Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Nyttige tilbakemeldinger i Studiebarometeret 2.0

Studentenes meninger blir tatt på alvor. Derfor er svarene i Studiebarometeret viktige for UiA, spesielt sett over tid, konstaterer viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Marit Aamodt Nielsen. Generelt er studentene greit fornøyd med UiA.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studiebarometeret - logo.

2015-utgaven er den andre studiebarometer-undersøkelsen som NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – legger fram. I undersøkelsen svarer studenter som følger studieprogrammer – det vil si bachelor- eller masterprogrammer – på en rekke spørsmål om hvordan de oppfatter studiene.

Ved UiA har deltakelsen vært til dels så-som-så, slik at en god del studieprogrammer ikke har fått mange nok svar til at NOKUT legger fram tall. Derfor er det en oppgave fram mot neste studentbarometer-undersøkelse å øke svarprosenten ved UiA. Årsaken til det er at studentenes oppfatning er et viktig element i UiAs kontinuerlige videreutvikling og forbedring av studiene.

Økt tyngde over tid

Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Marit Aamodt Nielsen.

Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Marit Aamodt Nielsen.

- Studiebarometerets egenskap som verktøy blir bedre over tid. Utslagene i ett kull kan være betinget av spesielle forhold, men om flere kull påpeker det samme veier resultatene tyngre, sier viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Marit Aamodt Nielsen.

Det gjelder både positive og negative utslag, selvsagt. For selv om kritikk ofte er mer synlig enn ros, har positive erfaringer god overføringsverdi.

For de som sjekker resultatene i Studiebarometeret er det naturligvis også viktig at svarene samstemmer over tid. Det øker troverdigheten.

Få overraskelser

For UiAs del generelt viser tallene stort sett en tendens som samsvarer med resultater fra andre studentundersøkelser som UiA deltar i, viser stikkprøver i materialet.

Læringsmiljøet får stort sett karakter over gjennomsnitt for de fleste studienes vedkommende- sett i forhold til tilsvarende studier andre steder. Infrastrukturen er meget god, med nye campuser som er godt utstyrt og på høyden teknologisk. God IT-tilgjengelighet, gode bibliotek- og kantineforhold.

Studentene ønsker mer påvirkningsmulighet på studiet, og opplever undervisningen, oppfølgingen og veiledningen som på gjennomsnitt – mens yrkesrelevans, læringsutbytte og helhetsvurdering av studiet som litt over gjennomsnitt.

Men sjekk selv:

Her er Studiebarometeret

Video fra presentasjonen av Studiebarometeret med spørsmålsrunde:

NOKUTs facebookside om Studiebarometeret:

Andre reaksjoner:

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varsler stortingsmelding om utdanningskvalitet våren 2017: 

Kunnskapsministeren intervjuet i Universitas.no om utdanningskvalitetsmeldingen: