0
Hopp til hovedinnhold

Nye Veier og UiA gir bedre veier

Samarbeidsavtalen som administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS og rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder (UiA) undertegnet mandag, er en win-win-sak som alt har begynt å rulle. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var god stemning da administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og UiA-rektor Frank Reichert undertegnet samarbeidsavtalen, foran deltakerne i workshopen om "Gjennomføringsmodeller".

Det var god stemning da administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og UiA-rektor Frank Reichert undertegnet samarbeidsavtalen, foran deltakerne i workshopen om "Gjennomføringsmodeller".

Hovedmålet med den treårige avtalen er å stimulere til samskaping mellom næringsliv og forskning gjennom innovasjon, utvikling og dokumentasjon på fritt akademisk grunnlag. Konsekvensen vil forhåpentligvis bli mer og bedre vei for pengene.

Gode utfordringer

– Samarbeidet mellom UiA og Nye Veier skal fremme innovasjon innen nøkkelområder for veiselskapet hvor UiA har særlig forsknings- og utviklingskompetanse, og også trekke inn industrikompetanse og andre forskningsmiljøer, sier UiA-rektor Frank Reichert.

Relevant forskning gir relevant utdanning, som blir bedre når forskere og studenter forstår problematikken gjennom samarbeid med samfunnet rundt oss. Gjennomføringsmodeller, som workshopen i dag handler om, er for eksempel et glimrende case for en strategisk ph.d., sa rektor, og slo fast at samarbeidet er viktig for UiA.

- Vi blir bedre som universitet når vi blir utfordret daglig. I denne avtalen får vi med tre-fire fakulteter, som skal spille sammen med andre ledende partnere. I dag i workshopen har vi for eksempel med oss NTNU, sa Reichert.

Sentrale folk i samskapingen: Fra venstre administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, direktør for teknologi og utbyggingsstrategi Anette Aanesland og leder utbyggingsstrategi og ansvarlig for delprosjektet «Gjennomføringsmodeller» Sebastian Kussl, alle fra Nye Veier, instituttleder og primus motor for samarbeidet med Nye Veier Rein Terje Thorstensen ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap og rektor Frank Reichert.

Sentrale folk i samskapingen: Fra venstre administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, direktør for teknologi og utbyggingsstrategi Anette Aanesland og leder utbyggingsstrategi og ansvarlig for delprosjektet «Gjennomføringsmodeller» Sebastian Kussl, alle fra Nye Veier, instituttleder og primus motor for samarbeidet med Nye Veier Rein Terje Thorstensen ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap og rektor Frank Reichert.

Kunnskapsbygging og verifisering

- Vi ønsker et samspill mellom Nye Veier og UiA, for å verifisere og kartlegge satsingsområdene våre innen teknologi og innovasjon. Følgeforskning fra akademia på dokumenterte valg er verdifull, både for å bygge kunnskap og spredning av ny innsikt, sa administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland blant annet.

Nye Veier-sjefen slo fast at UiA-forskerne og –studentene er godt mottatt av veibyggerne.

- UiA er med for å pushe teknologi og innsikt i første rekke i store prosjekter, sa hun. – Vi har møtt en åpenhet til samarbeid vi har satt pris på at UiA har brukt mye tid på dette mens det har vært mer famlende i starten hos oss.

Det er fire områder samarbeidsavtalen definerer:

  1. Industrialisering av produkter og tjenester, blant annet prefabrikkering i kontrollerte miljøer
  2. Digitalisering – der målet er at hele prosjekter skal være fulldigitalisert i 2020
  3. Miljø og klima – der kravene i NTP (Norsk TransportPlan) er at drift og vedlikehold skal ha reduserte CO2-utslipp med 50 prosent i 2030, og at CO2-utslippene fra biltrafikken skal være redusert med 40 prosent til samme tid
  4. Og til slutt «Gjennomføringsmodeller» som workshopen i Handelshøyskolen ved UiAs lokaler mandag handlet om, der utfordringen er kostnadsreduksjon gjennom raskere gjennomføring av prosjektene. Her har konkretiseringen av samarbeidet også kommet lengst, som kontraktsigneringen viser.

