0
Hopp til hovedinnhold

Ny master-utdanning til barnets beste

UiAs nye masterstudium i barnevern starter denne høsten. Nylig ble det holdt et oppstartseminar som stilte spørsmålet om hva som er «barnets beste».

Sentrale personer ved oppstarten. Fra venstre Sigrid Nordstoga, dosent ved UiA, Kristine Nilsen som er en av de seks barnevernsmentorene som skal følge studentene, Monica Brunner, leder av Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen, Siri Merete Reisvaag Johannessen er koordinator og bindeledd i samarbeidet mellom UiA og Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen, Sunniva Whittaker, rektor ved UiA og Harald Furre, ordfører i Kristiansand.

Sentrale personer ved oppstarten. Fra venstre Sigrid Nordstoga, dosent ved UiA, Kristine Nilsen som er en av de seks barnevernsmentorene som skal følge studentene, Monica Brunner, leder av Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen, Siri Merete Reisvaag Johannessen er koordinator og bindeledd i samarbeidet mellom UiA og Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen, Sunniva Whittaker, rektor ved UiA og Harald Furre, ordfører i Kristiansand.

Elisabeth Backe-Hansen fra OsloMet snakket om «Barnets beste, et begrep i endring»

Elisabeth Backe-Hansen fra OsloMet snakket om «Barnets beste, et begrep i endring»

– Barnevernet skal arbeide for barnets beste, men er vi sikre på hva barnets beste er?

Psykolog og forsker ved Oslo Met, Elisabeth Backe-Hansen stilte spørsmålet under sitt foredrag: Barnets beste, et begrep i endring – dagens forståelse. Hun tok hun for seg den historiske utviklingen i norsk barnevern og viste tilbake til 1953 der Barnevernsloven slo fast at barnevernet skal holde barnets beste for øye. I lovteksten fra 1992 understrekes det at man skal gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

– I 2018 kommer kjærlighetsbegrepet inn i loven, der barnet skal oppleve trygghet, kjærlighet og forståelse. Det blir også økt vektlegging på relasjonen mellom foreldre og barn og barnet får fastslått rett til medvirkning, sier Backe-Hansen.

Noen som kan gi svar på Backe-Hansens spørsmål er seks tidligere barnevernsbarn som er engasjert som mentorer for de nye studentene. Du kan lese mer om Kristine Nilsen og hennes oppgave som mentor i UiA-magasinet. Der sier Nilsen av hun vil være mentor for at barnas stemme skal bli hørt, slik min stemme ikke ble hørt.

Hvem har rett?

Backe-Hansen tok så fram en rekke eksempler fra konkrete saker de siste 30 årene, og så på hvordan de ble vurdert på det aktuelle tidspunktet, og hvordan de ut fra dagens fortolkning ville bli vurdert. 

– Det er flere sider involverte i enhver barnevernssak, både fra familiens side og fra det offentlige, og mange mener at de har sannheten om hva som er barnets beste. Burde vi heller stille oss spørsmålet om hva som er til minst skade for barnet, spurte Oslo Met-forskeren og trakk inn det langsiktige perspektivet.

– Hvor skal dette barnet være når det er ti år, 18 år, 25 år? Da kan forståelsen av hva som er barnets beste endres, sier Backe-Hansen.

Ordfører Harald Furre var full av beundring for de som går inn i det krevende barnevernsarbeidet.

Ordfører Harald Furre var full av beundring for de som går inn i det krevende barnevernsarbeidet.

Tett samarbeid

Åpningsseminaret samlet en fullsatt sal med studenter, mentorer, fagfolk fra UiA og andre utdanningsinstitusjoner. Det var også en rekke representanter fra barnevernet og andre myndigheter.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre hilste forsamlingen og sa:

– Jeg er full av beundring for dem som står i dette viktige arbeidet. Det hadde jeg ikke selv greid.

Furre vektla det gode samarbeidet mellom UiA, Kristiansand kommune og Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen gjennom utviklingen av studiet. Det ble også understreket av UiA-rektor Sunniva Whittaker.

– Her har det vært arbeidet godt og lenge. Å utvikle kunnskap og studier på denne måten er helt i UiAs visjon: Samskaping av kunnskap, sa Whittaker.

Nyskapende og spennende

Masteren er femårig og formålet er å utdanne reflekterte, kritisk og etisk bevisste barnevernsarbeidere med robust faglig forankring og ferdigheter til å yte god og virksom hjelp til barn, unge og deres familier.

I sin åpningstale siterte Whittaker det sakkyndige utvalget som vurderte planene for masteren. 

– Vår vurdering av programmet er at det er et nyskapende og spennende studium med et viktig holistisk og flerfaglig fokus rettet mot et viktig samfunnsoppdrag.

Vi ser masteren som et svar på langvarig debatt og utredninger om økte kompetansekrav i barnevernet og behov for bedre kompetanse blant barnevernansatte, sa professor Ingunn Studsrød, Universitetet i Stavanger og førsteamanuensis Inge Kvaran, NTNU i sin uttalelse til UiA-styret.

Takket de involverte

Rektor Sunniva Whittaker berømmet alle som har bidratt til å få i gang det femårige masterstudiet i barnevern.

Rektor Sunniva Whittaker berømmet alle som har bidratt til å få i gang det femårige masterstudiet i barnevern.

Rektor benyttet også anledningen til å takke.

– Jeg takker fagstaben på UiA og studentene som begynner på vår nye master i barnevern. Dere går inn på en karrierevei som vil gi dem innsikt i noen av samfunnets skyggesider. Dere tar et modig valg på vegne av samfunnet, sa UiA-rektor Sunniva Whittaker.

Rektors takk gikk også til de de seks mentorene som er tidligere barnevernsbarn:

– Dere vet hvor skoen trykker. Takk for at dere vil bidra. Slik at vi kan lære oss å lytte etter barnets stemme, sier Whittaker. 

Dosent Sigrid Nordstoga har vært sentral i utviklingen av studiet.

Dosent Sigrid Nordstoga har vært sentral i utviklingen av studiet. 

Fullsatt sal med nye studenter, UiA-ansatte, ansatte i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen og gjester fra andre utdanningsinstitusjoner.

Fullsatt sal med nye studenter, UiA-ansatte, ansatte i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen og gjester fra andre utdanningsinstitusjoner.