0
Hopp til hovedinnhold

Millionstøtte til sykepleie-prosjekter

Tre prosjekter fra Fakultet for helse og idrettsvitenskap har fått støtte fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir).

Bilde av en sykepleie-student som peker på en digital skjerm som viser hjerterytme og oksygennivå på en øvingsdukke.
Prosjektene dreier seg om digitale muligheter i praksis, økt utveksling til nordiske land og distriktsvennlig sykepleieutdanning. Illustrasjonsbilde: Jon-Petter Thorsen

Prosjektene er alle rettet mot forskjellige utdanningstiltak innen sykepleierutdanning. Det første av dem handler om å øke kvalitet i praksisveiledning ved bruk av digitale muligheter.
Et digitalt verktøy som har blitt utviklet ved Lovisenberg Diakonale Høgskole skal testes ut, og det skal utvikles og gjennomføres digitale veiledningskurs for sykepleiere. Verktøyet er en veilednings- og vurderingsapp som heter TOPP-N (Technology Optimzed Practice Process-Nursing). Den lar studenter, veiledere og lærere samarbeide bedre.

– Appen gjør det enklere å ha løpende dialog mellom studenter, veiledere og lærere, og tilbakemeldinger og vurderinger kan bli gitt raskere og mer kontinuerlig underveis i praksisperioden. Lovisenberg utviklet appen og gjorde den klar til bruk, og nå skal vi prøve den ut i alle kommunale praksisperioder, sier førsteamanuensis Kristine Haddeland.
Denne høsten har over 50 studenter ved UiA brukt TOPP-N i sin praksisperiode i hjemmesykepleien.

HK-dir har gitt prosjektet 6,5 millioner kroner.

Utveksling til Norden

Det andre prosjektet dreier seg om utveksling av sykepleierstudenter til nordiske land. Regjeringen ønsker at 50 prosent av studenter i Norge i høyere utdanning skal reise på utveksling, og det gjelder også sykepleiestudenter. I dag er andelen av sykepleierstudenter som reiser på utveksling ved UiA rundt 20 prosent. Afrika og Australia har vært populære mål for utveksling blant dem, og nå ønsker UiA å også øke mulighetene for utveksling i Norden.

– Vi ønsker en betydelig økning av sykepleiestudenter som reiser på utveksling til Norden. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for helse- og sykepleievitenskap, tilretteleggingskontoret, SIA Helse og Studier med Støtte.  Vi skal sette i gang mange ulike tiltak slik som å lage digitale buddygrupper for utveksling, og digitale grupper som kan knytte kontakter allerede første året av sykepleierstudiet, sier førsteamanuensis Nastasja Robstad.

Noen av fordelene med å reise på utveksling til nordiske land er at det er lettere å tilrettelegge for studenter med utfordringer, og måtene det jobbes på er ikke så forskjellige som en vil oppleve på norske sykehus.

– Vi skal jobbe for å få et tettere samarbeid med partnere i Norden, og har et mål om å øke utvekslingsgraden med 10 prosentpoengs økning av utveksling hos våre studenter, sier Robstad.

Prosjektet har fått 3 millioner kroner av HK-dir.

Distriktsvennlig sykepleieutdanning

Det tredje prosjektet handler om fleksibel sykepleierutdanning, spesielt rettet mot distriktene.

Kommunene i distriktene har behov for flere sykepleiere, men den fysiske avstanden til UiA er en barriere for mange. Prosjektet skal øke bruken av digitale læringsverktøy, og ha fysiske samlinger ute i distriktene. Streaming av forelesninger og alternative måter å gjennomføre praksis på skal undersøkes.

– Det trengs flere sykepleiere, og vi vet at hovedutfordringen for mange er forpliktelser som gjør at de ikke kan flytte. Vi vil se på hvordan vi kan være med på å tilrettelegge for å få til en god desentralisert sykepleierutdanning, sier førsteamanuensis Anne Opsal.

Høsten 2021 startet et nytt kull med 45 studenter som har samlinger i Lyngdal og Flekkefjord. Studentene skal ta studiet på deltid på fire og et halvt år.

Prosjektet skal også se på mulighetene for å danne et nasjonalt nettverk for desentraliserte sykepleierutdanninger, slik at fagmiljøene kan lære av hverandres erfaringer.

Prosjektet har fått 5,4 millioner kroner av HK-dir.