0
Hopp til hovedinnhold

Ny viserektor tilsatt

Styret for Universitetet i Agder vedtok i dag å tilsette Astrid Birgitte Eggen som ny viserektor for utdanning ved UiA. Styret vedtok også at det skal foretas en ny utlysning av stillingen som viserektor for forskning.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Astrid Birgitte Eggen, instituttleder ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder.

Astrid Birgitte Eggen (55) er i dag professor og instituttleder ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk. Hun har hovedfag med vekt på realfagsdidaktikk, og doktorgrad med hovedvekt på utdanningsvitenskaper, begge fra Universitetet i Oslo.

Eggen har tidligere vært prosjektleder ved NTNU, stipendiat/forsker/postdoktor ved Universitetet i Oslo, og hun har vært tilsatt som professor ved Universitetet i Agder siden 2009.

Styret vedtok også at det skal foretas en ny utlysning av stillingen som viserektor for forskning. Etter en grundig diskusjon ønsket et flertall i styret en fornyet behandling av denne stillingen, og vedtok derfor en ny utlysning. Tidsplanen for denne prosessen vil snarlig bli fastlagt og prosessen iverksatt.

7 søkere

Åremålsstillingene som viserektorer ble utlyst med søknadsfrist 18.8.15. Ved søknadsfristens utløp var det 7 søkere til stillingene. En av søkerne trakk sitt kandidatur, de øvrige søkerne ble alle innkalte til intervju.

I slike tilsettinger blir det nedsatt et tilsettingsutvalg som deltar i ansettelsesprosessen og gir råd til påtroppende rektor, som er gitt innstillingsmyndigheten i tilsettingen av viserektorer. Tilsetting til stillingene foretas av styret for Universitetet i Agder.

Tilsettingsutvalget har bestått av påtroppende rektor Frank Reichert, Personal- og organisasjonsdirektør Gunn-Marit Eriksen, Instituttleder Andre Tofteland, Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet John Olav Bjørnestad og HR-rådgiver Richard Lislevand (sekretær). I tillegg var Ass. universitetsdirektør (påtroppende universitetsdirektør fra oktober 2015) Seunn Smith-Tønnessen tilstede under intervjuene, men hun er ikke en del av det oppnevnte tilsettingsutvalget.

Stillingenes ansvarsområder

Stillingene som viserektorer er ulike av innhold. Viserektor for utdanning har ansvar for studiekvalitet og læringsmiljø, mens viserektor for forskning også har ansvar for formidling og nyskaping. Stillingenes ansvarsområder er beskrevet i mandater som er fastsatt av universitetsstyret.

Viserektorstillingene er to åremålsstillinger gjeldende for perioden 1. jan 2016 til 31. juli 2019. Rektor og de to viserektorene utgjør universitetets rektorat, og viserektorene han ansvar og oppgaver på vegne av rektor. Rektoratet skal samarbeide nært med dekanene. Viserektorene er ikke medlemmer av universitetsstyret, men har i aktuelle enkeltsaker møte- og talerett.

Både påtroppende rektor Frank Reichert og den nye viserektoren for utdanning vil tiltre sine stillinger fra 1. januar 2016.

- Det er foreløpig usikkert når en ny viserektor for forskning vil tiltre, det avhenger av søknadsprosessen som vi nå skal fastsette og tiltredelsesmuligheten for den aktuelle kandidaten. Målet er selvsagt at hele rektoratet skal være på plass 1. januar 2016, avslutter universitetsdirektør Tor A. Aagedal.  

Tekst: Paal Pedersen