0
Hopp til hovedinnhold

Ny dekan på Fakultet for humaniora og pedagogikk

Sunniva Whittaker ønsker å jobbe for mer tverrfaglighet, internasjonalisering og å forberede studentene til arbeidslivet.

Sunniva Whittaker
– Jeg er veldig opptatt av at vi alle jobber sammen i et team, og at de gode ideene ofte kommer nedenfra. Samtidig skal vi i løpet av høsten ha en klar retning for hvor vi ønsker å gå, sier Sunniva Whittaker, ny dekan på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

– Det er mye i Universitetet i Agders strategi som treffer meg godt, spesielt dette med global mindset og samskaping, sier Sunniva Whittaker.

Inntil nylig var hun prorektor for internasjonalisering ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Da stillingen som dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ble utlyst, merket hun seg fagsammensetningen, universitetets ambisjoner, og hvordan hennes egen bakgrunn passet til stillingen.

Whittaker har bodd over 20 år i Bergen, en by hvor hun trivdes godt. Men hun har en 25 år gammel datter i Kristiansand som har vært en ivrig pådriver i flyttingen til Sørlandet.

– Jeg hadde lovet henne å søke om det dukket opp en relevant stilling, og da hun så denne ringte hun og sa "Send meg CV-en din!", sier Whittaker med et smil.

Hun takket ja til stillingen 28. desember 2016, og startet i jobben i august 2017. Hun har fire års permisjon fra NHH.

Internasjonal bakgrunn

Whittaker vokste opp i Canada, med en far som var professor på Memorial University i Newfoundland. Hun har en doktorgrad i fransk lingvistikk fra Universitetet i Bergen. Etter ett år i Sovjetunionen og nesten ti år i Frankrike, har hun hatt Bergen som base siden hun ble ansatt som professor i fransk språk ved NHH i 1996.

Som prorektor ved NHH har hun hatt et særlig ansvar for internasjonale akkrediteringer, og ikke minst for å gjennomføre NHHs handlingsplan for internasjonalisering. Whittaker ledet også et samarbeidsprosjekt med Språkrådet om parallellspråklighet, som hun oppsummerer slik:

– Forskningen er internasjonal, og alle vil tiltrekke seg de beste fagpersonene og ta godt imot internasjonale utvekslingsstudenter. Hvordan kombinerer man dette med å videreutvikle norsk fagspråk, slik universitets- og høyskoleloven pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å gjøre.

Resultatene fra prosjektet er oppsummert i rapporten Parallellspråk i høyere utdanning (pdf).

Whittaker har også forsket på hva språk betyr i organisasjonssammenheng. Blant annet har hun sett på hvordan organisasjoners kjerneverdier oppleves, og hvordan språkbarrieren gjør at internasjonale medarbeidere ofte blir holdt utenfor de uformelle samtalene for eksempel i kantinen.

Forberede studenter til arbeidslivet

For Whittaker er det viktig at studieprogrammene skal være helhetlige, forskningsbaserte, internasjonale og relevante.

– Jeg kommer fra en profesjonsutdanning som legger stor vekt på å forberede studenter til arbeidslivet, og der har de humanistiske miljøene mye å lære, sier Whittaker.

Hun er opptatt av å ha god kontakt med studentene, og ønsker å engasjere dem til å bidra med å utvikle fakultetets arbeidsmiljø og studieprogram.

Tverrfaglig samarbeid

Den nye dekanen omtaler fagsammensetningen på fakultetet som svært spennende, og med stort potensial for mer tverrfaglig arbeid opp mot de store samfunnsutfordringene.

– Tyve år på en handelshøyskole preger hvordan jeg tenker om en rekke ting. Universitetet har en annen type kultur, men jeg tror vi i fellesskap kan diskutere for eksempel hva slags type insentiver som vil fungere for å oppnå de resultatene vi ønsker, sier hun.

Send studiet på mail