0
Hopp til hovedinnhold

Ny kraftig vekst i søkningen til UiA

En stadig større del av ungdomskullene velger Universitetet i Agder som studiested. I år øker tallet på søkere som har et UiA-studium øverst på ønskelista i Samordna opptak (SO) med over 10 prosent, til nesten 6.000.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studiedirektør Bjørn J. Monstad, Universitetet i Agder

- Men det er plass til flere, og vi legger straks ut oversikt over studier med ledige plasser på UiAs nettsider, sier studiedirektør Bjørn J. Monstad.

UiA tar også opp mange studenter i lokale opptak. Dette er i hovedsak studenter som alt har vært studenter en tid, enten ved UiA eller andre universiteter eller høyskoler. Typisk er folk med bachelorgrad som finner ut at de ønsker å ta mastergrad. UiA har registrert 4594 førsteprioritetssøkere i lokalt opptak per 15. april.

I alt er det 10.559 søkere som har UiA-studier som sitt første-ønske. Nå vil jo ikke alle disse komme inn på førstevalget sitt, men når vi tar med alle studentene som er inne i studieløp ved UiA, blir trolig 11.000 registrerte studenthoder passert i studieåret 2014-15.

- Det blir nå større konkurranse om å komme inn på mange av studiene ved UiA, konstaterer studiedirektør Bjørn J. Monstad. - Dette kan bety mer motiverte og innsatsvillige studenter, og igjen mer spennende faglige utfordringer for lærerne.

Se Samordna opptaks nettsted for søkertallene i SO 2014 

Se også  pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om de nasjonale søkertallene:

Flere vil studere realfag, skriver Aftenposten:

Flere vil bli lærere, skriver Dine Penger/E24 via VG:

Rekordtall: 120.000 vil studere til høsten, skriver NRK:

Her blir det kamp om studieplassene NHH ikke lenger mest populært, skriver Dagens Næringsliv - som også skriver at: 

- Studentenes utdanningsvalg fører til at arbeidsplasser må flyttes til India

Flere tar master for å bli lærer, skriver Bergens Tidende

Rekordsøkning til NTNU, skriver Adresseavisen 

Aldri har så mange søkt seg hit, skriver Nordlys 

Aldri før har så mange søkt seg hit, skriver Avisa Nordland 

Søker-tall - grafikk.

UiA tar stadig større del

I fjor var det 5.379 som helst ville til UiA – i år er det 5.938 søkere gjennom Samordna opptak som har UiA som førstevalg - 559 flere i rene tall. Det er sterkt, ettersom tallet på søkere totalt sett i SO økte med 2755, fra 117.159 til 119.914. Mens veksten i Norge dermed er på 2,35 prosent, er UiAs vekst hele 10,39 prosent.

Ekstra positivt er det naturligvis at tallet på førsteprioritetssøkere til UiA bare øker og øker fra år til år – i 2010 var det 4334 førsteprioritetssøkere, fire år senere er det altså 5938. Det har ikke vært nedgang i førsteprioritetssøkertallene i perioden.

- Sett i lys av gode tilbakemeldinger fra studentene i ulike studentundersøkelser, er veksten ikke uventet, men den overgår nok selv de mest optimistiske prognosene, sier en smilende studiedirektør. - Jeg er stolt av innsatsen som UiAs dyktige medarbeidere i alle kategorier nå høster fruktene av.

UiA øker nest mest av universitetene, bare Universitetet i Tromsø øker mer. En god del av UiTs økning skriver seg fra fusjonen med Høgskolen i Finnmark, men UiT ville uansett økt kraftig.

Universitetet i Nordland øker også, med vel 8 prosent. NTNU (1,34 prosent) og UiO (0,41 prosent) har vekst, men den er under veksten i søkertall totalt (2,35) slik at de resuserer sin relative andel.

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - øker i forhold til tallet på førsteprioritetssøkere fra tidligere UMB og Norges veterinærhøyskole – til 2.816 fra 2629 i 2013 (UMB 1.719 og NVH 910).