- Akademisk uavhengighet gir legitimitet

Sebastian Kessl, leder for utbyggingsstrategien i Nye Veier og ansvarlig for delprosjektet «Gjennomføringsmodeller», synes samarbeidsavtalen er spennende.

- En akademisk uavhengig tredjepart gir oss både ærlige tilbakemeldinger og legitimitet når de tester oss og ser om vi virkelig har de positive effektene vi tror vi har på gjennomføringen av prosjektene, sier Kessl, og tenker blant andre på de fire Indøk-studentene som er i gang med masteroppgavene sine.

- Vi er svært fornøyd med UiA som samarbeidspartner. Vi ser at de er foroverlent og pusher oss når vi møter dem. Det hjelper oss å treffe bransjen, å treffe kunnskap, å verifisere valgene vi tar og ser om valgene vi gjør har den effekten vi ønsker – og det er viktig at UiA følger oss over tid, sier Anette Aanesland, direktør for teknologi og utbyggingsstrategi.

Veilederne professor Bo Terje Kalsaas og instituttleder Gøril Hannaas fra Fakultet for teknologi og realfag flankerer Indøk-masterstudentene Sol Bjørnson Aarøy, Grethe Frislie, Thomas Pedersen og Ingrid Lothe Eldholm. Sol og Grethe skriver sammen, det gjør også Thomas og Ingrid.

Veilederne professor Bo Terje Kalsaas og instituttleder Gøril Hannaas fra Fakultet for teknologi og realfag flankerer Indøk-masterstudentene Sol Bjørnson Aarøy, Grethe Frislie, Thomas Pedersen og Ingrid Lothe Eldholm. Sol og Grethe skriver sammen, det gjør også Thomas og Ingrid.

Studenter først ut

Ni masterstudenter er i gang med å skrive oppgaver med tema fra Nye Veier, og en doktorgradsstipendiat er på vei inn, prioritert av universitetsstyret. En stipendiat verdsettes til 3,3 millioner kroner.

Fem av masterstudentene er bygg-studenter fra Fakultet for teknologi mens fire kommer fra fra Indøk-studiet (Industriell økonomi) – som er en blanding av Fakultet for teknologi og økonomistudier ved Handelshøyskolen ved UiA.

Nye Veier har stilt 3,14 millioner kroner til forskning på ett av de fire områdene som de to institusjonene skal samarbeide om – «Gjennomføringsmodeller». Kontrakten om dette ble også undertegnet mandag.

Det var for øvrig to Indøk-studenter som arrangerte workshopen på temaet – Sol Bjørnson Aarøy og Grethe Frislie. I masteroppgaven forsøker de to å finne det teoretiske grunnlaget for hva «gjennomføringsmodeller» er - for så å laste innsikten ned gjennom de overordnede eierstyringsstrategiene for byggingen i Nye Veier. Dermed kan de teste ut i praksis om studiene og forskningen i «gjennomføringsmodeller» gjør at veibyggingen glir lettere.

- Målet er å finne ut om det er mulig å bygge billigere veier ved hjelp av resultatene fra forskningen på «gjennomføringsmodeller», forteller Sol Bjørnson Aarøy.

Masteroppgaven som Thomas Pedersen og Ingrid Lothe Eldholm er i gang med er mer konkret. De ser på samarbeidet mellom Nye Veier og entreprenørene.

- Entreprenørene har fått full prosjektbeskrivelse av Nye Veier, men har frihet til å gjøre enkelte endringer. Vi ser på disse, og årsakene til at de blir gjort – og så ser vi på effektene av disse justeringene, sier Thomas Pedersen.

Les også:

Skal hjelpe henne til bedre veibygging - i Agderposten.no

UiA og Nye Veier med samarbeid - kortnytt fra NRK-Sørlandet