0
Hopp til hovedinnhold

Ønsker flere mannlige sykepleiere

Selv om UiA ligger over det nasjonale snittet, ønsker dekanen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap flere mannlige sykepleiere. Målet er å nå 30 prosent innen 2020.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2018 var det 22 prosent mannlige sykepleierstudenter på Universitetet i Agder (UiA). Dette er over det nasjonale snittet på 14 prosent, og over Sykepleierforbundets ambisjoner på 20 prosent. Men Universitetet i Agder har som mål å nå 30 prosent innen 2020, og arrangerer 14. mars en egen fagfestival for å øke oppmerksomheten blant menn om dette yrkesvalget.

Dekan Anders Johan W. Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap sier det er flere grunner til at flere menn bør bli sykepleiere.

– I de fleste helsesammenhenger er ikke de ansattes kjønn vesentlig. Om du blir innlagt med hjerteinfarkt er det kvalifikasjonene og kompetansen til helsepersonellet som avgjør om du får god behandling. Men tenk for eksempel at du er en ung mann i starten av tenårene som vil snakke om utfordringer i livet. Da kan det ha betydning om du snakker med en mannlig eller kvinnelig helsesykepleier. Av 3000 helsesykepleiere i Norge, er 11 menn, sier Andersen.

Han forteller at da det åpnet en helsestasjon for gutter i Oslo med en mannlig helsesykepleier, økte henvendelsene fra unge menn med 220 prosent.

Dekan Anders Johan W. Andersen er selv mannlig sykepleier. Nå vil han at flere menn skal søke utdanningen.

Kjønnsbalanse gir bedre arbeidsmiljø

En annen grunn til å kjempe for flere mannlige sykepleiere, er at jevnere kjønnsbalanse på arbeidsplassen skaper et bedre arbeidsmiljø og gjør det lettere for begge kjønn å kjenne seg inkludert.

– Mannlige sjefer rekrutterer ledere på en måte som kan være ekskluderende for kvinner. På beslektede måter kan et kvinnedominert arbeidsmiljø gjøre at mennene blir marginalisert, sier Andersen.

Han peker på en studie fra 2016 som viser at fire av ti menn opplever at de blir diskriminert i sykepleierstudiet.

Den tredje grunnen dekanen peker på, handler om likestilling generelt.

– På samme måte som vi åpner opp nye roller for kvinner, må vi se på hvilke roller som er tilgjengelig for menn, og at de også kan jobbe i det som tidligere var kvinnedominerte yrker. Det er viktig å løfte frem denne omvendte likestillingsutfordringen, hevder Andersen.

Arrangerer fagfestival

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA har valgt å jobbe spesielt med kjønnsbalansen på sykepleiestudiet, siden det er det største studiet på fakultetet. UiA har som mål at alle studier skal ha minst 30 prosent av det underrepresenterte kjønn.

– Ambisjonen er at UiA skal være et attraktivt sted for menn som søker seg til helse- og sosialfaglige yrker. Vi jobber med både rekruttering til studiet og oppfølging av sykepleierstudentene underveis, sier Andersen.

UiA følger opp de mannlige sykepleierstudentene spesielt siden de er i mindretall. Blant annet inviteres de til treff to ganger i semesteret.

Torsdag 14. mars settes temaet på dagsorden. Da arrangeres fagfestivalen Aksjon2020 på Campus Kristiansand mellom klokken 10 og 18.