0
Hopp til hovedinnhold

Ny forskningsgigant får navnet NORCE

Forskningsselskapet SørVest AS har skiftet sitt midlertidige navn, og skal fra nå av gå under betegnelsen: NORCE – A Pioneer within Norwegian Research and Innovation.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Marit Boyesen (rektor UiS), Dag Rune Olsen (rektor UiB), Monica Mæland (næringsminister H), Frank Reichert (rektor UiA) og Erlend Jordal (informasjonssjef for næringspolitikk i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass) båndet da eierne brukte Arendalsuka i august som en anledning til å fortelle litt mer om hvordan det nye instituttselskapet vil bli seende ut. (Foto: Dag Hellesund/UiB/På Høyden)

Marit Boyesen (rektor UiS), Dag Rune Olsen (rektor UiB), Monica Mæland (næringsminister H), Frank Reichert (rektor UiA) og Erlend Jordal (informasjonssjef for næringspolitikk i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass) båndet da eierne brukte Arendalsuka i august som en anledning til å fortelle litt mer om hvordan det nye instituttselskapet vil bli seende ut. (Foto: Dag Hellesund/UiB/På Høyden)

Selskapets formelle selskapsnavn i Foretaksregisteret blir Norwegian Research Centre AS. I NORCE samles de fremste forskningsselskapene i Sør-Norge til en forskningsgigant som skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning.

NORCE skal ha hovedkontor i Bergen og samler kreftene til de Bergens-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS.

NORCE ble etablert i august 2017 under det foreløpige prosjektnavnet Forskningsselskapet SørVest AS. Nå er merkenavnet på plass.

Et navn med internasjonal klangbunn

Akronymet NORCE spiller på det engelske «norse» (norrøn) og har klare kulturelle og geografiske referanser til det nordiske og norske.

NORCE kan også leses som et sammensatt ord der den første delen av akronymet, NOR (Norwegian/Nordic), først og fremst peker ut en kulturell og geografisk plassering, mens den andre delen av ordet, RCE (Research Center), reflekterer det internasjonale forskningsmiljøet selskapet vil være en viktig del av. Dette gir navnet en internasjonal klangbunn, som understreker selskapets ambisjon om å ta opp konkurransen med forskningsinstitutter i inn- og utland.

– Dette navnet tar på en god måte hensyn til kjerneaktiviteten til det nye selskapet – forskning og innovasjon - og at det har en geografisk forankring langs kysten i vest og i sør, samtidig som at det har ambisjoner om å være et innovativt selskap som opererer i et internasjonalt marked, sier styreleder i selskapet Hans Olav Lindal.

– Navnet gir oss i assosiasjoner til både noe opprinnelig og til noe fremtidsrettet, moderne og kraftfullt. Det støtter godt opp om det styret har definert som selskapets visjon om å være en innovativ kraft i et internasjonalt forskningsfelt.

Inkluderende prosess

Det nye navnet er utarbeidet av konsulentselskapene Haltenbanken og Mannheimer, på oppdrag fra styret.

I prosessen er eierne og styreleder for selskapet intervjuet, og de ansatte ved instituttene er tatt med i høringsrunder. Både eierne og instituttene har også kommet med egne forslag.

Nå har styre og generalforsamling valgt navnet NORCE – A Pioneer within Norwegian Research and Innovation. I løpet av januar skal det utvikles en logo og visuell profil for selskapet, også dette i tett dialog med eiere og organisasjonene.

– Både styret, ansatte og våre eiere ønsket seg et navn og en profil som speilet muligheter og potensiale som ligger i det nye selskapet ut fra regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver, og som også gjenspeiler at en stor del av våre ansatte er engelskspråklige.  Det har vi nå fått, sier styreleder Hans Olav Lindal. 

