Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nytt mastertilbud for helsesykepleiere

Etter initiativ fra Arendal kommune, tilbyr Universitetet i Agder et nytt masterstudium i helsesykepleie fra høsten 2022. 

Illustrasjon av sykepleiere
Før het det helsesøster. Nå heter det helsesykepleier. Et nytt masterstudium i helsesykepleie tilbys ved UiAs Institutt for helse- og sykepleievitenskap fra høsten 2022 (Illustrasjon: Istock.com).

– Masterstudiet vil bidra til at rekrutteringen av helsesykepleiere blir lettere for Arendal kommune og andre kommuner i landsdelen, sier May Karin Holanger, enhetsleder i Enhet helsestasjon i Arendal kommune. 

Flere kommuner i Agder har et stort behov for helsesykepleiere, tidligere kalt helsesøster. Bare i Arendal kommune arbeider det i dag nærmere 40 helsesykepleiere. 

På landsbasis mangler det mer enn 2000 helsesykepleiere. 

Arendal kommune og enhetsleder May Karin Holanger har gått i bresjen for å få i gang det nye masterprogrammet i helsesykepleie ved UiA. Første kull starter høsten 2022 som et EVU-studium på deltid. Første ordinære kull starter våren 2023.

Arendal kommune og enhetsleder May Karin Holanger har gått i bresjen for å få i gang det nye masterprogrammet i helsesykepleie ved UiA. Første kull starter høsten 2022 som et EVU-studium på deltid. Første ordinære kull starter våren 2023.

– Alle kommuner har en plikt til å ha helsesykepleiere i helsevesenet sitt, og vi har et stort behov for flere, sier Holanger. 

Starter i høst

Masterstudiet i helsesykepleie tilbys ved UiAs Institutt for helse- og sykepleievitenskap. 

Første kull starter høsten 2022. Da som etter- og videreutdanningstilbud (EVU, betalingsstudie) på deltid, med totalt 30 studieplasser. 

Fra januar 2023 tilbys masterprogrammet som ordinært heltidsstudium med 30 studieplasser. 

Arendal kommune i bresjen

Det er kommunene selv med Arendal kommune og enhetsleder Holanger i spissen som har gått i bresjen for å få i gang studiet.  

– Jeg sendte en mail til UiA om at vi hadde et behov for utdanningen, og er fornøyd med at studiet har kommet raskt på plass, sier Holanger.

– Dette er samskaping i praksis, sier Mariann Fossum, professor og leder av Institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA). 

Holanger og Arendal kommunen har også bidratt til å utvikle studieplanen for det nye masterprogrammet. Blant annet har kommunen bidratt med en helsesykepleier i arbeidsgruppa. 

Masterprogrammet i helsesykepleie er populært. UiA har hatt mange henvendelser om utdanningen lenge før markedsføringen av studiet har begynt, forteller professor Kristin Haraldstad.

Masterprogrammet i helsesykepleie er populært. UiA har hatt mange henvendelser om utdanningen lenge før markedsføringen av studiet har begynt, forteller professor Kristin Haraldstad.

Fra Arendal kommune skal ni helsesykepleie-studenter begynne på deltidsstudiet som starter i høst. 

Populært studium

Helsesykepleierne ansettes i helsestasjoner og skolehelsetjenesten. De arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid mot barn og unge i alderen 0-20 år. 

– Utdanningen vil bidra til å dekke et stort behov for helsesykepleiere i hele landsdelen vår, sier Kristin Haraldstad. 

Hun er professor og studieprogramleder for masterstudiet i helsesykepleie ved Institutt for sykepleieutdanning ved UiA. 

Fagmiljøet ved Institutt for sykepleieutdanning ser til frem til å gå i gang med undervisningen. 

 – Helsesykepleiestudiet er ekstremt populært og mange søkere per studieplass ved de studiestedene som har studietilbudet. Vi har allerede hatt mange henvendelser på dette studiet før vi har kommet i gang med markedsføringen, sier Haraldstad.  

Hun peker også på at mer kompetanse kan bidra til å forebygge fysisk og psykisk uhelse hos barn og unge i distriktene og byene.