0
Hopp til hovedinnhold

Nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkludering

Universitetet i Agder skal nå, i samarbeid med flere andre universiteter, etablere et nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målet er å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjonsfoto
BEDRE FOR BARNA: Universitetet i Agder er sentral i et nytt, riksdekkende forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i skolene og barnehagene i Norge. (Ill. foto: Colourbox)
David Lansing Cameron, foto

David Lansing Cameron

Senteret er en langsiktig satsing med et overordnet mål om å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge. Hensikten er å gi et godt forskningsbasert grunnlag for å forbedre og tilrettelegge for barns læring, trivsel og motivasjon i praksis. Forskningsrådet finansierer oppstarten mec 32 millioner kroner,

– Dette er utrolig moro. Vi har arbeidet lenge med å få dette til, og nå har vi lykkes. Den store fordelen er at vi nå kan se arbeidet ut fra et helhetlig ståsted der flere store regioner i landet er med, sier professor David Lansing Cameron (bildet) ved UiAs Institutt for pedagogikk, som har stått sentralt i planleggingen av det nye senteret.

To arbeidsgrupper ledes fra UiA

Samarbeidspartnere i senteret er Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet og Universitetet i Stavanger. Etableringen av senteret vil starte høsten 2021. Forskningssenteret blir videre strukturert i syv arbeidsgrupper knyttet til ulike delprosjekter. Hver arbeidsgruppe har en leder og mellom 4-8 deltagende forskere.

Fra UiA sin side deltar to ph.d.-stipendiater og tre fast ansatte forskere. Arbeidet de skal gjøre vil særlig skje via tre tre delprosjekter:

  • Kasusstudier om spesialpedagogiske tiltak for barn med omfattende støttebehov. Arbeidsgruppen ledes av UiA.
  • Tverrfaglig samarbeid mellom blant andre PP-tjenesten, skole og barnehage. Arbeidsgruppen ledes av UiA.
  • En fireårig riksdekkende langtidsstudie for å identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer i perioden fra barnehage til tidlig skolealder.

– Nasjonal innsats for økt forskningskvalitet

Kunnskaps– og integreringsminister Guri Melby har store forhåpninger til det nye forskningssenteret.

– Senteret skal lede an i en nasjonal innsats for å heve kvaliteten på spesialpedagogisk forskning, både når det gjelder små og sårbare grupper og mer generelle spesialpedagogiske problemstillinger, sier hun i en pressemelding.

Utfordringer i Norge

Spesialpedagogikk og inkluderende praksis i Norge har i dag flere utfordringer: Det er ikke god nok kvalitet på mange forskningsstudier, og mange spesialpedagogiske tiltak som settes inn mangler dokumentert effekt. Videre er det slik at tiltak som forskningen viser at faktisk virker, ofte ikke blir satt i verk i praksis. Dette skal det nye forskningssenteret bidra til å rette opp i.

Det er  Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo som blir vertsinstitusjon. Professor Monica Melby-Lervåg ved UiO skal lede senteret.

– Vi i gruppen er svært glade for å ha nådd opp i konkurransen om dette senteret, og ser frem til å gjøre forskning av høy kvalitet som dirkete kan bidra til å utvikle et bedre opplæringstilbud til barn som har behov for ekstra støtte. En styrke ved senteret er også at det involverer universiteter fra hele landet og dermed kan bidra til kunnskap som kan gi et mer enhetlig nasjonalt støttesystem, sier den påtroppende senterlederen.

Se også:

Forskningsrådets tildeling

Pressemelding fra regjeringen