Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nytt matteprosjekt er i gang

Prestisjeprosjekt om bedre matematikkundervisning startet ved Universitetet i Agder.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av dekan Michael Rygaard Hansen, rektor Frank Reichert, prosjektleder Yuiry Rogovchenko og senterleder for Matric Simon Goodshild.
Dekan Michael Rygaard Hansen, rektor Frank Reichert, prosjektleder Yuiry Rogovchenko og senterleder for Matric Simon Goodshild, er stolte av Platinumprosjektet som nå er i gang ved UiA.

Universitetet i Agder hadde mandag 24. september formell oppstart av matteprosjektet Platinum, (Partnership for Learning and Teaching in University Mathematics). UiA har lederrollen i prosjektet. Mandag møttes forskere fra syv nasjoner for første workshop i undervisningsprosjektet. Første arbeidssamling går over tre dager.

Foto av forsamling under workshop på UiA

Syv nasjoner er samlet for workshop på UiA (Foto: Arne Martin Larsen)

Målet er å utvikle bedre metoder for matteundervisning ved universiteter og høgskoler i Europa. Med i arbeidsgruppen er matematikkforskere, statistikere og pedagoger fra syv land: Tsjekkia, Tyskland, Nederland, Spania, Storbritannia, Ukraina og Norge. 

Rektor Frank Reichert ved UiA åpnet mandagens møte og sa at han var imponert over hva matematikkmiljøet på UiA har oppnådd.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– Miljøet har betydd mye for UiA og har vært viktig for oss i lang tid. Jeg er så stolt over hva mattematikkavdelingen har fått til og at de nå jobber sammen med andre for å få til bedre undervisning i matematikk, sa Reichert.

Strategisk partnerskap

Prosjektet er ett av fire som nådde til topps i 2018-søknadsrunden i det europeiske Erasmus+-samarbeidets norske programenhet for strategiske partnerskap. Programmets mål er å utvikle, overføre og iverksette nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene i Europa. Prosjektets tildeling er på nær 4 millioner kroner. Prosjektperioden strekker seg over tre år.

Ved UiA ledes prosjektet av professor Yuriy Rogovchenko  ved Institutt for matematiske fag. Prosjektet er også tilknyttet det internasjonale matematikkdidaktikksenteret Matric ved UiA.

– Fakultetet og Matric er veldig viktige samarbeidspartnere i dette prosjektet, sier Rogovchenko.

Kjernen i det internasjonale samarbeidsprosjektet er å styrke og utvikle utforskende læring, også kalt spørsmålbasert undervisning, til matematikkstudenter på universiteter og høgskoler, som ingeniørstudenter, lærerstudenter og andre. Det er et av de største prosjektene av sitt slag i Europa noen gang.

Neste samlinger er i februar 2019 i Madrid i Spania og juni 2019 i Brno i Tsjekkia.

Disse er med

I tillegg til Universitetet i Agder er disse europeiske universitetene med i prosjektet: