Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny frist for kandidatar: 29. mars

Stengt Campus og koronakrise gjer det meir omfattande for studentane å finne kandidatar til årets studentval. Frist for å fremme kandidatar er derfor skjøve ut ei veke i tid, til 29. mars.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av studenter med stemmesedler i været
TO VAL PÅ EIN GANG: Studentane ved UiA veljar i vår representantane sine til Studentparlamentet og til fakultetsstyra. (Arkivfoto
Benedicte Nordlie, foto

Benedicte Nordlie

– Studentvala er viktige for oss studentar. Vi treng mange og gode kandidatar og høg valdeltaking. Samstundes har kandidatinnhentinga vore meir krevjande i år enn før, ikkje minst på grunn av stengd campus og koronasmitta. Så for å komme ordentleg i mål utset vi fristen for å fremje kandidatar til måndag 29. mars, seier leiar Benedicte Nordlie i Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Les meir her: https://stastudent.no/2020/03/03/still-til-studentvalget/

I studentvala vel UiA-studentane sine representantar i to val; til fakultetsstyra og til studentparlamentet.

Siste frist for å fremme kandidatar var eigentleg i går, onsdag 25. mars. Då var det komme inn ca. 60 kandidatar til ca. 80 verv, fordelt på seks fakultetsstyre og studentparlamentet.

To val på ein gong

Sjølve studentvala haldast i april i år. Dei to vala blir samtidig haldne:

 • Til fakultetsstyra – det øvste organet til fakulteta, lærarutdanningane og Handelshøyskolen ved UiA. Fakultetsstyra har eit overordna ansvar for at verksemda ved fakultetas og lærarutdanningane held høg kvalitet.
 • Til Studentparlamentet – det øvste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandlar saker som omhandlar velferda til studentane, økonomiske, sosiale og faglege aspektar. Det vel òg representantar til alle råd, styrar og utval ved UiA og STA.

Ny kandidatfrist – 29. mars

Det er frivillig å stille til val, og alle som blir fremma må vere spurt.
Alle studentar som har semesterregistrert seg er valbare og kan stemme.
Kandidatar fremjast via nettsidene til STA.
Funksjonstida er frå 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Viktige datoer er

 • 4. mars – 25. mars: Fristperiode for å fremje kandidatar
 • 25. mars kl. 14.00: Frist for å klage på manntalet
 • 22.april kl. 10.00 – 29. april kl. 14.00: Valperiode, elektroniske val

Elektronisk val

Sjølve valet blir halde elektronisk i val perioden 22. april kl. 10.00 – 29. april kl. 14.00. Studentane kjem til stemmerommet via nettsidene til STA.

Desse skal veljast

Fakultet for samfunnsvitskap:

 • Til fakultetsstyret: To representantar (ein frå kvart kjønn) og to vararepresentantar (ein frå kvart kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representantar og fire vararepresentantar. OBS: Dei som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - blir valde.

Fakultet for helse- og idrettsvitskap:

 • Til fakultetsstyret: To representantar (ein frå kvart kjønn) og to vararepresentantar (ein frå kvart kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representantar og fire vararepresentantar. OBS: Dei som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - blir valde.

Fakultet for humaniora og pedagogikk:

 • Til fakultetsstyret: To representantar (ein frå kvart kjønn) og to vararepresentantar (ein frå kvart kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Tre representantar og tre vararepresentantar. OBS: Dei som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - blir valde.

Fakultet for kunstfag:

 • Til fakultetsstyret: To representantar (ein frå kvart kjønn) og to vararepresentantar (ein frå kvart kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representantar og to vararepresentantar. OBS: Dei som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - blir valde.

Fakultet for teknologi og realfag:

 • Til fakultetsstyret: Det skal veljast to representantar (ein frå kvart kjønn) og to vararepresentantar (ein frå kvart kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representantar og fire vararepresentantar. OBS: Dei som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - blir valde.

Lærarutdanningane:

 • Til Styret for lærarutdanningane: Tre representantar og tre vararepresentantar (ein frå kvart kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representantar og fire vararepresentantar. OBS: Dei som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - blir valde.

Handelshøgskulen ved Universitetet i Agder:

 • Til fakultetsstyret: To representantar (ein frå kvart kjønn) og to vararepresentantar (ein frå kvart kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representantar og fire vararepresentantar OBS: Dei som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - blir valde.

Spørsmål om vala?

Spørsmål om studentvala blir fortrinnsvis retta til Studentorganisasjonen i Agder (STA) - til STA-leder Benedicte Nordlie.