0
Hopp til hovedinnhold

Ny parkeringsavgift

Universitetsstyret har i dag vedtatt at det skal innføres avgiftsparkering på begge campuser ved Universitetet i Agder. Avgiften settes til kr. 10 per. dag i Grimstad, og styret ba samtidig om at det utredes en tilsvarende parkeringsplan for Campus Kristiansand. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjonsfoto
Foto: Colourbox

Styret understreker i vedtaket at de prinsipielt ønsker lik parkeringspolicy for begge campuser, med eventuelle tilpasninger for lokale ulikheter. Styret vedtok også at inntektene skal øremerkes drift og investeringskostnader med parkeringsplassene. Overskudd disponeres til miljørettede tiltak ved de to campusene.

Det er på begge campusene tidvis en utfordring med at studenter, ansatte og besøkende ikke finner parkeringsplass. Dette medfører en del ulovlig parkering, som i verste fall hindrer utrykningskjøretøy og stenger inne andre, i tillegg til et mer uoversiktlig trafikkmønster. Bruken varierer noe, men det er generelt størst belastning i ukedagene tirsdag – torsdag.

UiA disponerer i dag 514 parkeringsplasser ved Campus Grimstad og 1066 parkeringsplasser ved Campus Kristiansand. Relatert til antall studenter og ansatte er det størst kapasitet i Grimstad, men likevel oppleves presset i dag størst i Grimstad. Dette kan forklares med mer spredt bosetting for studenter/ansatte/besøkende og mindre tilrettelagt kollektivtransport i dette området.

Det lokale miljøaspektet er også et sentralt argument bak å innføre en ny parkeringsavgift. Miljøtiltak er betydelig vektlagt i begge vertskapsbyene, og Kristiansand arbeider i dag med fornyelsen av bymiljøpakken med mål om å øke alternative transportformer enn bruk av egen bil.

Ved begge campusene er det i dag utfordringer med parkerte biler som ikke tilhører besøkende til UiA. Dette gjelder bl.a. studenter som bor på hybler i nærheten, men som lar bilen stå på campusene. I tillegg finnes personer som parkerer for å ta bussen videre (Kristiansand), besøkende/ansatte hos UiAs leietakere, personer som har ærend til nærliggende steder til campusene m.fl.

Selv om 10,- kroner isolert sett er en beskjeden avgift vil den kunne redusere fremmed parkering og medføre at flere går eller bruker sykkel/kollektivtransport, med dertil redusert press på parkeringsplassene. I årene framover er planlagt tiltak for ytterligere forbedringer av tilgjengeligheten for UiAs to campuser.