Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny parkeringsordning på Campus Kristiansand

Mandag 19. mars blir ny parkeringsordning innført på Campus Kristiansand. Opplegget er det samme som har vært i bruk ved Campus Grimstad siden i fjor.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Parkering - skilt med hvit P på blå bunn.

Det blir nye rutiner for alle parkeringsplassene på campus. Nye skilt og betalingsautomater blir satt opp i den siste uken av februar. En P-app for UiA blir også tilgjengelig. Mer om appen kommer nærmere P-dagen.

Bakgrunnen for det nye parkeringsregimet ligger i styrevedtak i S-sak 101/16, vedtatt 19. oktober 2016.

15. februar kommer AKT – Agder kollektivtrafikk – til Campus Kristiansand. De vil dele ut kortlommer som kan festes på mobilen, bøffer og reflekser. Dessuten selger og oppdaterer AKT busskort for studenter og ansatte.

Europark vant anbudet, og skal stå for kontrollen og skrive gebyrer for syndere. Og nå blir det strengere – bare parkering innenfor oppmerkede felt, andre får gebyrer. De går for øvrig ikke i Europarks lommer – men inn på egen UiA-konto. Europark får ikke bonus for å skrive ut mange gebyrer heller.

Hovedparkeringen har i alt 229 plasser. Her vil det koste 10 kroner å stå inntil 14 timer. De øverste to radene ved sverd-monumentet blir gjesteparkering. Der koster det 20 kroner per time å stå, for gjester og andre som aksepterer prisen. Det blir satt opp automat som tar kort og mynt - eller en kan bruke UiA-appen.

Hovedparkeringen har i alt 229 plasser. Her vil det koste 10 kroner å stå inntil 14 timer. De øverste to radene ved sverd-monumentet blir gjesteparkering. Der koster det 20 kroner per time å stå, for gjester og andre som aksepterer prisen. Det blir satt opp automat som tar kort og mynt - eller en kan bruke UiA-appen.

Alle skal betale – hver dag

Hovedprinsippet blir at alle skal betale. Også toppledelsen, om noen skulle lure på det. El-bilene skal også betale som andre biler.

Det vil koste 10 kroner å stå parkert i 14 timer – og ingen skal stå parkert lenger. Handicap-parkeringen fortsetter som før, med offentlig godkjent bevis. Brekker du beinet eller er midlertidig bevegelseshemmet, sjekk med Tilretteleggingskontoret om du kan få midlertidig tillatelse.  Ansatte på jobbreise kommer vi tilbake til på Innaskjærs.

Det blir en egen parkeringsplass for ansatte, slik de har ved Campus Grimstad. Der blir det gratis å stå, men det vil kreve registrering av bilnummer og mobilnummer. Det kommer vi også tilbake til på Innaskjærs.

Parkeringen skal betales hver dag. Det blir ikke abonnementsordning eller månedsbetaling – men betalingen kan gjøres med egen app på mobilen, med kort eller kontant på automatene – som blir plassert på alle parkeringsplasser unntatt ansatt-parkeringen.

Når du har betalt for en dag, kan du kjøre av gårde og komme tilbake samme dag uten å betale en gang til. Men reiser du til Campus Grimstad må du betale der også. Og du er ikke garantert plass.

De øverste to radene ved sverd-monumentet blir gjesteparkering. Der koster det 20 kroner per time å stå, for gjester og andre som aksepterer prisen. Det blir satt opp automat som tar kort og mynt - eller en kan bruke appen. Tidligere var det slik at gjester kunne få parkeringsbevis i Servicetorget. Det ble det slutt på i november i fjor.

De øverste to radene ved sverd-monumentet blir gjesteparkering. Der koster det 20 kroner per time å stå, for gjester og andre som aksepterer prisen. Det blir satt opp automat som tar kort og mynt - eller en kan bruke appen. Tidligere var det slik at gjester kunne få parkeringsbevis i Servicetorget. Det ble det slutt på i november i fjor.

Gjeste- og kakse-parkering

På hovedparkeringsplassen – der ledelsen og gjesteparkeringen er i dag – blir det satt av et større felt enn i dag for gjester og korttidsparkering. Det er de to øverste radene mot sverd-monumentet. Her blir satsen 20 kroner per time.

Gjesteparkeringsordningen, der gjester kunne få parkeringstillatelse på Servicetorget – er opphørt. Gjestene må betale for parkeringen som alle andre.

Ansatte som må kjøre bil i jobben – for eksempel starter dagen med møte i Campus Grimstad og kommer til Campus Kristiansand klokka 11:00 og møter fulle parkeringsplasser over alt – kan parkere på kakse-parkeringen og skrive det på reiseregningen.

Ledelsen – det vil si rektor, de to viserektorene, universitetsdirektør og assisterende universitetsdirektør – er de eneste som får reserverte plasser. Men de må også betale av egen lomme de dagene de ikke kan skrive parkeringen på reiseregningen.

Handicap-plassene fortsetter som før, det gjør også de reserverte plassene for UiAs el-biler og andre offisielle UiA-biler.

Parkeringsplassen foran Kunnskapsparken vil bli reservert for leietakerne i Kunnskapsparken. Denne p-plassen med 84 plasser vil være stengt med bom som i dag, og bare biler fra leietakere som disponerer plass vil slippe inn bak bommen. I dag har leietakerne parkeringsplass bak Brakke 13.

Parkeringsplassen foran Kunnskapsparken vil bli reservert for leietakerne i Kunnskapsparken. Denne p-plassen med 84 plasser vil være stengt med bom som i dag, og bare biler fra leietakere som disponerer plass vil slippe inn bak bommen. I dag har leietakerne parkeringsplass bak Brakke 13.

Det er 29 plasser foran hovedinngangen til Kunnskapsparken oppover langs brakkene 13 - 19. Dette blir gjesteparkeringsplasser til 20 kroner per time, som skal betales med app.

Det er 29 plasser foran hovedinngangen til Kunnskapsparken oppover langs brakkene 13 - 19. Dette blir gjesteparkeringsplasser til 20 kroner per time, som skal betales med app.

Parkeringsplassen foran Spicheren tilhører SiA og ikke UiA, og så vidt UiA kjenner til vil den fortsette driften som før.

Parkeringsplassen foran Spicheren tilhører SiA og ikke UiA, og så vidt UiA kjenner til vil den fortsette driften som før.

Parkeringsplassen bak brakkene ved Kunnskapsparken har 103 plasser. Her har leietakerne i Kunnskapsparken leid parkeringsplass tidligere. Her blir det nå dagsparkering med 10 kroner for inntil 14 timer, med betalingsautomat for kort og mynter, samt UiA-app.

Parkeringsplassen bak brakkene ved Kunnskapsparken har 103 plasser. Her har leietakerne i Kunnskapsparken leid parkeringsplass tidligere. Her blir det nå dagsparkering med 10 kroner for inntil 14 timer, med betalingsautomat for kort og mynter, samt UiA-app.

Parkeringsplassen som vender mot jordet mot Gimle idrettspark - på enden av Spicheren, er i dag stengt med bom. Her blir det betaling via automaten som står rett over veien, på den store plassen bak Kunnskapsparken. Kort eller mynt - eller UiA-app. Her er det 62 plasser.

Parkeringsplassen som vender mot jordet mot Gimle idrettspark - på enden av Spicheren, er i dag stengt med bom. Her blir det betaling via automaten som står rett over veien, på den store plassen bak Kunnskapsparken. Kort eller mynt - eller UiA-app. Her er det 62 plasser.

I dag er det 35 plasser i Vaskeridalen - på nordsiden av B- og D-blokka. Her kan det bli noen flere plasser til våren, når plassen blir asfaltert. Det blir betaling med app og 10 kroner for inntil 14 timer her.

I dag er det 35 plasser i Vaskeridalen - på nordsiden av B- og D-blokka. Her kan det bli noen flere plasser til våren, når plassen blir asfaltert. Det blir betaling med app og 10 kroner for inntil 14 timer her.

Parkeringsplassen foran Hokus Pokus barnehage har 199 plasser, inkludert el-bil-plassene. Her blir det 10 kroner for å stå inntil 14 timer, og betalingen vil skje med UiA-app eller med kort eller mynter på automat.

Parkeringsplassen foran Hokus Pokus barnehage har 199 plasser, inkludert el-bil-plassene. Her blir det 10 kroner for å stå inntil 14 timer, og betalingen vil skje med UiA-app eller med kort eller mynter på automat.

Naturmuseet har 38 plasser på sin parkeringsplass - som også blir omfattet av UiAs nye parkeringsregime. Her blir det 10 kroner for inntil 14 timer, som blir betalt med app. Faktisk går maksimal parkeringstid opp fra 8 til 14 timer her, ttil gjengjeld vil det altså koste en tier.

Naturmuseet har 38 plasser på sin parkeringsplass - som også blir omfattet av UiAs nye parkeringsregime. Her blir det 10 kroner for inntil 14 timer, som blir betalt med app. Faktisk går maksimal parkeringstid opp fra 8 til 14 timer her, ttil gjengjeld vil det altså koste en tier.

Ansatte-parkeringen mellom Ketil Moes hus (I-bygget, Helse- og idrettsvitenskap) og Statsbyggs lokaler har 134 plasser. Her kan ansatte ved UiA parkere gratis - forutsatt at de registrerer bilnummer (inntil to biler) og mobiltelefon. Det praktiske rundt dette kommer det mer om på Innaskjærs. Biler som ikke er registrert vil få gebyr.

Ansatte-parkeringen mellom Ketil Moes hus (I-bygget, Helse- og idrettsvitenskap) og Statsbyggs lokaler har 134 plasser. Her kan ansatte ved UiA parkere gratis - forutsatt at de registrerer bilnummer (inntil to biler) og mobiltelefon. Det praktiske rundt dette kommer det mer om på Innaskjærs. Biler som ikke er registrert vil få gebyr.

Ansatte-parkeringen bak muren, mellom den gamle skolestua og bakstebygget, har 65 plasser. Her kan ansatte ved UiA parkere gratis - forutsatt at de registrerer bilnummer (inntil to biler) og mobiltelefon. Det praktiske rundt dette kommer det mer om på Innaskjærs. Biler som ikke er registrert vil få gebyr.

Ansatte-parkeringen bak muren, mellom den gamle skolestua og bakstebygget, har 65 plasser. Her kan ansatte ved UiA parkere gratis - forutsatt at de registrerer bilnummer (inntil to biler) og mobiltelefon. Det praktiske rundt dette kommer det mer om på Innaskjærs. Biler som ikke er registrert vil få gebyr.