Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny teknologi skal hjelpe personer med utviklingshemming ut i arbeidslivet

Mange personer med utviklingshemming går direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Kan ny teknologi hjelpe flere ut i arbeidslivet? 

Bildet viser en skjerm. På skjermen er en kvinne på et busstopp.
Ett av de digitale verktøyene utviklet av InnArbeid er en VR-løsning for stressmestring. Den lar deg øve på uforutsette situasjoner i hverdagen.

En sentral grunn til at mange går direkte fra videregående skole til uførepensjon er manglende inkludering og lite kunnskap om hvordan personer med utviklingshemming kan bidra i arbeidslivet.

UiA-prosjektet InnArbeid har utviklet fire nye digitale redskaper, basert på brukernes egne behov, for å hjelpe personer med utviklingshemming å finne, skaffe og holde på en jobb.

– Inkludering i arbeidslivet er en stor utfordring, og prosjektet vårt har sett på hvordan nye teknologiske løsninger kan hjelpe. Vi har utviklet fire forskjellige digitale redskaper som vi håper at både arbeidssøkere og arbeidsgivere vil ta i bruk, sier professor Elin Thygesen.

Hun er tilknyttet universitetets Senter for e-helse. Prosjektet InnArbeid ble startet i 2017, med finansiering fra Norges Forskningsråd.

Digitale redskaper

De fire digitale redskapene er:

  • JodaBook – personlig historiefortelling
  • Kompass – for selvbestemmelse i utdanning og jobb
  • Stressmestring – håndtering av uforutsette situasjoner
  • Romforarbeid.no – inspirasjon til arbeidsgivere

JodaBook er en app som legger til rette for at personer med utviklingshemming kan fortelle mer om seg selv, og om hva som er viktig i livet deres. Systematisk bruk av bilder skal gjøre det lettere å skape gode fortellinger. Dette er et aspekt som ofte har manglet i kommunikasjonen mellom personer med utviklingshemming og deres arbeidsgivere eller lærere. Informasjon om hva den ansatte er interessert i kan gi ansatte og arbeidsgivere et bedre samarbeid. 

Bilde av stipendiat Mugula Chris Safari, professor Carl Erik Moe, førsteamanuensis Sofie Wass, førsteamanuensis Lise Amy Hansen, førsteamanuensis Elisabeth Hole-Rabbersvik og professor Elin Thygesen.

Noen av de involverte i InnArbeid. Fra venstre: Stipendiat Mugula Chris Safari, professor Carl Erik Moe, førsteamanuensis Sofie Wass, førsteamanuensis Lise Amy Hansen, førsteamanuensis Elisabeth Hole-Rabbersvik og professor Elin Thygesen.

Kompass er et digitalt karriereverktøy som skal gjøre overgangen fra skole til arbeid lettere for personer med utviklingshemming. Verktøyet gjør det enklere å identifisere, utrykke og presentere sine evner og mål på en visuell og persontilpasset måte. Blant funksjonene er kartlegging av interesser, ferdigheter og evner, målsettinger og fremdriftsoversikt.

Mange personer med utviklingshemming opplever at bruk av offentlig transport er en krevende øvelse. Derfor har InnArbeid utviklet en VR-løsning som gjør det mulig å øve på å ta offentlig transport. I simuleringen står man og venter på en buss, da en bekjent kommer bort og begynner å prate til deg. Samtidig kjører bussen forbi. Dette gir øvelse i å håndtere situasjoner som ikke går som forventet, og kan gjøre det enklere å tørre å ta offentlig transport.

Romforarbeid.no er en nettside som skal gi inspirasjon til arbeidsgivere som ønsker å rekruttere personer med utviklingshemming, enten til praksisplasser eller jobber. Målet med nettsiden er å sortere informasjon, gi inspirasjon og råd til hva som er lurt å tenke på i ansettelsesprosesser. Nettsiden har også med arbeidsgivere som forteller om sine erfaringer med å ansette personer med utviklingshemming.

– Ofte oversett

– Personer med utviklingshemming er en gruppe som ofte blir oversett, og som historisk ofte har opplevd at andre bestemmer hva de har bruk for. Derfor har vi vært opptatt av at brukerne selv skal få si hva de har behov for. Dette har vært en lærerik prosess, hvor vi har fått erfare hvor ressurskrevende det kan være å kombinere inkludering og teknologiutvikling, sier Thygesen.

I tillegg til å involvere brukerne av tjenestene, har InnArbeid samarbeidet med flere sentrale aktører som er involvert når brukerne går fra videregående skole til arbeidslivet. Noen av dem er pårørende, videregående skoler, boligtjenesten for utviklingshemmede, Norsk Forening for utviklingshemmede, NAV, arbeidstreningssentre, samt enkelte bedrifter.