0
Hopp til hovedinnhold

Nytt senter skal styrke yrkesfagene

Et nytt senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet er etablert ved UiA. Senteret skal styrke opplæringstilbudene til yrkesfaglærere og instruktører i lærebedrifter.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sunniva Myhre, Hans Otto Ringereide, Torstein Wille og Inger Marie Dalehefte, foto
Her er de sentrale medarbeiderne i det nye senteret. Universitetslektor Sunniva Myhre, førstelektor Hans Otto Ringereide, universitetslektor Torstein Wille og leder ved Institutt for pedagogikk Inger Marie Dalehefte.

Fakultet for humaniora og pedagogikk har arbeidet i to år for å få etablert senteret. Økonomien kom på plass med en bevilgning på 3,9 millioner kroner, etter sterk politisk støtte fra stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan og Agderbenken på Stortinget.

Sunniva Whittaker, foto

Uia-rektor Sunniva Whittaker viste til UiAs samfunnsoppdrag ved åpningen av senteret.

– Yrkesfag er ikke det som først og fremst forbindes med et universitet. Men opplæring av yrkesfaglærere er en del av vårt samfunnsoppdrag. Arbeidslivet i vår region trenger påfyll av ny og oppdatert arbeidskraft og det vil senteret bidra med, sier rektor Sunniva Whittaker.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner stod for den høytidelige åpningen. Han viste til at Norge kan trenge 100.000 nye fagarbeidere innen 2035. Arbeidere som er oppdatert innenfor ny teknologi og digitalisering.

– Elevene våre må lære metoder, nye verktøy og få god undervisning slik at de er best mulig forberedt på fremtidens arbeidshverdag, uavhengig av sektor. Her kan det nye senteret for yrkesfag og fagopplæring spille en viktig rolle med å utvide og utvikle vårt kunnskapsgrunnlag, slik at elevene får den beste yrkesfagopplæringen både de og vi trenger, sier Sanner. 

Ut i skolene

Hans Fredrik Grøvan og Hans Otto Ringereide, foto

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) og førstelektor Hans Otto Ringereide har vært sentrale for å få etablert Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet.

Senteret skal stimulere og legge til rette for samarbeid mellom alle instanser som har ansvar for yrkesutdanning i regionen.

– Senterets aktivitet må skje ute på de videregående skolene og i lærebedriftene, og terskelen skal være lav for å komme i gang med prosjekter, sier førstelektor Hans Otto Ringereide, primus motor for senteret.

Den høytidelige åpningen var lagt til Tangen videregående skole. Dekorasjoner, grafisk arbeid, mat og servering var alt sammen planlagt og gjennomført av elever og lærere på yrkesfag.

– Senteret er et produkt av samskaping mellom UiA og mange gode krefter i regionen. Det at vi markerer åpningen her på Tangen videregående er som et eksempel på det, sier Whittaker.

Forskning på yrkesfagene

Senteret skal også bidra til forskning innenfor fagopplæringen og styrke UiAs kompetanse innen yrkespedagogikk.

– Den kompetansen som finnes her og den forskningen dere driver med vil spille en viktig rolle i å gi oss innsikt, for eksempel i hvordan faglærere best mulig kan lære bort og overføre den fagkunnskapen de sitter med til elevene, sier Sanner.

UiA skal bygge videre på en samarbeidsavtale med Oslo Met - storbyuniversitetet som ble inngått for et par år siden. Det er Oslo Met som har det nasjonale ansvaret for yrkesfagopplæringen og har et stort fagmiljø gjennom sin treårige utdanning av yrkesfaglærere (YFL-utdanning). Instituttleder og professor ved Oslo Met, Grethe Haaland er ansatt som professor 2 ved UiA i en 20 prosent stilling.

– Jeg gleder meg til å komme i gang. Vi skal bygge ut denne kompetansen og jeg ser fram til å jobbe nasjonalt med sterke miljøer rundt om i landet. Vi arbeider også med å få i gang et linkende senter på Vestlandet, sier Haaland. 

Den høytidelige åpningen var lagt til Tangen videregående skole. Dekorasjoner, grafisk arbeid, mat og servering var alt sammen planlagt og gjennomført av elever og lærere på yrkesfag.

– Senteret er et produkt av samskaping mellom UiA og mange gode krefter i regionen. Det at vi markerer åpningen her på Tangen videregående er som et eksempel på det, sier Whittaker.

Forskning på yrkesfagene

Senteret skal også bidra til forskning innenfor fagopplæringen og styrke UiAs kompetanse innen yrkespedagogikk.

– Den kompetansen som finnes her og den forskningen dere driver med vil spille en viktig rolle i å gi oss innsikt, for eksempel i hvordan faglærere best mulig kan lære bort og overføre den fagkunnskapen de sitter med til elevene, sier Sanner.

Grethe Haaland, foto

Instituttleder og professor ved Oslo Met, Grethe Haaland er ansatt som professor 2 ved UiA i en 20 prosent stilling.

UiA skal bygge videre på en samarbeidsavtale med Oslo Met - storbyuniversitetet som ble inngått for et par år siden. Det er Oslo Met som har det nasjonale ansvaret for yrkesfagopplæringen og har et stort fagmiljø gjennom sin treårige utdanning av yrkesfaglærere (YFL-utdanning). Instituttleder og professor ved Oslo Met, Grethe Haaland er ansatt som professor 2 ved UiA i en 20 prosent stilling.

– Jeg gleder meg til å komme i gang. Vi skal bygge ut denne kompetansen og jeg ser fram til å jobbe nasjonalt med sterke miljøer rundt om i landet. Vi arbeider også med å få i gang et linkende senter på Vestlandet, sier Haaland.

Servitør- og kokkeelevene og deres lærere, foto

Servitør- og kokkeelever og deres lærere fra Tangen videregående skole stod for maten ved åpningen.

Bordene, foto

Det var vakkert dekket til på Tangen videregående skole. Programmet ble ledet av Hans Hodne, dekan på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Jan Tore Sanner (f.v.), Harald Furre og Sunniva Whittaker, foto

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (f.v.), Kristiansandsordfører Harald Furre og UiA-rektor Sunniva Whittaker hadde mye å diskutere undrer åpningen.