Universitetet i Stavanger har 1,01 prosent færre førsteprioritetssøkere i år, mens Universitetet i Berghen har 6,35 prosent færre førsteprioritetssøkere.

Ved Høgskolen i Telemark øker tallet på førsteprioritetssøkere med 0,43 prosent – til 3.042. Det er 19 flere enn i 2013. Men her er det viktig å huske at HiT fra i år har overført studiestedet i Drammen til den nye fusjonerte Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det slår naturligvis ut på søkertallene.

 

Tabellen under er de siste tallene fra både Samordna opptak og lokalt opptak. De er gruppert etter UiAs fakulteter, og ikke etter Samordna opptaks utdanningsområder - som artikkelen ellers bygger på. Tabellen kan også bli justert med mindre korrigeringer.

 

Handelshøyskolen ved UiA øker mest

33,5 prosent vekst er fasiten for utdanningsområdet økonomisk-administrative fag ved UiA. I praksis betyr dette i hovedsak Handelshøgskolen ved UiA. Fra i fjor til i år har tallet på førsteprioritetssøkere økt fra 804 til 1073. Går vi tilbake til 2010, var det 602 førsteprioritetssøkere i dette utdanningsområdet ved UiA. Veksten er med andre ord formidabel.

Siden i fjor er tallet på studier økt fra fire til fem. Det nye tilskuddet er bachelorstudiet i Markedsføring og ledelse. Dette studiet ble opprettet våren 2013, etter betydelig ekstrainnsats ved fakultetet. Studiet, som skal sørge for at Agder fremdeles utdanner folk med denne kompetansen etter at BI stoppet opptakene ved avdelingen i Kristiansand, fikk 140 søkere i lokalt opptak. I år er det med i Samordna opptak, og har oppnådd hele 419 førsteprioritetssøkere.

En av konsekvensene er at presset avtar litt for bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon. I Kristiansand synker primærsøkertallet fra 390 i fjor til 320 i år, i konkurransen om 80 studieplasser. Tilsvarende utdanning i Grimstad har 96 førsteprioritetssøkere i år, mot 141 i fjor.

Samtidig holder tallet på førsteprioritetssøkere til femårig mastergrad i Økonomi og administrasjon seg stabilt – 210 førsteprioritetssøkere i år mot 216 i fjor (og 206 i 2012).

Rettsvitenskap bachelor, som ble opprettet for et par år siden, har noe lavere primærsøkertall i år enn i fjor, fra 237 til 192 førsteprioritetssøkere. De skal kjempe om 55 studieplasser.

Flott master-utvikling

I det lokale opptaket øker samtlige masterstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA i antall førsteprioritetssøkere.

Størst økning har masterstudiet i Økonomi og administrasjon, som øker fra 343 til 372 førsteprioritetssøkere. Men også masterstudiet i «Innovasjon og kunnskapsutvikling», «Statsvitenskap og ledelse» og flere øker. Det er nå tre-fire førsteprioritetssøkere til hver studieplass på de fleste masterstudiene i dette utdanningsområdet.

De øvrige bachelorstudiene og årsstudiene ved det som nå er to fakulteter – Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap – har ganske stabile antall førsteprioritetssøkere. Interessen for «IT og informasjonssystemer» fortsetter å vokse, Sosialt arbeid – som inkluderer det tidligere sosionomstudiet – øker fra 312 til 354 førsteprioritetssøkere, og er med det fortsatt ett av UiAs best søkte studier. 

Sommerskolen i «Europeisk integrasjon» - som gir 30 studiepoeng – har en eksplosiv vekst til de 25 studieplassene. Hele 197 førsteprioritetssøkere har meldt seg, noe som er en fire-fem-dobling i forhold til det som har vært vanlig de siste årene. Årsaken ligger trolig i at det nå er åpnet for utenlandske søkere i den ordinære søknadsweb'en. Tidligere har utenlandske søkere søkt særskilt direkte til UiA.

