Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny, stor forskningsaktør kan se dagens lys

Et nytt forskningsselskap skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på samspill mellom forskning, innovasjon og verdiskapning.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Frank Reichert i Vrimlehallen.

Rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert.

En intensjonsavtale som kan gi Sør- og Vestlandet ett, samlet forskningsselskap er nå undertegnet. Avtalen åpner for at Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS, Bergens-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, og IRIS AS med hovedsete i Stavanger kan slås sammen til ett nytt, stort forskningsselskap.

Bidra til omstilling

Det nye forskningsselskapet vil med sin anvendte profil kunne bidra til innovasjon, verdiskaping og omstilling i privat og offentlig sektor i våre regioner. På Sør- og Vestlandet finnes mange av de mest produktive og teknologisk ledende bedriftene i landet. Et samlet forskningsselskap vil, sammen med universitetene, også stå sterkere i arbeidet med å hente forskningsprosjekter og forskningsmidler fra EU og Norges forskningsråd

– Et godt samspill i et felles selskap mellom våre forskningsmiljøer, de andre selskapene og universitetene vil være av stor verdi i dette arbeidet, og samtidig kunne styrke den samlede forskningen og kunnskapsutviklingen i våre regioner, sier rektor Frank Reichert. 

Intensjonsavtalen er inngått av eierne av de seks selskapene; Universitetet i Bergen (UiB), Stiftelsen Universitetsforskning, Universitetet i Stavanger (UiS), Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder (UiA) og Stiftelsen Agderforskning.

Milliardomsetning

Universitetsdirektør ved UiA, Seunn Smith-Tønnessen.

Universitetsdirektør ved UiA, Seunn Smith-Tønnessen.

Samlet vil selskapet kunne seile opp som en av de store aktørene innen norsk oppdragsforskning. Til sammen har de en omsetning på nær en milliard kroner, over åtte hundre ansatte og brei forskningskompetanse innen områder som helse, miljø, hav, klima, energi, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora.

– Ett sterkt forskningsselskap vil kunne være betydelig mer slagkraftig, bedre koordinert og posisjonert enn partene hver for seg. Oppdragsforskning skjer i økende grad i et internasjonalt marked, og da er det en fordel å være en stor aktør. Det nye selskapet vil dessuten kunne bidra positivt til samarbeidet med de høyteknologiske næringsklyngene på Sørlandet, sier universitetsdirektør ved UiA, Seunn Smith-Tønnessen.

Mye arbeid gjenstår

Intensjonsavtale er undertegnet, men det er fortsatt et stykke vei å gå før en eventuell sammenslåing kan bli aktuell. Dersom styrene gir sin tilslutning kan det nye selskapet være operativt 1. januar 2018. I intensjonsavtalen legges det opp til at partenes respektive eierinteresser legges inn i et nytt, felleseid selskap som skal stå for den overordnede styring og ledelse av virksomheten.

– Det gjenstår mange små og store spørsmål før et nytt forskningsselskap eventuelt kan etableres. Vi vil legge vekt på hvordan det nye selskapet kan være komplementært til universitetene og deres profil, og hvordan selskapet kan fylle behovet for oppdragsforskning i regionene, sier rektor Frank Reichert.    

Fakta om forskningsselskapene

Selskap

Eiere

Omsetning 2015

Antall ansatte

Uni Research AS

UiB (85%)

Stiftelsen Unifob (15%)

378 mill.

430

CMR AS

UiB (50%)

Uni Research AS (35%)

Øvrige (15%): CGG Marine Resources Norge AS, Statoil Technology Invest AS g Sparebanken Vest 

295 mill.

211

IRIS AS

UiS (50%)

Stiftelsen Rogalandsforskning (50%)

323 mill.

205

Agderforskning AS

UiA (50,1%)

Stiftelsen Agderforskning (49,9%)

43 mill.

43

Teknova AS

J. Ugland Holding AS (23,4%)

Agder Energi AS (17,7%)

Skeie Group AS (12,4%)

Stiftelsen Agderforskning (11,3)

Øvrige (35,2%): UiA, MH Wirth AS, Elkem AS, J. B. Ugland Venture AS, Agderforskning AS, Sparebanken Sør

27 mill.

20,5

SUM

 

1066 mill

870