0
Hopp til hovedinnhold

Nyttig helseteknologi

Kunstig intelligens og e-helse var på timeplanen da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Sørlandsbesøk møtte representanter for Universitetet i Agder.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Ole-Christoffer Granmo (t.v) sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Sørlandet sykehus HF.
Professor Ole-Christoffer Granmo (t.v) sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Sørlandet sykehus HF (foto: Arnfinn Tveit, SSHF)

— Jeg er glad for å se at dere har satt dette ut i livet og får gode resultater. For tre-fire år siden fikk vi demonstrert mange e-helse-planer og mulige scenarier over hele landet. Nå viser dere at teknologien er tatt i bruk og til nytte for brukerne. Vi trenger denne typen konkrete eksempler med solid overføringsverdi, sier Sanner etter besøket i Kristiansand og Grimstad.

På Sørlandet sykehus i Kristiansand fikk Sanner demonstrert ny teknologi for automatiske søk i pasientjournaler. I stedet for at helsepersonell leser gjennom pasientjournalen før en akutt operasjon, så gjør maskinen det mye raskere. Gjennom slike maskinsøk kan man for eksempel finne allergier hos en pasient og tilpasse akuttbehandling etter det.

— Det var gøy å vise statsråden et produkt som virker og er tatt i bruk. Det var også fint å se fornøyde leger som tester ut løsningen på Sørlandet Sykehus, sier professor Ole-Christoffer Granmo.

Granmo er senterleder for UiAs nystartede Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR), og har vært med å utvikle metoden der kunstig intelligens brukes for å gi kirurger og sykepleiere hjelp til å ta gode avgjørelser i forkant av akutte operasjoner.

Granmo er også en av gründerne bak Anzyz Technologies, et selskap som er etablert for å kommersialisere forskning ved UiA.

— Vi fikk god respons fra statsråd Sanner på at det kun er et år siden vi begynte å arbeide med idéen og etablerte Anzyz. Så har vi vært gjennom hele virkemiddelapparatet og står i dag med en søketjeneste som er tatt i bruk, samtidig som det skal forskes videre på bruken av tjenesten, sier Granmo.

Gode resultater med Digitalt tilsyn i Grimstad

På Frivolltunet bo- og omsorgssenter i Grimstad fikk Sanner demonstrert sensorteknologi. Det har kommunen tatt i bruk for å trygge hverdagen for eldre og deres pårørende.

— Teknologien gjør at vi kan overvåke eldre på nattestid og slipper å kjøre rundt til dem for å se at de har det bra. Dermed unngår vi å vekke og forstyrre de eldre og kan bruke ressurser på dem som til enhver tid trenger det. Resultatene viser at de eldre sover bedre, spiser bedre og får økt funksjonsevne, sa enhetsleder ved Frivolltun, Silje Bjerkås, til statsråden.

Nå samarbeider alle kommunene i Agder om felles innkjøp slik at liknende teknologi kan implementeres i alle Agder-kommunene.

— Ved store innkjøp kan vi få felles teknologi og støttetjenester. Det trenger vi for å få god drift. Klarer vi 30 Agder-kommuner, klarer vi hele Norge, sier leder for helse- og omsorgslederforum i Østre Agder, Aase Hobbesland. 

I4Health

Viserektor for forskning på UiA, Stephen Seiler, var med på statsrådmøtet på Frivolltun og gjorde rede for UiA-satsningen I4Health. Universitetet planlegger en bygg i Grimstad som skal gi plass til både brukere, helsepersonell, studenter og forskere. Sammen skal de utvikle nye løsninger innen e-helse.

— Vi har nettopp fått ferdigfinansiert Mechatronics Inovation Lab. Nå er vi klar for å ta nye steg innen e-helse med I4Health. Det passer med vår samskapningsstrategi hvor vi skal utvikle nye tjenester sammen de ulike brukergruppene, sier Seiler.

Ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal understreket betydningen av forskningsdelen i den nye e-helse-utviklingen og at man alltid må ha brukerfokus.

— Dere må ikke forske på oss, men forske med oss, oppfordret Glimsdal.

Stortingsrepresentant fra Høyre, Svein Harberg (f.v), statsråd Jan Tore Sanner og statssekretær Paul Chaffey under møtet på Frivolltun bo- og omsorgssenter. I bakgrunnen skimtes ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal, viserektor på UiA, Stephen Seiler og næringssjef i Grimstad, Bodil Slettebø.

Stortingsrepresentant fra Høyre, Svein Harberg (f.v), statsråd Jan Tore Sanner og statssekretær Paul Chaffey under møtet på Frivolltun bo- og omsorgssenter. I bakgrunnen skimtes ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal, viserektor på UiA, Stephen Seiler og næringssjef i Grimstad, Bodil Slettebø.