Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

NAV og UiA inngår avtale om ansvarlig digitalisering

Den fireårige avtalen innebærer forskning på temaer som digitalt medborgerskap, kunstig intelligens, og på kanaler hvor innbyggerne møter NAV.

Foto av mann som ser på NAVs nettside på mobilen
– Det er viktig at innbyggerne i Norge har tillit til at vi ivaretar deres rettigheter og rettsikkerhet når vi digitaliserer tjenester, automatiserer saksbehandling og tar i bruk kunstig intelligens, sier avdelingsdirektør Anne-Cathrine Grambo i NAV. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix, CC-lisens)

– NAV er en viktig nasjonal aktør som vi er stolt av å samarbeide med på digitaliseringsområdet. Utenforskap er blitt utpekt som et av to tverrsektorielle samfunnsoppdrag i langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Dette samarbeidet vil være et godt bidrag inn mot dette målet.

Det sier Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger ved Universitetet i Agder (UiA). Han deltok onsdag 26. april på markeringen av samarbeidsavtalen sammen med Anne-Cathrine Grambo, avdelingsdirektør for FoU-seksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Den fireårige avtalen innebærer ni millioner kroner til UiAs fagmiljøer. Målet er at dette vil føre til flere nye felles søknader for UiA og NAV til Forskningsrådet og europeiske finansieringskilder.

Foto av Sara Hofmann

Førsteamanuensis Sara Hofmann er leder for samarbeidet med NAV.

Foto av Øystein Sæbø

Professor Øystein Sæbø er nestleder for samarbeidet.

Stor praktisk nytte

Samarbeidet mellom UiA og NAV bygger på en langsiktig strategi for å styrke forskningen på områder hvor NAV har særskilte kunnskapsbehov, og hvor UiA har solide fagmiljøer.

– UiAs ambisjoner for avtalen er å bygge en kultur og infrastruktur som styrker forskningssamarbeidet mellom akademia og NAV. Vi skal bidra med forskning av høy kvalitet som har stor praktisk nytte for NAV og andre offentlige aktører.

Det sier Sara Hofmann, førsteamanuensis på UiAs Institutt for informasjonssystemer, og leder for samarbeidet.

– Vi er et av de største fagmiljøene i Norge på digitalisering, og vi er stolte av at NAV, som er den største aktøren på digitalisering av offentlig sektor, tar initiativ overfor oss til en slik avtale, sier Øystein Sæbø, professor og nestleder for samarbeidet.

Hjelp til å ta de rette valgene

For NAV er det ønskelig å knytte til seg sterke akademiske miljøer som kan bidra med relevant forskning, ifølge Anne-Cathrine Grambo.

– UiA har fått opp et veldig godt forskningsmiljø innen digitalisering av offentlig sektor. De samarbeider også med tilsvarende miljøer i Sverige, Danmark og andre europeiske land. På den måten kan forskningen styrkes med perspektiver og erfaringer fra land vi ofte sammenligner oss med, sier hun.

NAVs strategi frem mot 2030 slår fast at kunnskap skal ligge til grunn for tjenesteutviklingen. Grambo mener samarbeid som dette øker sannsynligheten for at ambisjonene vil bli oppfylt.

– For oss i NAV er det viktig at innbyggerne i Norge har tillit til at vi ivaretar deres rettigheter og rettsikkerhet når vi digitaliserer tjenester, automatiserer saksbehandling og tar i bruk kunstig intelligens. Noe av det viktigste som vi kan få ut av samarbeidet, er solid forskning som hjelper oss med å ta de riktige valgene i utviklingsarbeidet, sier hun.

Tre tema for forskningen

Hovedtemaet for avtalen er ansvarlig digitalisering. Under dette er det planlagt tre programområder:

  • Digitalt medborgerskap: Hva kreves det av innbyggerne for å kunne bruke de digitale løsningene? Hva er rett nivå av involvering når det gjelder digitalisering av tjenester? Hvordan kan offentlige velferdstjenester utvikles for å forhindre ekskludering av digitalt sårbare personer?
  • Innbyggeres kanalvalg og NAVs flerkanalstrategi: Når er det fornuftig å digitalisere en tjeneste, og når er det best å la være? Hva er den rette sammensetningen av kanaler for å kommunisere med brukerne?
  • Menneskesentrert kunstig intelligens: Hvordan kan vi etablere effektivt samarbeid mellom mennesker og kunstig intelligens? Hvordan kan kunstig intelligente systemer være intuitive, enkle å bruke og tilgjengelig for alle innbyggerne? Hvordan sikrer vi at disse systemene er stabile og pålitelige?

Vil ta med mange fagmiljøer

– NAV har vært opptatt av digitalisering for å bli mer effektive, men de senere årene har de blitt mer bevisste på hvilke utfordringer det skaper for sårbare grupper. I stedet for å forsterke utenforskapet til disse gruppene, vil vi samarbeide for at flest mulig skal kunne bruke tjenestene, sier Hofmann.

UiA har tidligere samarbeidet med NAV om forskning på både kanalvalg og kunstig intelligens. Når samarbeidet trappes opp, blir en av oppgavene til UiA å koble sammen fagmiljøer med tilstrekkelig faglig bredde og nivå til å levere forskning som er relevant for beslutningstakere.

– Vi er interesserte i å få med flest mulig kollegaer på UiA som er interesserte i denne typen løsninger. NAV er et av de mest spennende stedene å jobbe med for oss som forsker på digitalisering i Norge, sier Sæbø.

Foto fra signering av avtalen

Viserektor Hans Kjetil Lysgård fra UiA og avdelingsdirektør Anne-Cathrine Grambo fra NAV ved markeringen av avtalen (Foto: Asle Stalleland, NAV)