Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

NORCE og UiA styrker samarbeidet

Sammen med forskningsinstituttet NORCE skal UiA jobbe enda mer målrettet for å bidra til bærekraftig og innovativ vekst i Agderregionen.

Kristin Wallevik, konsernsjef i NORCE, og Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved UiA, under signeringen av den nye samarbeidsavtalen.

- Gjennom et tettere samarbeid vil vi sammen øke gjennomslagskraften på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer, sier Ann Camilla Schulze Krogh, forsknings- og innovasjonsdirektør ved UiA.

Forskningsinstituttet NORCE samler spisskompetanse på tvers av ulike fagområder, for å finne løsninger som øker bærekraftig verdiskapning nasjonalt og internasjonalt. Denne uka ble ny samarbeidsavtale med UiA signert, som et supplement til den overordnede avtalen fra 2018.

- Nå etableres det også et eget samarbeidsutvalg, som skal koordinere og mobilisere inn mot viktige utlysninger, etablere og forvalte stimuleringsordninger og legge til rette for videre utvikling av innovasjons- og kommersialiseringssamarbeid, sier Schulze-Krogh.

Om NORCE 

NORCE Norwegian Research Centre AS er et forskningsinstitutt som leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Instituttet har over 700 ansatte i ti norske byer. UiA er ett av fire universiteter som sammen med andre aktører eier instituttet. 

Nytt kompetansesenter

Representanter fra UiA og Norce: Ann Camilla Schulze-Krogh, forsknings- og innovasjondirektør ved UiA, Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA, konsernsjef i NORCE Kristin Wallevik, Siren M. Neset, spesialrådgiver i NORCE, Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger ved UiA, og Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved UiA.

F.v.: Ann Camilla Schulze-Krogh, forsknings- og innovasjondirektør ved UiA, Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA, konsernsjef i NORCE Kristin Wallevik, Siren M. Neset, spesialrådgiver i NORCE, Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger ved UiA, og Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved UiA.

NORCE og UiA er allerede i gang med flere konkrete samarbeid. Nyeste prosjekt er KOMPFORSK - Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger, som finansieres av Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Hovedmålet med KOMPFORSK er å drastisk øke regional innflytelse og styrke sjansene i konkurransen om nasjonale og europeiske forsknings- og innovasjonsmidler.

NORCE og UiA samarbeider blant annet også om det nye forskningsprosjektet FORNYAGDER, hvor Handelshøgskolen ved UiA deltar.