0
Hopp til hovedinnhold

Mer kontakt med Norge

Indonesia har 1800 akkrediterte høyere utdanninger og fem millioner studenter. Nå ønsker landet mer kontakt med Norge for å utvide universitetssamarbeid og utveksling.

Indonesiere og nordmenn samlet på UiAs takterrasse, foto
Her er indonesiere og nordmenn samlet på UiAs takterrasse. I midten står rektor Frank Reichert, Mohamad Nasir som er Indonesias minister for teknologi, forskning og høyere utdanning, og Todung Mulya Lubis, Indonesias ambassadør til Norge.

– Vi ønsker å bidra til dialog mellom flere av universitetene i Indonesia og Norge, og jeg vil ta initiativ til slike samtaler, sier Mohamad Nasir, minister teknologi, forskning og høyere utdanning, som nylig besøkte Norge og Universitetet i Agder.

Delegasjonen var ledet av minister Nasir og Indonesias ambassadør til Norge, Todung Mulya Lubis. På besøket i Kristiansand og Grimstad møtte de UiA-ledelsen og en rekke vitenskapelige ansatte. De fikk også møte ledere fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

– I Skandinavia er høyere utdanning et samfunnsmessig gode. Det ønsker vi å lære mer om. I dag samarbeider vi mye med Australia, USA og Storbritannia, men der er høyere utdanning mer preget av kommersialisering, sier Ainun Naím, departementsråd for teknologi, forskning og høyere utdanning.

Stipend

Ainun Naím, photo

– Vi ønsker å lære mer om den skandinaviske modellen der høyere utdanning er et offentlig gode, sier Ainun Naím, departementsråd for teknologi, forskning og høyere utdanning.

Både departementsråden og ministeren har tidligere arbeidet som toppledere ved Universitas Gadjah Mada (UGM) i Indonesia. UGM er landet eldste og største universitet og i fjor feiret UiA 25 års jubileum for samarbeidet med UGM. Gjennom årene har en rekke studenter vært på utveksling begge veier.

De siste seks årene har samarbeidet vært finansiert av Norges utenriksdepartement gjennom prosjektet Tverrfaglig forskningssamarbeid. Her har seks indonesere tatt sin doktorgrad på UiA og om lag 100 masterstudenter fra Indonesia har fått stipend. UiA har sendt en rekke studenter den andre veien, både fra utviklingsstudier og fra siviløkonomstudiene som både gir studieopphold og arbeidspraksis.

Men det har vært få muligheter for vanlige studiestipender fra indonesiske myndigheter til ungdom som ønsker å studere i Norge. Stipendiene har i hovedsak gått til studenter som ønsker å studere på de høyeste rankede universitetene i verden.

– Satsingen på toppuniversitetene i USA, England og Australia er kun en av våre stipendordninger. Nå vil vi se på flere for om mulig å åpne opp for flere utvekslinger til Norge, sier Naím, og nevner stipendordninger for studenter fra mindre utviklede områder av Indonesia som en av mulighetene.

– Indonesiske og norske universiteter må sette seg sammen og utvikle ordninger og så komme til departementet og be om stipender, sier Ismunandar, leder for utdanning- og studentsaker i departementet.  

Kvalitet og tillit

I Indonesia har man 20 000 akkrediterte studieprogrammer og møtet gav rom for erfaringsutveksling mellom delegasjonene. 

Universitetsdirektør ved UiA, Seunn Smith-Tønnessen er også leder av styret for Lånekassen. Sammen med avdelingsdirektør Eivind Hovden i Norges forskningsråd og tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT viste hun den norske modellen for studiefinansiering og kvalitetssikring.

Viserektorene Astrid Birgitte Eggen og Stephen Seiler la fram hvordan dette implementeres fra UiA sin side. Alt sammen for å understreke kvaliteten i høyere utdanning i Norge.

Industrisamarbeid

Bernt Inge Øhrn og Mohamad Nasir med VR-briller, foto

Bernt Inge Øhrn er leder for Mechatronics Innovation Lab. Her gir han minister Mohamad Nasir innføring i hvordan moderne teknologi kan brukes til å overvåke industriprosesser.

Etter møter om kvalitet og finansiering i akademia dro hele Indonesia-følget til Campus Grimstad. Delegasjonen fra Indonesia fikk se UiAs samarbeid med industrien gjennom en omvisning på Mechatronics Innovation Lab og samtaler med rekke representanter fra næringslivet.

Samtalene ble ledet av Kristin Wallevik, dekan ved Handelshøyskolen ved UiA. Hun vektla tillitt som sentralt for å få til et godt samarbeid.  

­– Dere har mye erfaring på samarbeid. Disse erfaringene vil vi lære av og jobbe videre sammen både fra industri, akademia og myndighetene. Jeg er svært takknemlig for å få møte dere alle, sier Mohamad Nasir, minister teknologi, forskning og høyere utdanning i Indonesia.