Lærerutdanningene øker med nye tilbud

Lærerutdanningene er i endring, og UiA ligger langt framme med en rekke tilbud om femårige lektorutdanninger. Disse, samt masterutdanningene for grunnskolelærere, er utdanninger som etter alle solemerker vil få mer vind i seilene framover.

Foreløpig er det rett nok litt blandet hvordan de kommende studentene har tatt imot tilbudene. De femårige masterutdanningene for grunnskolelærere, henholdsvis for 1.-7. og for 5.-10. trinn, har vært i gang og viser stabil søkning de siste tre årene. De nye to-årige påbyggingsmasterne med lokalt opptak har ikke slått til for fullt foreløpig.

Lektorutdanningene fra 8.-13. trinn – (ungdomsskolen og videregående) er nye fra i år, de fleste spesialiseringene har 10 studieplasser. Her varierer tallet på førsteprioritetssøkere fra 41 – som ønsker historie som fordypning og må dele på bare fem studieplasser – til tre førsteprioritetssøkere som ønsker fysikk som fordypningsfag. 172 førsteprioritetssøkere i alt gir et gjennomsnitt på 2,45 søkere per studieplass.

Grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn holder seg på samme nivå som før i antall førsteprioritetssøkere både i Grimstad og Kristiansand. For 5.-10. trinn synker førsteprioritetssøkertallene noe fra toppen i fjor.

Barnehagelærerutdanningen har små endringer i søkertallene både i Kristiansand og i Grimstad, mens stadig flere ønsker å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Søkningen til den allmennfaglige varianten på fulltid økte fra 260 til 302 førsteprioritetssøkere til 70 plasser, mens deltidsvariantene for allmenne fag og yrkesfag står stabilt.

Rolig puls for Helse og idrettsvitenskap

Sykepleiestudiene både i Grimstad og Kristiansand har økning i førsteprioritetssøkere, opp 11 til 206 i Grimstad og opp 74 til 433 i Kristiansand.

Også vernepleiestudiet øker ytterligere, opp til 173 førsteprioritetssøkere fra 151. Disse konkurrerer om 30 studieplasser.

De øvrige bachelorstudiene - i ernæring, folkehelse og idrett – har jevnt god søkning. Det samme har årsstudiene.

Masterstudiene i sykepleie i mange varianter har god søkning de årene de blir satt i gang. Det gjelder også årets, med for eksempel 80 søkere til 8 plasser i anestesisykepleie eller 55 søkere til 20 plasser i «Psykososialt arbeid med barn og unge».

Varierende for HumPed

Humaniora har sviktende rekruttering over hele landet, og UiA slipper heller ikke unna trenden. Et lyspunkt er for øvrig de nye lektorutdanningene ved UiA, der Fakultet for humaniora og pedagogikk bidrar vesentlig. Det slår ut i tallene for Engelsk, Historie og Religion, så disse tallene må ses i sammenheng med tallene for lektorutdanningen 8.-13. trinn, der de nevnte fordypningene skiller seg ut med langt flere søkere enn det er plasser til i lektorutdanningen. 

I studiene i Samordna opptak går tallet på førsteprioritetssøkere ned fra 882 i fjor til 741 i år for fakultetet. Da er bachelor i pedagogikk og årsstudiet i samme fag regnet inn. Men vi må ta med i beregningen at bachelorstudiet i spesialpedagogikk - som hadde 93 førsteprioritetssøkere i fjor - ikke har opptak i år.

Men nedgangen innen humaniora generelt betyr ikke at UiA nedprioriterer studiene. Tysk, for eksempel – som det brant et blått lys for ved UiA for tre-fire år siden har nå stabile førsteprioritetssøkertall, mens Medie- og kommunikasjonsfagene nå er mindre attraktive også ved UiA.

