0
Hopp til hovedinnhold

Nye dekaner ved Universitetet i Agder

Universitetsstyret behandlet mandag sak om tilsetting av nye dekaner ved Universitetet i Agder. Hilde Inntjore tilbys åremålsstillingen som dekan ved Avdeling for lærerutdanning, og for øvrig er det flere dekaner som får forlenget sine åremålsstillinger.

Hilde Inntjore (52) tilbys tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning.

Hilde Inntjore (52) tilbys tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning.

- Jeg er veldig fornøyd med vedtakene i Universitetsstyret, og jeg håper de som nå tilbys dekanstillingene takker ja. Det vil gi en god blanding av fornyelse og kontinuitet i dekanteamet. Det er også gledelig med en god kjønnsbalanse, hvor det er fire kvinner og tre menn blant de innstilte. Dekanene er svært viktige ledere ved vår institusjon, så jeg ser frem til alle er på plass for den kommende perioden, sier rektor Sunniva Whittaker.

Hilde Inntjore (52) tilbys tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning

Hilde Inntjore har doktorgrad i historie fra Universitetet i Bergen (2018). Hun har vært tilsatt i ulike stillinger ved Universitetet i Agder og tidligere Høgskolen i Agder. Ved HiA var hun både tilsatt som høgskolelektor og konsulent, og ved UiA har hun både vært doktorgradsstipendiat og vært tilsatt som seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling. Fra februar 2019 har hun vært studieleder ved Avdeling for lærerutdanning.

Anne Halvorsen (61) tilbys fornyet tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Anne Halvorsen

Anne Halvorsen (61) tilbys fornyet tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

Anne Halvorsen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen (2010). Hun har bred arbeidserfaring fra både Agderforskning og Universitetet i Agder. Ved Agderforskning var hun administrerende direktør fra 2007-2010, og fra 2010 var hun instituttleder ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Fra 2016 har hun vært dekan ved fakultetet, hvor hun nå tilbys fornyet åremålstilsetting.

 

Michael Rygaard Hansen (54) tilbys fornyet tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for teknologi og realfag.

Michael Rygaard Hansen

Michael Rygaard Hansen (54) tilbys fornyet tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for teknologi og realfag

Michael Rygaard Hansen har doktorgrad i «Computer-Aided Analysis and Design of Mechanical Mechanisms" fra Aalborg Universitet, hvor han også har hatt flere ulike vitenskapelige stillinger. Rygaard Hansen ble tilsatt som professor i hydraulikk ved Universitetet i Agder i 2009, og han var fra 2013 visedekan ved Fakultet for teknologi og realfag. Fra 2016 har han vært dekan ved fakultetet, hvor han nå tilbys fornyet åremålstilsetting.

 

Kristin Wallevik (54) tilbys fornyet tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Handelshøyskolen ved UiA.

Kristin Wallevik 

Kristin Wallevik (54) tilbys fornyet tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Handelshøyskolen ved UiA

Kristin Wallevik er utdannet siviløkonom fra Agder distriktshøyskole. Hun har i tillegg en MBA i International Management fra The Monterey Institute of International Studies og doktorgrad i International Management fra Copenhagen Business School (2009). Hun har arbeidserfaring fra flere stillinger innen økonomi og hun var i perioden 2012-2016 administrerende direktør i Agderforskning (nå NORCE). Fra 2016 har hun vært dekan ved Handelshøyskolen ved UiA, hvor hun nå tilbys fornyet åremålstilsetting.

Anders Johan W. Andersen tilbys fornyet tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Anders Johan W. Andersen 

Anders Johan W. Andersen tilbys fornyet tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Anders Johan W. Andersen har doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health (2012), og er professor i psykisk helsearbeid. Han har vært vitenskapelig tilsatt ved Universitetet i Agder siden 1996. I perioden 2013-2016 var han instituttleder ved Institutt for psykososial helse. Fra 2016 har han vært dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, hvor han nå tilbys fornyet åremålstilsetting.  

Åremål

Inntjore, Halvorsen, Rygaard Hansen, Wallevik og Andersen tilbys åremålsstillinger som dekaner ved Universitetet i Agder for perioden 1.1.20 til 31.12.23.

Øvrige dekaner

Hans Hodne tiltrådte åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 1. august 2019.

Hans Hodne 

Hans Hodne tiltrådte åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 1. august 2019 (samme dato som tidligere dekan Sunniva Whittaker tiltrådte stillingen som rektor ved Universitetet i Agder. Han var tidligere dosent og instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie ved det samme fakultetet. Han var i perioden 2004-2015 studiekoordinator for religionsfagene i grunnskolelærerutdanningene og i perioder også for barnehagelærerutdanningen. Hodne har vært ansatt ved UiA siden 2000, og hans åremålsperiode er fra 1.8.19 til 31.7.23.

 

Marit Wergeland-Yates tiltrådte åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for kunstfag 1. januar 2017.

Marit Wergeland-Yates 

Marit Wergeland-Yates tiltrådte åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for kunstfag 1. januar 2017. Wergeland-Yates var tidligere førstelektor ved fakultetet og har vært tilsatt ved UiA siden 2002. Hun har ledererfaring fra ledelse av flere større kunstneriske utviklings- og forskningsprosjekter, og har også lang erfaring som tillitsvalgt og fra ulike styreverv. Åremålsperioden til Wergeland-Yates er fra 1.1.17 til 31.12.20.