig venteplass med det nye sykkelskuret som blir satt opp, utrustet med solide stålbøyler som syklene kan bli tjoret fast til. 30 sykler blir det plass til.

I tillegg til selve buss-stoppet er det bygd gang- og sykkelveier rundt anlegget, mellom Gimlehallen og UiA, og bortover mot Gimlekollen. Det er bygd egne felt for syklende og gående, og den nye gang- og sykkelveien ligger på innsiden av bussholdeplassen mot UiA, slik at ingen trenger å løpe foran bussen lenger for å komme fort til universitetet.

Sykkelbu er siste tilvekst på buss-stoppet.

Sykkelbu er siste tilvekst på buss-stoppet.

Nå mangler det bare litt ekstra belysning der sykkelveien krysser Universitetsveien. Mange syklister tror de har forkjørsrett over veien, siden fotgjengere har det - men en syklist oppå sykkelen er regnet som kjørende - og må derfor vike for bilene. Vi får tro at vi unngår ulykker med syklister som kommer fort ut i sykkelfeltet og kjører på en bil der sjåføren ikke rekker å reagere før det smeller. Det kan i hvert fall slås fast at det ikke er bilen som har størst skadepotensiale i en slik situasjon.

Hele stoppestedet er lagt om, så nå plukker bussene til Kvadraturen opp passasjerene langs Jegersbergveien, mens bussene østover mot Gimlekollen og Varoddbroa plukker opp passasjerer inne på selve buss-stoppen. Utenfor bildet til høyre kommer overbygd sykkelskur med solide låsefester for syklene.

Hele stoppestedet er lagt om, så nå plukker bussene til Kvadraturen opp passasjerene langs Jegersbergveien, mens bussene østover mot Gimlekollen og Varoddbroa plukker opp passasjerer inne på selve buss-stoppen. Utenfor bildet til høyre kommer overbygd sykkelskur med solide låsefester for syklene.

Send studiet på mail