0
Hopp til hovedinnhold

MIL–liontap for Universitet i Agder i statsbudsjettet

Statsbudsjettet som i dag ble lagt fram gir ikke noe løft for Universitet i Agder. Det ligger ikke noen midler til Mechatronics Innovation Lab (MIL) og Universitetet i Agder taper 20 millioner kroner på omleggingen av finansieringssystemet.  

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansieringen av MIL - Mechatronics Innovation Lab på Campus Grimstad - står foreløpig som et hull i regjeringens forslag til statsbudsjett. Nå er det opp til stortingspolitikernes innsats i budsjettforhandlingene om MIL blir den innovasjonsarenaen som særlig offshore service-næringen venter på, eller om det blir et tomt bygg som UiA må betale leie for. (Arkivfoto fra byggetomten)

Finansieringen av MIL - Mechatronics Innovation Lab på Campus Grimstad - står foreløpig som et hull i regjeringens forslag til statsbudsjett. Nå er det opp til stortingspolitikernes innsats i budsjettforhandlingene om MIL blir den innovasjonsarenaen som særlig offshore service-næringen venter på, eller om det blir et tomt bygg som UiA må betale leie for. (Arkivfoto fra byggetomten)

(Oppdatert med lenker til budsjettkommentarer)

- Vi er skuffet over at det ikke ligger noen nye midler til Mechatronics Innovation Lab (MIL). Dette er det viktigste omstillingstiltaket i landsdelen og det er helt avgjørende at den bevilgningen som tidligere er gjort blir fulgt opp i statsbudsjettet for 2017. Nå håper vi at forhandlingene i Stortinget gjør at vi kan gå videre med denne viktige LAB-en, sier rektor Frank Reichert.

Taper på omlegging av finansieringsordningen

Når finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren blir lagt om, så er konsekvensen at Universitetet i Agder taper 20 millioner kroner på denne omleggingen. Det er i beregningen ikke tatt hensyn til at UiA har en vesentlig lavere basisbevilgning pr. student enn andre universiteter, og derfor er konsekvensen at UiA kommer vesentlig dårligere ut enn de fleste andre universiteter.

- Vi ser at regjeringen i 2017 velger i halvere dette kuttet, for at konsekvensene ikke skal bli for dramatiske neste år, men om dette ikke blir endret vil det få full effekt fra 2018. Både regjeringen og Stortinget har mulighet for å justere dette gjennom å sørge for en likere basisfordeling for institusjonene, fortsetter Reichert.  

I likhet med budsjettet for inneværende år foreslår regjeringen at det skal gjennomføres et effektiviseringskutt på 0,5 prosent i hele universitets- og høyskolesektoren, og det legges inn som et kutt i grunnbevilgningen. I tillegg til andre reduksjoner medfører dette et reelt effektiviseringskutt for UiA på 7 millioner kroner for 2017.

Får fem nye stipendiater

Regjeringen foreslår i budsjettet at det skal bevilges 80 nye stipendiatstillinger til sektoren, hvor UiA får 5 nye stipendiater i 2017.

- Vi er selvsagt glade for at vi får 5 nye stipendiater i 2017, men vi har definitivt behov for flere. Vi har i tidligere budsjettforhandlinger sett at mellompartiene har sørget for flere stipendiater til UiA, noe vi håper vil bli resultatet også etter årets forhandlinger, sier Reichert.

Håper på midler til lærerutdanning

Det er også positivt at regjeringen setter av midler til innføringen av den femårige grunnskolelærerutdanningen.

- Midlene til lærerutdanningen er foreløpig ikke fordelt mellom institusjonene, men UiA har en sterk og god lærerutdanning – så dette vil merkes positivt hos oss, sier Reichert.

Overføring av Agder naturmuséum til UiA ikke nevnt

Det har lenge vært en sak om å overføre Agder Naturmuseum til UiA. Dette er ikke omtalt i fremlegget til statsbudsjett.

- Vi er overrasket over at overføringen av Agder Naturmuseum fra Kulturdepartementet til Kunnskapsdepartementet ikke er nevnt i budsjettet. Dette bør være en kurant sak som vi håper Stortinget kan hjelpe til nå blir realisert, avslutter rektor Frank Reichert.

Flere om MIL-forsvinningen:

15 næringslivsledere og tillitsvalgte: - Regjeringen skuffer (hentet fra Agderposten)

Agderposten- Dette er svært skuffende av regjeringen

Fædrelandsvennen- Løftebrudd og mageplask at Sørlandslaben ikke er med

NRK-Sørlandet– Regjeringen skuffer

ForskningsrådetFortsatt vekst i forskningsbudsjettet

UHR (Universitets- og høgskolerådet): Fortsatt satsing på forskning og høyere utdanning

UHR (Universitets- og høgskolerådet): Statsbudsjett for 2017 - oversikt over dokumenter fra regjeringen og reaksjoner fra UH-sektoren