0
Hopp til hovedinnhold

Nye i universitetsstyret

Professor Gro-Renee Rambø, universitetslektor Paul Ragnar Svennevig og seniorrådgiver Målfrid Tangedal tiltrer som nye ansattrepresentanter i universitetsstyret fra 1. august.

NYE STYREREPRESENTANTER: Fra venstre: Professor Gro-Renee Rambø, universitetslektor Paul Ragnar Svennevig og seniorrådgiver Målfrid Tangedal.

NYE STYREREPRESENTANTER: Fra venstre: Professor Gro-Renee Rambø, universitetslektor Paul Ragnar Svennevig og seniorrådgiver Målfrid Tangedal.

Det er klart etter at stemmene i ansatt-valget til universitetsstyret som ble avsluttet onsdag, nå er talt opp.

Gro-Renee Rambø og Paul Ragnar Svennevig er valgt av universitetets fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, som har to faste plasser i universitetsstyret, og Målfrid Tangedal er valgt av universitetets teknisk-administrative personale, som har én fast plass.

Vararepresentantene

I tillegg er førsteamanuensene Per Elias Drabløs, Toril Boch Terkelsen og Hilde Lohne Seiler valgt til henholdsvis 1., 2. og 3. vararepresentant for Gro-Renee Rambø og Paul Ragnar Svennevig, mens seniorrådgiverne Ingrid Susanne Andersen og Kristin Skoglund Robstad er 1. og 2. vararepresentant for Målfrid Tangedal.

Drøyt halvparten stemte

I alt stemte 591 av de 1125 stemmeberettigede i valget. I valgkretsen fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger stemte 335 av 602 stemmeberettigede - som gir en stemmeprosent på 55,65. I kretsen for teknisk-administrativt ansatte stemte 255 av de 523 stemmeberettigede – som gir en stemmeprosent på 48,95.

Stemmetallene fordelt på de valgte kandidatene og deres vararepresentanter ser slik ut:

Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

Administrativt-teknisk personale:

Nytt styre i august

I tillegg til tre ansattrepresentanter består universitetsstyret av én representant fra universitetets midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, to studentrepresentanter, samt rektor og fire eksterne medlemmer som utpekes av Kunnskapsdepartementet.

Representantene fra studentene og universitetets midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger velges i perioden 20. – 27. mai, omtrent samtidig som det er ventet at departementet utpeker nye eksterne medlemmer til universitetsstyret.

Det nye universitetsstyret tiltrer 1. august – samtidig som Sunniva Whittaker tiltrer som ny rektor ved UiA.