0
Hopp til hovedinnhold

Nye studier i International Business og entreprenørskap slår godt an

To nye UiA-studier har svært gode søkertall – International Business og entreprenørskapsstudiet SHIFT. Videre fortsetter den gode søkningen til fjorårets nye masterstudium i barnevern.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

vv

Studiedirektør Greta Hilding - her fotografert mens det fremdeles var liv og røre på UiAs campuser. Fra høsten blir det igjen studenter og ansatte i bygningene, men foreløpig er det ingen som vet når alle er tilbake for fullt.

De gode tallene for studiene i informasjonsteknologi fortsetter, og det nye masterstudiet i kunstig intelligens har også mange gode søkere.

Korona-situasjonen påvirker søkningen, spesielt ved at det er mange unge søkere til årsstudiene.

- Vi har vært ekstra spente på søkertallene i år på grunn av koronasituasjonen. Vi ser en forventet økning i totalt antall søkere og en økning i søkertall til både sykepleie og bioingeniør, som begge er direkte relatert til den aktuelle situasjonen, sier studiedirektør Greta Hilding.

Vekst for profesjonsutdanningene

Oppsummert for de fire store profesjonsutdanningene ved UiA er at de økonomisk-administrative studiene har god vekst, særlig gjelder dette det nye studiet i International Business.

Shift er et nytt tverrfaglig masterstudium i entreprenørskap, med tre innganger: Fra innovasjon, økonomi- og teknologifag.

Ingeniørstudiene har en liten nedgang totalt sett, men det nye femårige studiet i kunstig intelligens har gode søkertall.

En nyskapning er også det toårige mastergradsprogrammet i «Teknologi, menneske og samfunn», der 36 har søkt på 20 studieplasser ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Masteren er erfaringsbasert, det vil si at det er et krav at søkerne har minst to års yrkespraksis, og er et nettstudium. Her blir den raske teknologiutviklingen satt inn i en humanistisk, samfunnsvitenskapelig og teknologisk sammenheng. Fakultetet har tett samarbeid med blant annet miljøet som arbeider med kunstig intelligens.

Lærerutdanningene holder stillingen. Tallene går litt ned, men årsaken er at det ikke er opptak til det godt søkte bachelorstudiet for to-språklige lærere i år.

Helsefagene har gode tall for sykepleierstudiet og andre tradisjonelle helsefag. Sykepleierstudiene ved UiA kom svært godt ut av fornøyd-testen i siste utgave av Studiebarometeret, med både Kristiansand og Grimstad blant de seks beste av 34 studier på landsbasis.

Masterstudiet i barnevern – som var nytt og enestående nasjonalt ved UiA i fjor - hadde en eksplosiv søkermengde, som ga mer enn 10 søkere per studieplass. I år er fortsatt søkningen svært god, med 5,6 søkere per studieplass.

Ellers er det mange som har søkt årsstudiene i idrett, engelsk og historie, mediefag øker betydelig og innen kunstfagene er det særlig bachelorstudiene i rytmisk musikk som har økt søkermengde.

- UiA opprettholder god søkning til store fagområder som lærerutdanninger, helse- og sosialutdanninger og økonomiutdanninger, men vi hadde ønsket oss bedre søkning til flere av ingeniørutdanningene, sier studiedirektøren.

Fullt hus under åpningen av studieåret i fjor.

Fullt hus under åpningen av studieåret i fjor.

UiA har doblet

Stadig flere ser at studiene ved UiA er attraktive. For første gang passerer UiA 7000 førsteprioritetssøkere i Samordna opptak, med 7170. Det er en vekst på 5 prosent fra i fjor.

Det er over dobbelt så mange som i 2007, året da UiA ble universitet. Da var det 3570 som hadde UiA som førsteprioritet.

Mye tyder på at når registreringen av studenter er klar i september, vil UiA lande omtrent på samme antall studenter som i år – cirka 13.000.

Søkertallene tyder også på at UiA opprettholder den geografiske spredningen som før. 57 prosent av studentene kommer fra Agder, av de øvrige vel 43 prosentene kommer hovedtyngden fra Viken, Rogaland og Vestland.

Antall søkere per studieplass – UiAs ti på topp

 

Studium 

Søkere per studieplass

1.

IKT, årsstudium

10,4

2.

Litteratur, film og teater, årsstudium

7,3

3.

Idrett, årsstudium

7,1

3.

Ernæring, mat og kultur, årsstudium

7,1

5.

Barnevern, 5-årig masterprogram

5,6

5.

IT og informasjonssystemer, årsstudium

5,6

7.

Sosialt arbeid, bachelorprogram

5,4

7. 

Pedagogikk , årsstudium

5,4

9.