I søkerbunkene til lokale opptak er Skolebibliotekkunnskap – der et nytt deltidskull settes i gang – et klart lyspunkt. Hele 84 førsteprioritetssøkere konkurrerer om 25 studieplasser. UiAs skolebibliotek-prosjekt som ble avsluttet i fjor fikk for øvrig meget god evaluering av gruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet, og det ble slått fast at prosjekt-opplegget var verdt å satse på framover. Men hittil har den departementale finansieringen av et permanent tilsvarende tilbud uteblitt. Gledelig da at studiet får god oppslutning.

Totalt sett har studiene i lokalt opptak ved Fakultet for humaniora og pedagogikk et pluss i margen: Opp til 513 førsteprioritetssøkere fra 492 i 2013.

Bilde med flere fasetter for Kunstfag

Studiene i Samordna opptak står støtt, viser oppsummeringen: 145 førsteprioritetssøkere i år som i fjor til «Faglærerutdanning i drama», «Kunst og håndverk» og musikk – både på bachelor og årsstudium-nivå.

I de lokale opptakene viser totaltallene en nedgang på 53 førsteprioritetssøkere – fra 403 i fjor til 349 i år.

Det to-årige mastergradsstudiet i klassisk musikk går fra 19 førsteprioritetssøkere i fjor til 10 i år, mens «Utøvende musikk, rytmisk» øker fra 20 til 32 førsteprioritetssøkere i samme tidsrom. På bachelornivå er det mer mollstemt for alle stilarter: Både faglærerutdanningene og «Utøvende musikk» i rytmisk og klassisk har nedgang, størst i tall (og størrelse) er rytmisk musikk, som går fra 175 førsteprioritetssøkere i fjor til 158 i år.

Positivt for realfagene, pluss for teknologi

Realfagene har en tilvekst på 17,5 prosent ved UiA, viser tallene fra Samordna opptak. Teknofagene øker med 11,2 prosent. Veksten kommer først og fremst i studiene som er i Samordna opptak viser statistikken fra UiA. De lokale opptakene går i balanse i forhold til i fjor.

Årsstudiene i tradisjonelle realfag – biologi, fysikk og matematikk – har stabile tall. Matematikk øker fra 30 til 41 førsteprioritetssøkere, biologi går marginalt ned – men tar det igjen i bachelorstudiet som vokser til 28 førsteprioritetssøkere til 15 studieplasser.

Bachelorstudiene i «Matematikk og økonomi» og «Matematikk og fysikk» har under en søker per studieplass, men endringene er små. Bioingeniørstudiet øker fra 60 til 90 førsteprioritetssøkere som konkurrerer om 20 studieplasser, mens «Multimedieteknologi og –design» har 64 førsteprioritetssøkere til 50 studieplasser.

Ingeniørstudiene har ganske lite variasjon i søkermassen gjennom Samordna opptak. Det er kanskje en liten dreining mot «Fornybar energi» og «Maskin» - sistnevnte gir mulighet til master i mekatronikk – men det er bare små endringer for den treårige bachelorutdanningen til ingeniør.

I de lokale opptakene på master-nivå er det et kraftig pluss til Indøk – «Industriell økonomi og teknologiledelse», som går fra 45 førsteprioritetssøkere i fjor til 111 i år. Rett nok var fjoråret en dump i et lengre perspektiv, men veksten er uansett formidabel. Også «Fornybar energi»-masteren øker i popularitet – i år konkurrerer 50 førsteprioritetssøkere om 10 studieplasser, mot 28 som konkurrerte adskillig mindre om 20 studieplasser i fjor.

- I år har vi endret søknadsfristen for alle de to-årige masterprogrammene i teknologi. I mange år har vi hatt søknadsfrist 1. juni for disse studiene. I år var 15.april fristen, sier studiedirektør Bjørn J. Monstad.

Godt for nyskapende digital læringsteknologi

Det nye masterstudiet i «Multimedia og læringsteknologi» har fått 30 førsteprioritetssøkere til 20 studieplasser, og det er et godt resultat på upløyd mark.

Også det nye masterstudiet i akvatisk økologi ser ut til å få en grei start. Dette er et påbygningsstudium som UiA har utviklet i samarbeid med Høgskolen i Telemark, der Telemark står for ferskvannsdelen og Agder for saltvannet. Til de 20 studieplassene er det kommet inn 26 førsteprioritetssøkere.

