0
Hopp til hovedinnhold

Odd Fredrik Ellingsen disputerer på gitarens historie, utvikling og teknologi

Avhandlingen Odd Fredrik Ellingsen forsvarer for doktorgraden i utøvende rytmisk musikk er en kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling som består av et skriftlig arbeid og en CD-utgivelse.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Odd Fredrik Ellingsen (Fotograf: Arvid Larsen)

Odd Fredrik Ellingsen (Fotograf: Arvid Larsen)

Teksten i avhandlingen tar for seg gitaren - Kithara - fra de tidligste formene, gjennom middelalderen og til utviklingen av den elektriske gitaren –Les Paul. Det siste er avhandlingens hoveddel.

Gitarfabrikken Gibson hentet navnet for øvrig navnet Les Paul fra gitaristen Lester William Polsfuss (Les Paul).

Hva er da mer naturlig enn at prøveforelesningen tar for seg en annen ikonisk utøver – Jimi Hendrix - som spilte på en annen  legendarisk gitar – Fender Stratocaster - selveste rock-gitaren. Tema: «Jimi Hendrix som gitarist i sin samtid, og hans rolle i ettertid med særlig fokus på Jimi Hendrix's gitarbehandling, og hans innovative bruk av: * Stratocaster'ens vibrato-arm  * forvrengning (distortion) og * feedback».

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

«Fra Kithara til Les Paul»

En undersøkelse av gitarens historie, utvikling og teknologi. Endringer sett i et organologisk perspektiv. Med vekt på den teknologiske utviklingen som har revolusjonert gitarens idiomi (særegenhet) og utbredelse fra 1955 – 2012.

Avhandlingen er basert på forskning på gitarens historie gjennom de siste 25 år. Organologi betyr egentlig studiet av instrumenter. Det er en deldisiplin innenfor musikkvitenskapen, og er studiet av musikkinstrumenter og deres klassifikasjon.

I de senere år har flere grener av musikkvitenskapen blitt implementert i organologien. Det er også i den forbindelse at begrepet 'gitarisme' - en ny organologi dukker opp.

Gitarens historie starter i det dunkle, og navnet framtrer først i antikken som et lyreaktig instrument, langt unna det instrumentet vi kjenner i dag. Dunkelheten fortsetter gjennom middelalderen, og det er først på 1500-tallet vi kan begynne å konkretisere gitarforskningen med instrumenter, og musikalier som skrifter og noter (tablatur), samt utviklingstrekk som peker mot vår tid.

Det er lagt vekt på utviklingen av gitaren utover 1900-tallet, og spesielt de teknologiske fremskritt som dannet grunnlaget for oppfinnelsen av den elektriske gitaren på 1940-tallet. Elektrifisering og masseproduksjon har ført til at gitaren er blitt et fenomen i tiden, og det mest anvendte og populære av alle musikkinstrumenter.

Faktisk kan man si det så sterkt at gitarens innflytelse på etterkrigstidens populærmusikk/kultur har vært enorm.

Hva ville populærmusikken ha vært uten gitaren?

Avhandlingen viser aspekter av gitaren som artefakt (kunstgjenstand) og som musikkinstrument. Den viser gitarens historie og utvikling. Den handler om instrumentets magi, og musikkens språk.

Disputasfakta:

Kandidaten: Odd Fredrik Ellingsen er en gammel progrocker med fartstid fra blant andre gruppa Høst. Rockipedia har følgende om Odd Fredrik Ellingsen - og slik er hans egen hjemmeside:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1, Sigurd Køhns hus, Campus Kristiansand.

Dekan Per Kvist leder disputasen.

 

Tid for prøveforelesning: Tirsdag 14. oktober 2014 kl 10:15 – 11:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Jimi Hendrix som gitarist i sin samtid, og hans rolle i ettertid med særlig fokus på Jimi Hendrix's gitarbehandling, og hans innovative bruk av:

  • Stratocaster'ens vibrato-arm
  • forvrengning (distortion) og
  • feedback»

 

Tid for disputas: Tirsdag 14. oktober 2014 kl 12:15 – ca 16:00

Tittel på avhandling: Odd Fredrik Ellingsen har gjennomført en kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling som består av to deler:

1) Tekstdel: «Fra Kithara til Les Paul: En undersøkelse av gitarens historie, utvikling og teknologi: Endringer sett i et organologisk perspektiv.»

2) CD-utgivelse: «The Times»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

 

Opponenter:

Førsteopponent er professor Ove Larsen, Høgskolen i Nesna

Annenopponent er dosent Bjarne Roupé, Rytmisk musikkonservatorium, København

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Erik Gunvaldsen, Fakultet for kunstfag, UiA

 

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet var professor Tor Dybo, biveileder professor Jan Gunnar Hoff, begge Fakultet for kunstfag, UiA.