Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny digitaliseringsutdanning for næringslivet

UiA starter et nytt kurstilbud som skal styrke den digitale kompetansen i landsdelen. Tilbudet er utviklet i samarbeid med næringsforeningene i Agder, og retter seg mot ledere, mellomledere og andre nøkkelpersoner som er sentrale i virksomhetenes omstillingsarbeid.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Geir Jørgensen er administrerende direktør og May Baagøe Broughton er prosjektleder Marked/Kommunikasjon i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Bak dem står førsteamanuensis Tor Helge Aas ved Institutt for strategi og ledelse. Aas er en av de fagansvarlige for kursene.

Geir Jørgensen er administrerende direktør og May Baagøe Broughton er prosjektleder Marked/Kommunikasjon i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Bak dem står førsteamanuensis Tor Helge Aas ved Institutt for strategi og ledelse. Aas er en av de fagansvarlige for kursene.

Nå i september starter første kurs i en rekke på fire om Ledelse i en digital tid. Det er fortsatt ledige plasser.

Opplegget gis ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, og består av fire kurs som gir 7,5 studiepoeng hver. Deltakerne får kunnskap om verktøy og metoder for modellering og digitalisering av arbeidsprosesser, teknologi som konkurransefortrinn og grunnlag for nye forretningsmodeller.

De skal også inn på digital markedsføring, optimalisering av kommunikasjonskanaler og ledelse av endringsprosessene som er nødvendig for å høste gevinstene av ny teknologi.

Kursene gjennomføres på deltid over to år og er støttet gjennom en tildeling på to millioner kroner fra regjeringen.  

Nytte i arbeidshverdagen

Kursinnholdet er utviklet fra innmeldte behov fra medlemsbedriftene i Næringsforeningsalliansen. 

– Mange små- og mellomstore bedrifter mangler kompetanse for å avdekke hva digitalisering betyr for deres virksomhet og forretningsmodell, og hvordan de skal gå fram for å gjøre noe med utfordringen. Det ønsker vi å gjøre noe med ved å tilby dette kursprogrammet, sier Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Vi vil formidle oppdatert og forskningsbasert kunnskap i de ulike emnene. Studentene skal få trening i å reflektere faglig og bruke ulike verktøy og metodikker som kan komme til nytte i arbeidshverdagen, sier førsteamanuensis Tor Helge Aas ved Institutt for strategi og ledelse

Aas har ansvaret for kurs nummer to, som skal gjennomføres våren 2020: Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid. I høst er det professor Dag Håkon Olsen som tar for seg Digitalisering i forbedringsarbeidet. Neste høst handler det om digital markedsføring og kommunikasjon. Det fjerde kurset er det førsteamanuensis Tor Geir Kvinen som har hånd om. Det handler om endringsledelse og organisasjonsutvikling.

 – Dette er et veldig spennende prosjekt. Det er moro at vi har klart å få i stand et så konkret samarbeid med næringslivet i landsdelen, og jeg liker at dette er noe vi utvikler sammen, sier Aas.

Brobyggingsprosjekt

De fire kursene er en pilot, og alle deltakerne vil gi innspill til videre justeringer og forbedringer av både innhold og form.  

– Slik får vi et skreddersydd kurstilbud som møter behovene hos virksomhetene på Agder, sier Hilde Vik, program- og markedsansvarlig ved Handelshøyskolen ved UiA.

– Prosjektet er med på å bygge broer mellom UiA og næringslivet i regionen. Innsikten vi får om næringslivet i regionen bidrar til å øke relevansen i undervisningen også for våre ordinære studenter. Det kan også bidra til å gjøre forskningen vår mer relevant, og danne grunnlag for at vi også kan utvikle forskningsprosjekter sammen, sier Aas.

Det er fortsatt ledige plasser og de som ønsker å delta kan melde seg på via Næringsforeningens nettside.