Interessen ser ut til å være svakere for å ta ingeniørutdanning på bachelornivå for de som kommer via ekstrakurs i matematikk gjennom (tresemesters)TRES-ordningen, der de som mangler riktig nivå i realfag kan skaffe seg det gjennom å følge ekstra realfagsundervisning. Søkertallene går ned for både byggingeniør, dataingeniør, flyteknikk og fornybar energi, men holder seg for elektronikk-ingeniør.

Studenter som kommer med bakgrunn i fagbrev-kompetanse gjennom Y-veien går imidlertid i motsatt retning – og det må jo være i pakt med ønskene fra industrien og NHO. Flere ønsker å bli data- og elektronikk-ingeniører, mens like mange som i fjor har flyteknikk øverst på lista. Det er en liten reduksjon i søkningen til byggingeniør og fornybar energi fra de som går Y-veien.

Forkursene til ingeniørutdanningene har noe tilbakegang – 18 færre søkere i Kristiansand til 321 søkere, mens i Grimstad går tallet på søkere til forkurset ned med 60 til 288.

Årsstudiet i IKT har fått 21 søkere til fem studieplasser. Det bidrar til at Fakultet for teknologi og realfag kommer ut med pluss på bunnlinjen – søkertallet økte fra 2.271 i SO og lokale opptak i fjor til 2.343 i år. Det gir et pluss på 72 for fakultetet.

- Alt i alt er UiAs tall meget oppløftende. Vi gleder oss til å ønske mange dyktige studenter velkommen 11. august, avslutter studiedirektør Bjørn J. Monstad.

UiA på femte i størrelse:

I oversikten over primærsøkere i Samordna opptak er UiA på femteplass over de mest populære institusjonene i høyere utdanning. (2013-tall i parentes:)

1. Universitetet i Oslo: 17.003 (16.933)

2. Høgskolen i Oslo og Akershus: 13.796 (12.488)

3. NTNU i Trondheim: 12.024 (11.865)

4. Universitetet i Bergen: 8.611 (9.195)

5. Universitetet i Agder: 5.938 (5.379)

6. Universitetet i Tromsø: 5.637 (4. 283 + 695)

7. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim: 5.471 (5.306)

8. Høgskolen i Bergen: 4.972 (5.018)

9. Universitetet i Stavanger: 4.893 (4.943)

10. Høgskolen i Buskerud og Vestfold: 4.156 (2065 + 1896 = 3.961)

11. Høgskolen i Hedmark: 3.299 (3.133)

12. Høgskolen i Telemark: 3.042 (3.023)

 

Andre lokale:

Ansgar Teologiske Høgskole: 161 (149)

Noroff University College: 65 (65)

Mediehøgskolen Gimlekollen inngår nå i NLA Høgskolen, med studier i Oslo, Bergen og Kristiansand: 638 (740)

Flest søkere per studieplass:

Enkeltstudier ved UiA med flest søkere per studieplass i Samordna opptak:

Lektorutdanning med historie i første studieår: 5 studieplasser – 41 primærsøkere = 8,2

Markedsføring og ledelse bachelor: 55 studieplasser – 419 primærsøkere = 7,6

Ernæring, mat og kultur årsstudium: 11 studieplasser – 80 primærsøkere = 7,3

Sosialt arbeid: 50 studieplasser – 354 primærsøkere = 7,1

Ernæring, mat og kultur bachelor: 10 studieplasser – 69 primærsøkere = 6,89

Kunst og håndverk årsstudium: 5 studieplasser – 31 primærsøkere = 6,2

Vernepleie bachelor: 30 studieplasser – 173 primærsøkere = 5,7

Industriell økonomi og teknisk ledelse: 10 studieplasser – 50 primærsøkere = 5,0

Totalt har UiA 2,22 søkere pr. studieplass i Samordna opptak (2,07 i 2013).