0
Hopp til hovedinnhold

Ny tildeling gir økte muligheter for lærerutdanningen

Lærerutdanningene ved Universitetet i Agder tildeles 4,7 millioner kroner.

Illustrasjonsfoto av et barn som holder en voksen i hånden
Tildelingsbrev gir føring om prioritering av barnehagelærerutdanningen ved UiA.

Pengene skal brukes til å videreutvikle samarbeidet med lærerutdanningens partnere og styrke barnehagelærerutdanningen.

Hilde Inntjore, foto

Hilde Inntjore

– I tillegg til å prioritere barnehagelærerutdanningen, slik tildelingsbrevet angir, ønsker vi å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med skoler og barnehager om lærerutdanningene ved UiA, sier Hilde Inntjore, dekan ved Avdeling for lærerutdanning ved Universitet i Agder (UiA).

Lærerutdanningen ved UiA har visst om at denne tildelingen skulle komme og har ventet i spenning på hvor stor den ble og hvilke føringer den ville ha ­– og .

– For lærerutdanningene betyr tildelingen at vi kan jobbe mer systematisk og med langsiktige planer, i samarbeid med skoler og barnehager om lærerutdanningen. Fra vår side kan vi legge inn mer ressurser og jobbe tettere sammen med utviklingen av utdanningene, sier Inntjore.

Bakgrunnen for tildelingen er regjeringens satsing på «Lærerutdanning 2025, Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene». Regjeringen har hvert år siden 2017 tildelt 44,5 millioner for utvikling av partnerskap i grunnskolelærerutdanningene nasjonalt. Det nye er at også de andre grunnutdanningene nå tilgodeses.  

Tettere samarbeid

– Vi har et godt forhold til både skoler og i barnehager, og er glad for den åpne dialogen vi har med dem. Det er positivt at vi nå kan jobbe med å videreutvikle både det teoretiske og praktiske grunnlaget for utdanningene, sier Inntjore.  

Samarbeidet UiA har med skoler og barnehager er ressurskrevende, så tildelingen er viktig for å oppnå målene i de nasjonale føringene.

–  Planen for fordelingen er ikke helt klar ennå, men vi prioriterer barnehagelærerutdanningen slik tildelingsbrevet gir føring om. Hvert studieteam arbeider nå med planer for hvordan midlene kan brukes i konkrete prosjekter og tiltak, og deretter gjør vi en konkret fordeling, sier Inntjore.