NORCE - A pioneer within Norwegian Research and InnovationNorwegian Research Centre AS

  • Består av forskningsselskapene Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS
  • Eies av Universitetet i Bergen, Stiftelsen Unifob, Universitetet i Stavanger, Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder, Stiftelsen Agderforskning og eierne av Teknova AS
  • Har ansatt Elisabeth Maråk Støle som administrerende direktør
  • Skal ha hovedkontor i Bergen og virksomhetslokasjoner i hver region.
  • Samler ca. 900 ansatte og vil ha en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.
  • Har et styre som ledes av Hans Olav Lindal. Øvrige styremedlemmer; Robert Bjerknes, Eva Dugstad, Tor A. Aagedal og Iselin Nybø.
    Elisabeth Maråk Støle (Pressefoto)

    Elisabeth Maråk Støle (Pressefoto)

Elisabeth Maråk Støle direktør for det nye selskapet

Elisabeth Maråk Støle (49) ble 4. januar tilsatt som direktør for det nye selskapet. Hun kommer fra stilling som administrerende direktør ved Møreforskning AS. Maråk Støle er utdannet økonom, har bred yrkeserfaring fra industri, næringsliv og forskning, og er godt kjent med universitets- og høgskolesektoren. Hun har lang ledererfaring i selskaper som SafeRoad, Jotun, Telenor og SCA, og også en rekke styreverv innen private og statseide selskaper som SIVA, NTNU TTO, Sparebanken Møre, Tafjord Marked AS og Vestnorsk Brüsselkontor. 

- Med hennes internasjonale næringslivserfaring, herunder fra arbeid med fusjons- og integrasjonsprosesser, hennes kunnskap om UH sektoren og virkemiddelapparatet, og ikke minst hennes personlige egenskaper, mener styret hun er godt kvalifisert til oppgaven. Samfunnsengasjement, kunnskap om forskning, nettverk, organisasjons- og ledererfaring, er viktig når vi nå skal bygge et slagkraftig, stort institutt på Sør- og Vestlandet, og vi er svært glad for at hun har takket ja til stillingen, sier styreleder Hans Olav Lindal.

Hun ser selv frem til å starte arbeidet.

- Det er mange dyktige forskere og ledere som nå skal ta ut det faglige potensialet på tvers av geografi, næringsklynger og universitetscampuser. Det blir viktig å synliggjøre kompetansen og fagområdene i dette nye samlede selskapet både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal bygge på den kompetansen som finnes i våre regioner, både for å styrke nærheten til næringslivet lokalt, men også for å bygge forskningsmiljøer som kan gjøre seg bemerket som ledende på nasjonale og internasjonale arenaer, sier Maråk Støle.

- Det er allerede igangsatt et omfattende arbeid i de fem instituttene for å forberede integrasjonsprosessen og organiseringen av fremtidige fagområder, infrastruktur og støttefunksjoner. Den første tiden fremover vil gå med til å fortsette dette arbeidet i tett dialog med eiere og ledelsen på instituttene, parallelt med utviklingen av mer langsiktige strategier, felles kultur og profil, sier den nye direktøren.

Elisabeth Maråk Støle tiltrer i stillingen senest 1. april 2018.

De fem fusjonerte forskningsselskapene:

Uni Research AS

Eiere: UiB (85 %), Stiftelsen Unifob (15%).

Omsetning 2016: 395 millioner kroner.

Antall ansatte: 433.

CMR AS

Eiere: UiB (50%), Uni Research AS (35%). Øvrige (15%): CGGMarine Resources Norge AS, Statoil Technology Invest ASog Sparebanken Vest.

Omsetning 2016: 297 millioner kroner.

Antall ansatte: 211.

IRIS AS

Eiere: UiS (50%), Stiftelsen Rogalandsforskning (50%).

Omsetning 2016: 305 millioner kroner.

Antall ansatte: 198.

Agderforskning AS

Eiere: UiA (50,1%), Stiftelsen Agderforskning (49,9%).

Omsetning 2016: 39 millioner kroner.

Antall ansatte: 37.

Teknova AS

Eiere: J. Ugland Venture AS (29,3%), Agder Energi AS (17,5%), Skeie Group AS (13,2%), Stiftelsen Agderforskning (11%). Øvrige (29,2%):UiA, MHWirth AS, Elkem AS, Agderforskning AS, Sparebanken Sør.

Omsetning 2016: 27 millioner kroner.

Antall ansatte: 24.