Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny kartlegging av UiAs undervisning i koronatiden

Hvordan har studentene opplevd kombinasjon av digital og fysisk undervisning denne høsten? Nå spørres alle UiA-studenter om sine studieopplevelser gjennom høstsemesteret. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjonsfoto av digital undervisning

Slik har mange UiA-studenter opplevd de siste ukene. Her følger Kristine Sommerstad Molstad forelesningen til universitetslektor Astrid Haugestad. Nå ber UiA alle studentene om å vurdere hvordan de har opplevd den digitale undervisningen. (Foto: Privat)  

Covid-19-utbruddet i vår medførte plutselige forandringer i studiehverdagen for alle UiA-studentene.

En større kartlegging ble gjennomført i vår for å finne ut hvordan studentene opplevde møtet med de aktuelle utfordringene og konsekvensene knyttet til digital undervisning og eksamen.

Vice Rector for Education Morten Brekke

Viserektor for utdanning Morten Brekke

– Vi lærte mye av svarene vi fikk, og kartleggingen viste tydelig de mange utfordringene ved full digital undervisning. I særlig grad så vi at studentene savnet fysisk kontakt med medstudenter og forelesere.  Når vi planla høsten gjorde vi derfor alt vi kunne for å få så mye fysisk undervisning som mulig i kombinasjon med digital undervisning, sier Morten Brekke, viserektor for utdanning ved UiA.  

Hva har vi lært?

Koronasituasjonen i vår kom brått og alle måtte reagere spontant. I høst har underviserne fått brukt mer tid til planlegging og også perfeksjonere sin egen digitale kompetanse. Studentene har også utviklet sin digitale forståelse.

Head of Department of Education Inger Marie Dalehefte

Instituttleder Inger Marie Dalehefte, Institutt for pedagogikk

– Det er godt mulig at situasjonen er annerledes nå. Vi ønsker studentenes svar på om vi har beveget oss i riktig retning digitalt og hvordan studentene har opplevd undervisningskvaliteten i høst, sier Inger Marie Dalehefte, instituttleder ved Institutt for pedagogikk, og faglig ansvarlig både for den forrige og denne kartleggingen

To grupper

Høstens kartlegging skiller mellom dem som er nye studenter fra høsten 2020 og de som opplevde omleggingen våren 2020 på kroppen.

– For begge gruppene handler spørsmålene om undervisningskvalitet, men de har forskjellig utgangspunkt for å svare spørsmålene. Det vil være interessant å se på forskjellene mellom studentgruppene i opplevd kvalitet på høstens undervisning, sier Dalehefte.

I kartleggingen blir studentene spurt om hvilke typer digital undervisning de har deltatt i og hvordan de opplever kvalitet, nytte og relevans i undervisningen.  De får også spørsmål om hvilken tilgang de har hatt på informasjon, IT-hjelp og ressurser i forbindelse med covid 19, og i hvilken grad de har følt seg informert om endringer som har skjedd i studiene.

Avslutningsvis er det spørsmål om samhandling med andre, sosial kontakt, spørsmål om forholdet mellom studier og privatliv og hvordan studentene opplever mestring.

Tilpasset UiA

Det er viktig å ikke forveksle denne kartleggingen med Studiebarometeret, som er en nasjonal kartlegging for studenter på andre år og femte år i utdanningen.

– Vår kartlegging er for alle studenter ved universitetet vårt og spesielt utviklet med tanke på forholdene ved UiA.  Begge undersøkelsene er viktige og vi håper alle tar seg tid til å svare på begge, sier Dalehefte.

Viktig kunnskap for UiA

– Ved å fylle ut spørreskjemaet kan du hjelpe oss med å få vite mer om hva som fungerer bra fra vår side, men også hvordan vi kan bli bedre til å møte behovene som har oppstått i løpet av tiden med korona. Samtidig innebærer deltakelsen et samtykke til å bidra til forskning på digital undervisning i forbindelse med koronasituasjonen, noe som kan være nyttig for hele sektoren, sier Brekke.

Selve spørreundersøkelsen er anonym og tar mellom fem og ti minutter å gjennomføre. Det er frivillig å delta, men UiA håper så mange som mulig vil svare fram til kartleggingen stenger 30. november. 

Kartleggingen er utviklet i samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og UiAs IT-avdeling, men Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bamberg i Tyskland har også benyttet seg av dette kartleggingsverktøyet.