Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny forskerskole i matematikk til UiA

UiAs matematikkdidaktikk-miljø er tildelt ansvaret for en nasjonal forskerskole av Forskningsrådet. I hele landet kommer det 12 nye forskerskoler i forskjellige fag, og UiA er med i syv av dem i tillegg til den UiA leder.

- Vi fikk full uttelling på søknaden, sier professor Martin Carlsen som nå skal lede den nye nasjonale forskerskolen innen matematikk- og naturfagdidaktikk.

- Vi fikk full uttelling på søknaden, sier professor Martin Carlsen som nå skal lede den nye nasjonale forskerskolen innen matematikk- og naturfagdidaktikk. 

- I bunn og grunn handler det om at skoleungdom skal bli bedre i matematikk og naturfag. For å få det til må vi styrke forskningen på undervisning i matematikk og naturfag, sier professor Martin Carlsen

Han er professor i matematikkdidaktikk. Didaktikk er læren om undervisning og læring i skolen.

Carlsen har ledet arbeidet med søknaden som nå har ført fram til en egen nasjonal forskerskole: Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd med i alt 16 millioner kroner over de neste åtte årene.
- Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss på fremtiden, er å satse på forskning og unge forskertalenter spesielt. Forskerskolene bidrar til at doktorgradsstudentene er godt rustet for oppgavene som venter i og utenfor forskningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i en pressemelding.

Samler hele Norge

Det er MERGA, Mathematics Education Research Group at Agder, UiAs eget prioriterte forskningssenter i matematikkdidaktikk som står bak søknaden.

- Gjennom forskerskolen vil vi lage et fellesskap for ph.d-studenter og deres veiledere i matematikk- og naturfagdidaktikk i hele Norge. Vi er et stort faglig miljø og et nasjonalt kraftsenter innen matematikkdidaktikk her på UiA. I arbeidet med søknaden inviterte vi med alle universitetene og fire høyskoler på søknaden, men prosjektet ledes fra UiA, sier MERGA-leder Carlsen som også blir leder for forskerskolen.

Som nestleder for forskerskolen får han med seg professor i naturfagdidaktikk, Doris Jorde, ved Universitetet i Oslo.

- Vi er veldig glade for tildelingen, både for det videre arbeidet og den anerkjennelsen det gir, sier instituttleder ved Institutt for matematiske fag, Ingvald Erfjord.

Leder en, deltar i sju andre

Nasjonale forskerskoler er en ordning for å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Forskerskolene består av faglige nettverk der universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter deltar, heter det i en pressemelding fra Norges forskningsråd.

De nye forskerskolene skal utvikle og bruke nye metoder og tilnærminger som kan øke samspillet mellom akademia og andre samfunnsaktører. Hver av forskerskolene skal samarbeide med minst én partner i næringslivet, offentlig sektor og/eller andre organisasjoner.

UiA leder forskerskolen i matematikkdidaktikk og er med som partner i sju andre forskerskoler. Det er:

  • Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD). Ledes av Høgskulen på Vestlandet
  • PROFRES 2.0 The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School: Shaping Future Welfare. Ledes av Universitetet i Stavanger:
  • NORA Norwegian AI Research School. Ledes av Universitetet i Oslo:
  • Industrial Research School in Complex Systems. Ledes av Universitetet i Sørøst-Norge:
  • Research school in Nutrition. Ledes av Universitetet i Bergen:
  • Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions. Ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:
  • The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT). Ledes av Oslomet: