Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Nytt masterstudium i entreprenørskap

UiA oppretter et nytt masterstudium i entreprenørskap. Studiet har fått navnet Shift Entreprenørskap, og skal fokusere på forretningsmulighetene som ligger i globalisering, digitalisering og det grønne skiftet.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av førsteamanuensis Stine Øyna.
Førsteamanuensis Stine Øyna gleder seg til å starte opp Shift Entreprenørskap til høsten.

– Vi har merket en etterspørsel etter et slikt studium både fra næringslivet og fra studentene våre. Fra før av har vi jobbet mye med entreprenørskap, blant annet gjennom Gründerlab og UiA Nyskaping, men vi har manglet muligheten til å jobbe lengre med prosjektene, sier førsteamanuensis Stine Øyna.

Shift er et 2-årig masterprogram med oppstart høsten 2020, som fokuserer på hvordan man kan utnytte forretningsmulighetene som ligger i det skiftet samfunns- og næringsliv må gjennom for å nå FNs bærekraftsmål. Formålet er å bidra til et mer konkurransedyktig Agder – delvis gjennom å skape flere bærekraftige vekstbedrifter, men også ved å utdanne endringsagenter som kan bidra til å fornye eksisterende bedrifter og næringer.

Må etablere egne bedrifter

– Vi ønsker å rekruttere studenter som ønsker å skape noe. Alle studentene må etablere en egen bedrift, og for å lykkes kreves det stå-på-vilje. Studentene vil kombinere teori og praksis, og vil lære mye av å etablere sin egen bedrift, sier Øyna.

Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen ved UiA, og er finansiert av Sørlandets Kompetansefond og en årlig gave fra Sparebanken Sør på 1.250.000 kroner for tre år.

– Godt samspill med UiA

– Sparebanken Sør har et godt samspill med UiA, og vi har erfart at når vi samarbeider så settes viktige prosesser i gang i landsdelen. Entreprenørskap er en drivkraft for nyetablering, og samsvarer godt med bankens visjon om vekst og utvikling i landsdelen, sier Rolf H. Søraker, direktør konsernstab for Sparebanken Sør.

Studiet har fokus på bedriftsetablering, og studentene spesialiserer seg ved å ta emner innen teknologi, økonomi eller innovasjon. På denne måten går de studentene som har bakgrunn fra økonomi ut som siviløkonomer, mens studenter med bakgrunn fra ingeniørfag går ut som sivilingeniører. Studentene har til felles at de lærer om iverksetting, kommersialisering og forretningsutvikling, og får verktøy som er nyttige på tvers av bransjer og sektorer.

– Entreprenørskap er et viktig satsingsområde for UiA, og masterprogrammet gir oss mulighet til å tilby kompetanse som er etterspurt av både næringslivet og studenter. Dette er en av flere måter vi jobber på for å bidra til det grønne skiftet, sier rektor ved UiA, Sunniva Whittaker.

 

Kontaktpersoner for programmet

Stine Øyna, 38141988, stine.oyna@uia.no

Christina Nodeland Larsen, 38141255, christina.n.larsen@uia.no