0
Hopp til hovedinnhold

Nominert til Årets artikkel

Professor Jarle Trondal og stipendiat Nadja Kühn er nominert til prisen Årets artikkel 2018 av Universitetsforlaget. De er nominert for artikkelen Norsk europaforvaltning.

Jarle Trondal og stipendiat Nadja Kühn, foto
NOMINERT: Professor Jarle Trondal (t.h.) og stipendiat Nadja Kühn.

– Dette er veldig hyggelig og viktig både for oss og for instituttet vårt. Det viser at vi oppfattes som både faglig relevant og aktuelle, sier professor Jarle Trondal ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

Artikkelen Norsk europaforvaltning, med undertittelen Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid, er også tidligere blitt lagt merke til. I januar i år fikk den prisen for beste artikkel 2018 i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Den publisers også internasjonalt nå, i fagtidsskriftet World Political Science Review

Forklarer atferd blant «eurokrater»

Den prisbelønte artikkelen belyser ansatte i norske departementers rolle i EUs flernivåforvaltning over en 20 årsperiode fra 1996 til 2016. Den argumenterer for at organisatoriske variabler på nasjonalt nivå er avgjørende for hvordan premisser fra EU-institusjonene blir fanget opp og innlemmet i norsk sentralforvaltning og i siste instans i norsk offentlig politikk.

De to viktigste innsiktene i artikkelen er det lange perspektivet den baserer seg på – 20 år – og således kontinuiteten i EUS innflytelse på norsk statsstyre - samt hvordan organisasjonsfaktorer kan bidra til å forklare atferd blant «eurokrater» i norske departementer.

I tillegg gir artikkelen et godt bilde av hvor tett koblet norske departementsansatte er til EUs flernivåforvaltning i dag, og bekrefter betydningen av organisasjonsvariabler innen offentlig styring.

Tettere administrativt samarbeid

Et sentralt ønske i arbeidet har også vært å se nærmere på hvordan nasjonal sentralforvaltning opptrer i en styringssituasjon der den inngår i en stadig tettere integrert europeisk orden.  

– Funnene viser at det i perioden vi har studert har utviklet seg et tettere samarbeid mellom administrative instanser i EU og i Norge, men at departementene og direktoratene samtidig klarer å balansere dette opp mot politisk ledelse i Norge, sier Jarle Trondal.     

Konsolidering over tid

Forskeren ved Institutt for statsvitenskap og ledelse peker også på at hovedbildet i den norske europaforvaltningen er preget av økt samhandling mellom overlappende saksområder på nasjonalt og overnasjonalt nivå, samt økt stabilitet i dette arbeidet gjennom perioden som er undersøkt.

– Oppsummert viser dataene ikke store endringer over tid, men heller at vi de siste 20 årene har sett en konsolidering av norsk europaforvaltning, sier Jarle Trondal.

Les hele artikkelen her