Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nytt nettverk for fleksibel sykepleierutdanning

– Viktig å finne ut av hva som fungerer best i denne typen utdanning, sier førsteamanuensis Anne Opsal.

Bildet viser en kvinnelig sykepleierstudent som øver på injeksjoner på en falsk arm.
Stadig flere utdanningsinstitusjoner tilbyr fleksibel sykepleierutdanning. Det nye nettverket håper å finne de beste måtene å gjennomføre det på. Foto: Jon-Petter Thorsen

Det er et stort behov for fleksibel sykepleierutdanning i Norge, og stadig flere utdanningsinstitusjoner tilbyr dette. UiA har tatt initiativ til å starte opp et nasjonalt nettverk, der institusjonene kan utveksle erfaringer.

Fleksible studietilbud er også kalt desentralisert og nettbasert undervisning. Undervisningen er lagt til andre steder enn universitetets campus, eller i en kombinasjon med samlinger på campus og nettundervisning. Sykepleierutdanningen kan også tas på deltid, med mulighet for at studentene kan studere nærmere der de bor.

– På UiA har vi hatt denne utdanningen i flere år, og korona-epidemien har aktualisert behovet for flere sykepleiere. Ettersom flere og flere ønsker å tilby denne utdanningen, vil vi lage et nettverk for alle for å legge til rette for dialog, sier Opsal.

Hun er studiekoordinator for bachelorutdanning i distriktsvennlig sykepleie ved UiA.

Trenger mer forskning

Oppstarten av nettverket ble mulig fordi UiAs Fakultet for helse og idrettsvitenskap fikk midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Totalt 5,4 millioner kroner ble tildelt for å øke bruken av digitale læringsverktøy i fleksible sykepleieutdanninger, og for å ha fysiske samlinger i distriktene. Å etablere et nettverk for utdanningene var også en del av denne pakken. 

Bildet viser førsteamanuensis og studiekoordinator Anne Opsal.

Førsteamanuensis og studiekoordinator Anne Opsal.

Nettverket ledes av en arbeidsgruppe fra forskjellige utdanningsinstitusjoner, med målsetning om å dele erfaringer, læringsressurser og å ha felles forskningsprosjekter. 

Det er foreløpig lite forskning på fleksibel sykepleierutdanning i Norge. Det håper nettverket å kunne hjelpe med.

– Foreløpig er det bare skrevet noen få forskningsartikler om fleksibel sykepleierutdanning. Det er viktig å forske for å finne ut av hva som fungerer best i denne typen utdanning, og nettverket er et viktig steg på veien, sier Opsal.

Åpent for nye medlemmer

Nettverket hadde sin første samling på Fevik 5. og 6. mai, og vil fortsette med én fysisk og én digital samling hvert år fremover. Foreløpig er Universitetet i Stavanger, Høgskolen på Vestlandet, VID Vitenskapelige Høgskole, Nord Universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Agder med. Interesserte kan sende epost til førsteamanuensis Anne Opsal (anne.opsal@uia.no) om de ønsker å ta del i nettverket.