Vernepleie, bachelorprogram   

4,8

10.

Bioingeniørfag, bachelorprogram

4.0

De to øverste studiene har svært få åpne studieplasser, slik at selv med få søknader blir konkurransen hard. Årsstudiet i IKT har 52 søkere til fem studieplasser – mens for eksempel årsstudiet i IT og informasjonssystemer på femteplass har 151 førsteprioritetssøkere til 27 plasser. Årsstudiet i Litteratur, film og teater har 17 førsteprioritetssøkere til tre studieplasser.UiA har 2,1 søkere per studieplass totalt sett.Variasjonen går fra 2,4 søkere per studieplass til 5-årige masterstudier, 2,2 søkere til de 3-årige bachelorstudiene til 1,7 søkere per studieplass til årsstudiene. Men her er det store variasjoner mellom de forskjellige studiene.

Lokalt opptak

Tallet på søkere i det lokale opptaket har også økt marginalt. 4.993 har søkt studier gjennom lokalt opptak ved UiA i år, mot 4.969 i fjor.

Dette gjelder i første rekke masterstudier som bygger på bachelorgrad, andre studier som bygger på høyere utdanning og musikkstudier med opptaksprøve. Søkere til ingeniørutdanningene blant annet med fagbrev – den såkalte y-veien – søker også via lokalt opptak.

I tillegg til disse kommer mange som tar etter- og videreutdanning, og her satser UiA på å fylle behov både i offentlig og privat sektor. Det blir satset betydelig på EVU fra UiAs side nå og framover.

Viktige datoer framover:

I Samordna opptak:

1. juli – siste sjanse – frist for opplasting og omprioritering

20. juli – tilbud om studieplass blir sendt ut

20. juli – åpning for søking på ledige studieplasser – liste blir lagt ut

I lokalt opptak ved UiA:

1. mai: Åpning for søking på ledige studieplasser – liste blir lagt ut. OBS: Mulig å abonnere på siden - se under:

30. mai – tilbud blir sendt ut – hovedopptak

1. juli – frist for opplasting

10. juli – suppleringsopptak

Til suppleringsopptaket er det mulig å abonnere på ledige studieplasser.

Se mer på denne nettsiden: https://www.uia.no/studyadm/available

 

Korona-utslag

Korona-situasjonen har gjort årets søknadstall spesielle. Det er blitt oppfordret fra mange kanter, også regjeringshold, om at de yngste søkerne – de som hadde tenkt seg et friår eller et år hvor de gjorde andre ting enn å studere – at de nå søker seg til høyere utdanning. Årsaken er at så mye er usikkert for hva som er mulig det neste året.

På landsbasis har dette ført til en kraftig vekst i søkningen. Årsstudiene har kraftig vekst, og UiA følger landstrenden her.

Helsefag: Sykepleie og bioingeniør er studier som er tett knyttet til Korona-situasjonen, og begge opplever god vekst. Det er også god søkning til masterstudiet i spesialsykepleie.

Internasjonale søkere

UiA har en liten vekst i søkningen fra de internasjonale studentene – det vil si søkere fra utenfor EU/EØS-området.

Særlig gjelder dette masterstudiet i International Business (452 søkere), masterstudiet i Global development and planning (386 søkere) og bachelor i Utviklingsstudier (371 søkere). Et positivt trekk er at flere internasjonale søkere enn tidligere er kvalifisert for studiene.

Kjønnsfordeling

Mange studier har relativt god kjønnsbalanse, men også søkerne til UiA viser tradisjonelle kjønnsroller med få kvinner i teknologistudiene og mange kvinner i helsefag, for eksempel. Her må vi også ta høyde for at det generelt er flere kvinner enn menn som søker høyere utdanning.

De mest ekstreme utslagene er masterstudiet i kunstig intelligens, der bare tre prosent av førsteprioritetssøkerne er kvinner. I bachelorstudiet i skolebibliotekkunnskap er bare 13 prosent av søkerne menn.

Gledelige tall er derimot vernepleie, med 27 prosent menn, idrett årsstudium med fullstendig balanse 50/50, friluftlivsstudiet har fått 57 prosent kvinner. 26 prosent av søkerne til bachelorprogrammet for barnehagelærere i Kristiansand er menn. Også i det femårige masterstudiet for grunnskolelærerne er flere menn kommet til – 25 prosent for klassetrinn 1-7, 41 prosent for trinn 5-10, og i den femårige lektorutdanningen for trinn 8-13 er 52 prosent av søkerne menn og 48 prosent kvinner.

Tabeller fra Samordna opptak:

Samordna opptakSøkere fordelt på lærested

Samordna opptakSøkere fordelt på studier og lærested (alfabetisk - UiA står langt nede)