0
Hopp til hovedinnhold

Nytt UiA-styre på plass

Det nye styret for Universitetet i Agder er i gang med arbeidet. En del av det første styremøtet ble brukt til å gi nye styremedlemmer en grundig innføring i universitets- og høgskolesektoren.

Det nye styret for Universitetet i Agder. Bak fra venstre, Paul Svennevig, Robin A.R. Moudnib, Tom Fidjeland. Foran fra venstre: Ingrid Lande Larsen, Mathilde Tomine E. Giske, Hanne Kathrine Krogstrup, Sunniva Whittaker, Gro-Renee Rambø, Målfrid Tangedal og  Solveig Løhaugen. Lars Peder Maltby var ikke til stede da bilde ble tatt. (Foto: Kjell-Inge Søreide)

Det nye styret for Universitetet i Agder. Bak fra venstre, Paul Svennevig, Robin A.R. Moudnib, Tom Fidjeland. Foran fra venstre: Ingrid Lande Larsen, Mathilde Tomine E. Giske, Hanne Kathrine Krogstrup, Sunniva Whittaker, Gro-Renee Rambø, Målfrid Tangedal og  Solveig Løhaugen. Lars Peder Maltby var ikke til stede da bilde ble tatt. (Foto: Kjell-Inge Søreide)

Det var innlegg fra universitetsdirektør, rektor og viserektorer om UiAs strategi, strategiske utfordringer og hvordan Kunnskapsdepartementets styring innvirker på styrearbeidet.

UiAs økonomidirektør, studiedirektør og personaldirektør gjennomgikk sine områder for å gi det nye styret best mulig oversikt fra starten av den nye styreperioden.

Styreleder og nestleder

Rektor ved UiA, Sunniva Whittaker er styreleder, slik det er fastslått i Universitets- og høgskoleloven. Styret valgte Tom Fidjeland, direktør for Cameron Sense, som ny nestleder.

– Jeg synes det er spennende å være med på å utvikle UiA. Det er viktig at universitetet bidrar til regionen med godt utdannet arbeidskraft og med relevant forskning, sier Fidjeland.  

Tom Fidjeland satt også som styremedlem i forrige styreperiode, og er en av fire styremedlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

De andre tre er Solveig Løhaugen, advokat i Wigemyr og Co DA, Lars Petter Maltby, teknologidirektør i Eyde-klyngen og daglig leder i Eyde Innovation Center, og professor Hanne Kathrine Krogstrup ved Aalborg Universitet.

Ansatte og studenter

UiA-studentene har to representanter i UiA-styret for studieåret 2019 – 2020. Det er Robin A.R. Moudnib og Mathilde Tomine E. Giske. Moudnib var styremedlem også i studieåret 2018-2019, mens Giske er ny i styret. Hun er i gang med masterutdanning både i statsvitenskap og historie.

– Jeg har vært student på UiA i flere år og har vært medlem i studentparlamentet. Nå gleder jeg meg til å kunne bruke min erfaring og kompetanse og gi noe tilbake til universitetet gjennom styrearbeid, sier hun.

Professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Gro-Renee Rambø og universitetslektor ved Institutt for ingeniørvitenskap, Paul Ragnar Svennevig er valgt som styremedlemmer av fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. De teknisk-administrativt tilsatte ved UiA har valgt seniorrådgiver ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging Målfrid Tangedal som styremedlem, og de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger har valgt Ingrid Lande Larsen.

Vararepresentanter

Det er også valgt og oppnevnt vararepresentanter til UiA-styret. Pernille K. Rist-Christensen og Jakob Mæland er valgt av studentene for studieåret 2019 – 2020. Blant fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er førsteamanuensene Per Elias Drabløs, Toril Borch Terkelsen og Hilde Lohne Seiler valgt inn som vararepresentanter.

Seniorrådgiverne Ingrid Susanne Andersen og Kristin Skoglund Robstad  er valgt som vararepresentanter av teknisk-administrativt tilsatte, og blant de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger for studieåret 2019 – 2020 er stipendiat Mette Marie Næser Seldal valgt.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt to varamedlemmer. Det er fagdirektør Kari Jussie Lønning i Den norske legeforening og seniorrådgiver Joseph Salomonsen i Integrerings – og mangfoldsdirektoratet.

Det nye styret for Universitetet i Agder sammen med vararepresentanter. Bak fra venstre Ingrid Lande Larsen, Paul Svennevig, Robin A.R. Moudnib, Tom Fidjeland, Kari Jussie Lønning, Joseph Salomonsen og Solveig Løhaugen. Foran fra venstre Jakob Mæland, Mathilde Tomine E. Giske, Hanne Kathrine Krogstrup, Toril Borch Terkelsen, Sunniva Whittaker, Gro-Renee Rambø, Ingrid Susanne Andersen, Målfrid Tangedal,  Hilde Lohne Seiler, Mette Marie Næser Seldal og Kristin Skoglund Robstad. Lars Peder Maltby, Per Elias Drabløs og Pernille K. Rist-Christensen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Kjell Inge Søreide)

Det nye styret for Universitetet i Agder sammen med vararepresentanter. Bak fra venstre Ingrid Lande Larsen, Paul Svennevig, Robin A.R. Moudnib, Tom Fidjeland, Kari Jussie Lønning, Joseph Salomonsen og Solveig Løhaugen. Foran fra venstre Jakob Mæland, Mathilde Tomine E. Giske, Hanne Kathrine Krogstrup, Toril Borch Terkelsen, Sunniva Whittaker, Gro-Renee Rambø, Ingrid Susanne Andersen, Målfrid Tangedal,  Hilde Lohne Seiler, Mette Marie Næser Seldal og Kristin Skoglund Robstad. Lars Peder Maltby, Per Elias Drabløs og Pernille K. Rist-Christensen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Kjell Inge Søreide)