0
Hopp til hovedinnhold

Ny leder av Senter for e-helse

Professor Margunn Aanestad er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad innen telemedisin fra Universitetet i Oslo. Det tverrfaglige samarbeidet ved Senter for e-helse lokket henne til Agder.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Margunn Aanestad, Ragni Macqueen Leifson og andre ansatte på Senter for e-helse, foto
Margunn Aanestad (t.h. foran) og Ragni Macqueen Leifson (t.v.) leder Senter for e-helse. Foto: Aptum.

Professor Margunn Aanestad ved Institutt for informasjonssystemer på Universitetet i Agder (UiA) overtok i januar jobben som leder for universitetets tverrfaglige Senter for e-helse.

Hun kom til UiA fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) i februar 2019.

– Det var to ting som trakk meg til Agder. Det ene var at universitetet satser på e-helse som fagfelt. Den andre var den høye graden av samarbeid som senteret har med lokale helseaktører. Det synes jeg er veldig spennende, sier Aanestad.

Senter for e-helse ble etablert i 2010, og har som mål å bli et nasjonalt og internasjonalt senter for innovasjonsdrevet forskning innen e-helsetjenester. I 2019 fikk senteret prioritet som et av UiAs toppforskningssentre.

Unik tverrfaglighet

Aanestad er født og oppvokst på Jæren, og utdannet seg i Stavanger som sivilingeniør med spesialisering i medisinsk teknikk. Etter å ha jobbet på Rikshospitalet og med nettadministrasjon i Telenor, tok hun i 2002 en doktorgrad i telemedisin i et samarbeid mellom UiO og Rikshospitalet.

– Telemedisin var midt i blinken for meg som hadde jobbet med både telekom og medisinsk teknologi, sier Aanestad.

Da hun ble tilbudt lederjobben på Senter for e-helse hadde hun vært ved UiA i litt under ett år.

– Da jeg ble spurt kunne jeg ikke si nei. Det er et privilegium å få lede et senter som dette. Det er så mye potensiale i samarbeid mellom ulike fagfelt, og jeg kjenner ikke andre e-helsemiljøer som er så tverrfaglige som dette, sier Aanestad.

Helseinformasjon fra brukere

Aanestad mener styrken til Senter for e-helse ligger i praksisorienteringen og samarbeidet med eksterne aktører.

– Det er absolutt rom for uavhengig forskning, og universitetene skal ivareta grunnforskningen. Men vi er deltakere i samfunnet og må bidra til det. Det er viktig at det som forskes frem også har en praktisk verdi, sier hun.

Aanestad trekker frem arbeidet Senter for e-helse har gjort innen pasientgenererte helsedata, altså helseinformasjon som blir samlet inn fra forbrukerteknologi som smartklokker, skrittellere og lignende.

– Helsevesenet er generelt ikke flinke nok til å utnytte dette potensialet. Det er et område hvor det trengs forskning og utvikling, og der har vi et fortrinn siden vi har jobbet med det lenge, sier Aanestad.

Hun ønsker at senteret fremover skal ta en nasjonal og internasjonal posisjon på pasientsentrerte tjenester, og samtidig videreføre samarbeidet med lokale helsetjenester.