Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Morten Goodwin får pris for arbeidet med kunstig intelligens

Morten Goodwin er en anerkjent formidler av kunstig intelligens. Nå har han fått pris som en betydelig samfunnsbygger og utdanner innen fagfeltet. 

Foto av Morten Goodwin
Billedtekst: Nettverket NORA har tildelt UiA-professor Morten Goodwin pris i kategorien samfunnsbygging og utdanning. (Foto: Maria van Schoor)

– For meg er det en utrolig hyggelig annerkjennelse, sier Morten Goodwin.

Morten Goodwin mener det er forskernes oppgave å formidle om kunstig intelligens, og hjelpe folk å skille mellom sant og falskt i den pågående debatten. (Foto: Privat)

Han fikk prisen for samfunnsbygging og utdanning innen kunstig intelligens på NORA-konferansen i Tromsø 5. juni.   

Morten Goodwin er professor ved Universitetet i Agder (UiA). Han er også en mye brukt formidler av kunstig intelligens gjennom kronikker, foredrag, intervjuer i media, og egne og andres podkaster.

Viktig med fagformidling

– Kunstig intelligens har flyttet seg ut fra akademia og blitt tilgjengelig for alle gjennom verktøy som blant annet ChatGPT. Dermed blir utdanning viktigere enn noen gang. Men vel så viktig er det at allmenheten forstår og engasjerer seg i disse teknologiene, sier Goodwin.

Prisvinneren mener det er forskernes oppgave å formidle kunnskap om kunstig intelligens. Det kan dreie seg om hva teknologien er og hvordan den utvikler seg. Og det kan handle om å hjelpe med å skille mellom sant og falskt i den pågående debatten om kunstig intelligens.

Nominert av forskere

Forskere innen kunstig intelligens fra norske universiteter og høyskoler har nominert kandidater til prisen. Deretter har en uavhengig jury satt ned av Nora valgt Goodwin som prisvinner.

Juryen kaller ham en av landets fremste eksperter innen kunstig intelligens. Den trekker også frem at han er en av de mest kjente professorene på feltet.

– Nomineringene er gjort av forskningsfeltet selv og derfor henger prisen høyt. Den er en viktig anerkjennelse fra forskere av at Goodwin har gjort en jobb som legges merke til, sier Klas Pettersen.

Pettersen er daglig leder i NORA. Han er glad for at nettopp Goodwin fikk prisen.

– Goodwin er en forsker og utdanner som sprer fremragende kunnskap om kunstig intelligens i samfunnet. Få i Norge gjør en så god innsats på utdanning, samfunnsbygging og formidling, uansett felt, sier Pettersen.

Han peker også på Goodwins rolle som pådriver for å få ulike miljøer til å samarbeide.

– Goodwin er kjent som en aktiv formidler kunnskap og nyskapende forsker. I tillegg skaper han kontakt mellom ulike miljøer som næringsliv og forskning, sier Pettersen.

Betyr mye for UiA

UiA-rektor Sunniva Whittaker er glad for at UiA at forskerne blir lagt merke til når de formidler kunnskap og utvikler fagmiljøer.

– Morten Goodwin er en ener når det gjelder å formidle kunnskap til allmennheten. Samskaping er en del av UiAs utadrettede profil, og da passer det godt at Goodwin får prisen for samfunnsbygging og utdanning, sier Whittaker.

Også i 2022 fikk en professor fra UiA pris fra NORA. Da fikk professor Ole-Christoffer Granmo prisen for den mest enestående artikkel om kunstig intelligens det siste tåret.

– Prisene understreker at vi har et godt miljø på kunstig intelligens ved universitetet. UiAs CAIR, Senter for forskning på kunstig intelligens er også et av universitetets prioriterte forskningssentre, sier Whittaker.

Nettverk for kunstig intelligens

NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) er et felles nettverk for kunstig intelligens. Nettverket arbeider med å styrke forsking, utdanning og nyskaping innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.  

Nettverket er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, OsloMet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, UiT Norges arktiske universitet, NMBU, NORCE og Simula Research Laboratory.