Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

MIL inn i ny teknologi-lab i Mo i Rana

Mechatronics Innovation Lab går sammen med Nord universitet og Nordland fylkeskommune for å etablere et nytt tilbud for undervisning, industri og næringsliv.

-

Den nye satsingen har fått navnet TechLab og skal være et senter for opplæring og testing av digitale verktøy og teknologi lokalisert i Mo i Rana. TechLab skal eie, leie og ha kompetanse på teknologi, robotikk og digitalt utstyr og bidra til at undervisere, studenter, forskere, elever, næringsliv og offentlig sektor får tilgang til og kunnskap om digitalisering.

- Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad har et nasjonalt oppdrag med å øke innovasjonstakten i Norge, og ønsker å styrke vår satsning og aktivitetsnivå i Nord-Norge. Gjennom vårt eierskap i TechLab legger vi til rette for nettopp dette, sier daglig leder i MIL, Lene Merethe Liodden.

Pådriver for innovasjon

- TechLab skal være en pådriver for innovasjon og er et lavterskeltilbud for å øke spesielt små bedrifters konkurransedyktighet i møtet med det grønne skiftet, digitaliseringen, og regionens demografi- og kompetanseutfordringer. Selskapet er etableret for å gjøre det rimeligere og ikke minst enklere for undervisning, industri og næringsliv å bli kjent med moderne digitale løsninger, uten å måtte ta de større investeringene selv, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helen Haukland.

Solid eierskap

- For Nord Universitet er det positivt at Nordland fylkeskommune forplikter seg sammen med universitetet. Dette er et solid eierskap som sammen med Mechatronics Innovation Lab sørger for at ikke bare bedrifter, men også videregående skoler og fagskolen i Nordland får tilgang på bredere kompetanse, sier prorektor Ketil Eiane hos Nord universitet.

- Ved Universitetet i Agder har vi god dialog med Nord universitet og ser fram til å dele kompetanse og erfaringer fra MIL gjennom felles eierskap i nye Techlab. Det kan åpne muligheter for utvikling og samarbeid på flere områder mellom våre universiteter og regioner, sier Gøril Hannås, styreleder i MIL og viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA.  

 Styret består av styreleder Gry Alsos, (dekan på Handelshøyskolen Nord universitet), styremedlem Torger Lofthus (daglig leder i Lofthus AS) og Lene Merethe Liodden (daglig leder i Mechatronics Innovation Lab). En av styrets første oppgaver blir å ansette daglig leder.

Mechatronics Innovation Lab i Grimstad ble etablert I 2017 og er eid av Universitetet i Agder og Norce.