0
Hopp til hovedinnhold

Næringslivet vil ha flere drømmemaskiner

Fakultet for kunstfag har nylig inngått toårige avtaler med Glencore Nikkelverk og Agder Energi om å utvikle og bygge drømmemaskiner oppfunnet av barn på Sørlandet. Andre bedrifter inviteres også til å bli med.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Barn og studenter med en av maskinene, foto
DRØMMEMASKIN: Fakultet for kunstfag og næringslivet i Agder har sikret at barn på Sørlandet fortsatt kan finne opp og utvikle kreative drømmemaskiner under ledelse av ingeniørstudentene i Grimstad og landsdelens yrkesskoleelever. Her en nyskapende massasjemaskin som ble laget i fjor. (Arkivfoto: Didrik Rud.)

Avtalene verd 600 000 kroner innebærer at de to hjørnestensbedriftene støtter utdanningsprogrammet MyMachine, som i Agder forvaltes av Senter for ung kunst og kultur ved Fakultet for kunstfag. Den inneholder også en opsjon på støtte verd 300 000 kroner for et tredje år.

– Dette er veldig bra for både barna, elevene og studenten som deltar i prosjektet. Og næringslivet, selvsagt. Gjennom dette samarbeidet bidrar vi alle til å videreutvikle skole- og utdanningsløpet i Agder med kreativitet og et fokus på hva fremtidens arbeidsliv trenger i regionen, sier Kai Steffen Østensen, samfunnskontakt for MyMachine ved UiA.

Cultiva ut – næringslivet inn

Kai Steffen Østensen, foto

SAMARBEIDER: Kai Steffen Østensen, samfunnskontakt for MyMachine ved UiA, mener samarbeidet er bra for både barn og unge – og næringslivet i Agder.

Avtalen med Glencore Nikkelverk og Agder Energi erstatter en tidligere MyMachine-avtale Fakultet for kunstverk hadde med kulturstiftelsen Cultiva.

– Cultiva var med å starte MyMachine for tre år siden. Deres vilje til å satse nytt har vært viktig for at vi i dag har klart å etablere et studiepoenggivene emne. Men nå tar næringslivet over, og vi er svært glade for at både Nikkelverket og Agder Energi blir med fra første stund. Dette er to viktige og store virksomheter for utviklingen av fremtidige arbeidsplasser og næringer på Agder, sier Kai Steffen Østensen.

16 drømmemaskiner til nå

MyMachine er et internasjonalt utdanningsprogram der målet er å fremme kreativitet ved at barn og unge skal få oppleve å være kreative idéskapere, innovatører og entreprenører. I Norge finnes MyMachine-tilbudet kun i Agder, der det administreres av UiA.

Barn som opererer en søppelplukkemaskin, foto

SØPPELPLUKKERMASKIN: Så flott kan det gjøres når barna får bestemme. Her er en superspennende søppelplukkemaskin i full sving for å holde det fint alle veier. (Arkivfoto: Didrik Rud)

Ved å koble sammen barneskoleelever, yrkesfagelever og studenter, utvikler og bygges kreative maskiner i samarbeid mellom dem. Barna fremmer idéene om drømmemaskinene, yrkesskoleelvene bygger dem, og studentene utvikler og leder prosjektene fra idé til realisering.

I de tre årene MyMachine -tilbudet har eksistert, har 325 barneskoleelever, 90 yrkesskoleelever og nær 30 studenter tenkt ut og laget drømmemaskiner. Til sammen de skapt hele 16 drømmemaskiner.  

På UiA er MyMachine særlig knyttet opp mot ingeniørstudiene, der det som emne inngår i hele seks studieprogrammer. Gjennom emnet lærer studentene hvordan de kan bruke verktøy og metodikk i møte med innovasjonsprosjekter og tverrfaglig arbeid. Det tilbys i dag også til kunstfagstudenter som vil ta det utenfor studieløpet sitt.

MyMachine -prosjektene er årlige og maskinene stilles ut når de avsluttes. Se omtale fra 2019-utstillingen her.

Bedriftsbesøk, læreplasser og mentorordning

Avtalen som nå er inngått, innebærer også at det nå utarbeides et eget besøksopplegg for elever i videregående skoler i Agder som er med, på både Nikkelverket og Agder Energi.

Gjennom disse vil elevene få innsikt i de to bedriftene om hva de kan tilby av arbeid enten med fagbrev eller høyere utdanning. Tanken er også at bedriftsbesøk og tettere kontakt lettere kan skape læreplasser og praksisplasser i bedriftene.

Videre stipulerer avtalen at det skal arrangeres to samlinger i året der mentorer fra Nikkelverket og Agder Energi gir innspill til studentenes bidrag i prosjektene.

– Dette er en fin ordning, ikke minst for studentene. Gjennom denne får de direkte kontakt med nøkkelpersoner i næringslivet på en spennende, relevant og praksisnær måte, sier Kai Steffen Østensen. 

Åpner for flere partnere

Selv om Glencore Nikkelverk og Ager Energi sikrer videre drift av MyMachine -ordningen nå, ser Kai Steffen Østensen gjerne at flere Agder-bedrifter blir med.

– Ja, det gjør jeg. Ordningen fokuserer på mye som er viktig knyttet til fremtidens arbeids- og yrkesliv, ikke minst kreativitet og prosjektgjennomføring frem til ferdig produkt. Dette er noe som bør interessere mange virksomheter på Sørlandet. Det er bare å ta kontakt, sier han.