Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Millionstøtte fra EU

UiA får om lag 22 millioner EU-kroner de neste fire årene som medlem av den europeiske universitetsallianse FORTHEM. Hvordan vi felles kan løse framtidens utfordringer er sentralt for samarbeidet.

UiA-rektor Sunniva Whittaker undertegnet avtalen med FORTHEM høsten 2021 sammen med president Georg Krausch, Johannes Gutenberg Universitetet, viserektor Carles Padilla Carmona, Universitetet i Valencia og rektor Keijo Hämäläinen, Universitetet i Jyväskylä.

UiA får om lag 22 millioner kroner fra EU gjennom medlemskapet i universitetsalliansen FORTHEM. Bildet er fra høsten 2021 da UiA-rektor Sunniva Whittaker undertegnet avtalen med FORTHEM sammen med  (f.v.) president Georg Krausch, Johannes Gutenberg Universitetet, viserektor Carles Padilla Carmona, Universitetet i Valencia og rektor Keijo Hämäläinen, Universitetet i Jyväskylä.

- Dette er svært gledelig og viktig for vårt internasjonale arbeid ved UiA. Vi har bidratt sterkt i arbeidet med søknaden og skal blant annet lede et av de større prosjektene i FORTHEM de neste fire årene. FORTHEM har en strategi som passer UiA godt, blant annet rundt samskaping, studentaktiv læring, studentdemokrati, arbeidslivsrelevans og regional forankring, sier Sunniva Whittaker, rektor ved UiA.

Tildeling fra EU-kommisjonen

Over 220.000 studenter og nesten 30.000 ansatte fra ni universiteter fra Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Finland, Polen, Latvia, Romania og Norge utgjør universitetsalliansen FORTHEM.

Nå har alliansen mottatt om lag 140 millioner kroner fra EUs Erasmus+program for de neste fire årene. Det er EU-kommisjonen som tildeler midlene og FORTHEM er en av 20 allianser som er tilgodesett i årets tildeling.

- Hvis du ser på Europas høyere utdanningsinstitusjoner individuelt, vil du se at hver enkelt av dem er et senter for kunnskap og innovasjon i seg selv. Ved å knytte dem sammen og skape transnasjonale allianser lar vi dem bli europeiske kunnskapsmestre; å vokse ytterligere gjennom samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon, sier Margaritis Schinas, visepresident i EU-kommisjonen i forbindelse med tildelingen.

Regionalt samarbeid

Tett samarbeid mellom det enkelte universitet og regionen rundt er sentralt i FORTHEM. Dette gir muligheter for utvikling av internasjonale prosjekter med industri, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

- Her ønsker vi å trekke med oss nærings- og arbeidsliv i Agder inn i vårt internasjonale samarbeid, sier Whittaker.

Fakta om FORTHEM

FORTHEM har fem store satsinger i tiden framover.

 • Europeisk campus

Alliansen arbeider for en økt student- og ansattmobilitet, innovative former for mobilitet, fjerne barrierer og harmonisere strukturer. Internasjonalisering hjemme er også muliggjort via FORTHEMs digital akademi - en digital plattform for virtuell mobilitet og emner levert digitalt på engelsk og i flere nasjonale språk for partnerne.

 • Forskning og innovasjon

Forskning, innovasjon og formidling forsterkes i kommende periode, med utvikling av et felles støtteapparat for forskere, nettverksbygging og et eget akademi for doktorgradsstipendiater og postdoktorstillinger.

 • Kompetanse og ferdigheter

Sentralt ligger ønsket om å gi studentene såkalte 21st century skills, som problemløsing, kritisk tenking, kreativitet, fleksibilitet og kommunikasjon samt innovativ pedagogikk og karriereutvikling for vitenskapelige og administrative ansatte.

 • Sosial involvering

Involveringen tenkes som en toveis samhandling og dialog med regionale aktører som skoler, privat og offentlig sektor og frivillige organisasjoner, inkludert praksis på tvers av nettverket.

 • Samskapingsarenaer

Under ledelse av UiA skal FORTHEM videreutvikle samskapingsarenaer eller levende laboratorier. Her får forskere, studenter og eksterne aktører gjennomføre studier og prosjekter basert på eksperimentering og innovasjon i virkelige situasjoner.

Det er foreløpig etablert arenaer innen sju områder.

 • Mangfold og migrasjon
 • Flerspråklighet i skoler og høyere utdanning
 • Mat og ernæring
 • Digital transformasjon
 • Klima og ressurser
 • Å oppleve Europa
 • Motstandsdyktighet, kvalitet og demografi.

To nye arenaer skal opprettes slik at hver av de ni medlemsuniversitetene har ansvar og leder hver sitt område.  

FORTHEM (For them) står for Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility.

 • Universitetet i Agder, Norge
 • Johannes Gutenberg-University Mainz, Tyskland
 • University of Jyväskylä, Finland
 • University of Latvia, Riga, Latvia
 • University of Opolski, Opole, Polen
 • University of Bourgogne, Dijon Frankrike
 • University of Palermo, Italia
 • University of Valencia, Spania
 • The Lucian Blaga Univerisity, Sibui, Romania